Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:299:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 299, 5 november 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 299

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

59 årgången
5 november 2016


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1927 av den 4 november 2016 om mallar för övervakningsplaner, utsläppsrapporter och dokument om överensstämmelse i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter ( 1 )

1

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1928 av den 4 november 2016 om fastställande av transporterad last för andra fartygskategorier än passagerarfartyg, ro-ro-fartyg och containerfartyg i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 om övervakning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter ( 1 )

22

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1929 av den 4 november 2016 om godkännande av Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki serotyp 3a3b, stam ABTS-351, som verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 18 ( 1 )

26

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1930 av den 4 november 2016 om godkännande av klorokresol som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 1, 2, 3, 6 och 9 ( 1 )

29

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1931 av den 4 november 2016 om godkännande av klorokresol som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 13 ( 1 )

33

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1932 av den 4 november 2016 om godkännande av kalciummagnesiumoxid (bränd dolomitkalk) som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 2 och 3 ( 1 )

36

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1933 av den 4 november 2016 om godkännande av kalciummagnesiumtetrahydroxid (hydratiserad dolomitkalk) som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 2 och 3 ( 1 )

39

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1934 av den 4 november 2016 om godkännande av kokosalkyltrimetylammoniumklorid (ATMAC/TMAC) som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 8 ( 1 )

42

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1935 av den 4 november 2016 om godkännande av kalciumdihydroxid (släckt kalk) som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 2 och 3 ( 1 )

45

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1936 av den 4 november 2016 om godkännande av kalciumoxid (bränd kalk) som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyperna 2 och 3 ( 1 )

48

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1937 av den 4 november 2016 om godkännande av cyflutrin som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 18 ( 1 )

51

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1938 av den 4 november 2016 om godkännande av citronsyra som existerande verksamt ämne för användning i biocidprodukter i produkttyp 2 ( 1 )

54

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1939 av den 4 november 2016 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

57

 

 

BESLUT

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1940 av den 6 oktober 2016 om inrättande av marknadsvillkor för terminaltjänster i Förenade kungariket enligt artikel 3 i genomförandeförordning (EU) nr 391/2013 [delgivet med nr C(2016) 6336]

59

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1941 av den 3 november 2016 om ändring av genomförandebeslut 2014/190/EU om fastställande av den årliga fördelningen per medlemsstat av de samlade medlen för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden inom målet Investering för tillväxt och sysselsättning och målet Europeiskt territoriellt samarbete, av den årliga fördelningen per medlemsstat av medel från det särskilda anslaget för sysselsättningsinitiativet för unga, med en förteckning över stödberättigade regioner, samt av de belopp som ska överföras från Sammanhållningsfondens och strukturfondernas anslag för varje medlemsstat till Fonden för ett sammanlänkat Europa och till bistånd till dem som har det sämst ställt under perioden 2014–2020 [delgivet med nr C(2016) 6909]

61

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1942 av den 4 november 2016 om specifikationer för portalen för investeringsprojekt på europeisk nivå och om upphävande av genomförandebeslut (EU) 2015/1214

86

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/1943 av den 4 november 2016 om oljering av ägg med paraffinolja för att kontrollera populationsstorleken av häckande fåglar, i enlighet med artikel 3.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 ( 1 )

90

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top