EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:299:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 299, 5. november 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 299

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

59. årgang
5. november 2016


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1927 af 4. november 2016 om skabeloner til overvågning af planer, emissionsrapporter og overensstemmelsesdokumenter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/757 om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1928 af 4. november 2016 om fastlæggelsen af fragtmængden for andre kategorier af skibe end passagerskibe, ro-ro-skibe og containerskibe i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/757 om overvågning, rapportering og verifikation af CO2-emissioner fra søtransport ( 1 )

22

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1929 af 4. november 2016 om godkendelse af Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, serotype 3a3b, stamme ABTS-351 som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18 ( 1 )

26

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1930 af 4. november 2016 om godkendelse af chlorcresol som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 1, 2, 3, 6 og 9 ( 1 )

29

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1931 af 4. november 2016 om godkendelse af chlorcresol som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 13 ( 1 )

33

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1932 af 4. november 2016 om godkendelse af calciummagnesiumoxid (brændt dolomitkalk) som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 2 og 3 ( 1 )

36

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1933 af 4. november 2016 om godkendelse af calciummagnesiumtetrahydroxid (hydreret dolomitkalk) som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 2 og 3 ( 1 )

39

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1934 af 4. november 2016 om godkendelse af kokosalkyltrimethylammoniumchlorid (ATMAC/TMAC) som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 8 ( 1 )

42

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1935 af 4. november 2016 om godkendelse af calciumdihydroxid (kalkhydrat) som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 2 og 3 ( 1 )

45

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1936 af 4. november 2016 om godkendelse af calciumoxid (brændt kalk) som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 2 og 3 ( 1 )

48

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1937 af 4. november 2016 om godkendelse af cyfluthrin som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18 ( 1 )

51

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1938 af 4. november 2016 om godkendelse af citronsyre som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 2 ( 1 )

54

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1939 af 4. november 2016 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

57

 

 

AFGØRELSER

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1940 af 6. oktober 2016 om indførelse af markedsvilkår for tårn- og indflyvningskontroltjenester i Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 391/2013 (meddelt under nummer C(2016) 6336)

59

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1941 af 3. november 2016 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2014/190/EU om fastsættelse af den årlige fordeling af de samlede midler pr. medlemsstat til Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og målet om europæisk territorialt samarbejde, den årlige fordeling af midler fra den specifikke tildeling til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet pr. medlemsstat, sammen med listen over støtteberettigede regioner, og de beløb, der skal overføres fra hver medlemsstats samhørighedsfondstildeling og strukturfondstildeling til Connecting Europe-faciliteten og til bistand til de socialt dårligst stillede for perioden 2014-2020 (meddelt under nummer C(2016) 6909)

61

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1942 af 4. november 2016 om de tekniske specifikationer for Den Europæiske Portal for Investeringsprojekter og om ophævelse af gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1214

86

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1943 af 4. november 2016 om anvendelse af paraffinolie til oliering af æg med henblik på at styre bestanden af ynglende fugle i henhold til artikel 3, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 ( 1 )

90

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top