EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:299:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 299, 2016. gada 5. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 299

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 5. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1927 (2016. gada 4. novembris) par monitoringa plānu, emisiju ziņojumu un atbilstības dokumentu veidlapām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un verifikāciju ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1928 (2016. gada 4. novembris) par to, kā nosaka pārvadāto kravu kuģu kategorijām, kas nav pasažieru kuģi, ro-ro kuģi un konteinerkuģi, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/757 par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un verifikāciju ( 1 )

22

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1929 (2016. gada 4. novembris), ar ko Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (serotips 3a3b, celms ABTS-351) apstiprina par 18. produkta veida biocīdos lietojamu aktīvo vielu ( 1 )

26

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1930 (2016. gada 4. novembris), ar ko hlorkrezolu apstiprina par 1., 2., 3., 6. un 9. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

29

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1931 (2016. gada 4. novembris), ar ko hlorkrezolu apstiprina par 13. produkta veida biocīdos lietojamu esošo aktīvo vielu ( 1 )

33

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1932 (2016. gada 4. novembris), ar ko kalcija magnija oksīdu (dedzinātos dolomītkaļķus) apstiprina par 2. un 3. produkta veida biocīdos lietojamu esošo aktīvo vielu ( 1 )

36

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1933 (2016. gada 4. novembris), ar ko kalcija magnija tetrahidroksīdu (dzēstos dolomītkaļķus) apstiprina par 2. un 3. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

39

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1934 (2016. gada 4. novembris), ar ko koko alkiltrimetilamonija hlorīdu (ATMAC/TMAC) apstiprina par 8. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

42

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1935 (2016. gada 4. novembris), ar ko kalcija dihidroksīdu (hidratētos kaļķus) apstiprina par 2. un 3. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

45

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1936 (2016. gada 4. novembris), ar ko kalcija oksīdu (dedzinātos kaļķus) apstiprina par 2. un 3. produkta veida biocīdos lietojamu esošo aktīvo vielu ( 1 )

48

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1937 (2016. gada 4. novembris), ar ko ciflutrīnu apstiprina par 18. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

51

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1938 (2016. gada 4. novembris), ar ko citronskābi apstiprina par 2. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

54

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1939 (2016. gada 4. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

57

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1940 (2016. gada 6. oktobris) par tirgus apstākļu noteikšanu attiecībā uz termināļa aeronavigācijas pakalpojumiem Apvienotajā Karalistē saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 391/2013 3. pantu (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 6336)

59

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1941 (2016. gada 3. novembris), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu 2014/190/ES, ar ko nosaka kopējo resursu gada sadalījumu pa dalībvalstīm Eiropas Reģionālās attīstības fondam, Eiropas Sociālajam fondam un Kohēzijas fondam atbilstīgi mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”, Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai atvēlētā īpašā piešķīruma resursu gada sadalījumu pa dalībvalstīm kopā ar atbalsttiesīgo reģionu sarakstu un summas, kas jāpārvieto no katras dalībvalsts Kohēzijas fonda un struktūrfondu piešķīrumiem uz Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un uz atbalstu vistrūcīgākajām personām, laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 6909)

61

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1942 (2016. gada 4. novembris) par Eiropas Investīciju projektu portāla specifikācijām un ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/1214

86

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/1943 (2016. gada 4. novembris), kas pieņemts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 3. punktu, par parafīneļļas lietošanu olu pārklāšanai, lai kontrolētu ligzdojošo putnu populācijas lielumu ( 1 )

90

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top