Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:157:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 157, 17. kesäkuuta 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 157

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

51. vuosikerta
17. kesäkuu 2008


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 538/2008, annettu 29 päivänä toukokuuta 2008, Luoteis-Atlantin kalastusjärjestön sääntelyalueella sovellettavista säilyttämis- ja täytäntöönpanotoimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1386/2007 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 539/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 540/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008, kansainvälisen turvallisuusjohtamissäännöstön täytäntöönpanosta yhteisössä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 3051/95 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 336/2006 liitteen II muuttamisesta asiakirjojen mallien osalta

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 541/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008, eräiden vuoden 2008 kalakiintiöiden mukauttamisesta TACien ja kiintiöiden vuosittaiseen hallinnoimiseen liittyvien lisäedellytysten käyttöönottamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 847/96 nojalla

23

 

*

Komission asetus (EY) N:o 542/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteiden I ja II muuttamisesta syflutriinin ja tarhapavuista (Phaseolus vulgaris) saadun lektiinin osalta (1)

43

 

*

Komission asetus (EY) N:o 543/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siipikarjanlihan kaupan pitämisen vaatimusten osalta

46

 

*

Komission asetus (EY) N:o 544/2008, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2008, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten grönlanninpallaksen kalastuksen kieltämisestä EY:n vesillä ICES-alueilla IIa ja IV sekä EY:n ja kansainvälisillä vesillä ICES-alueella VI

88

 

 

Komission asetus (EY) N:o 545/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008, asetuksessa (EY) N:o 1109/2007 markkinointivuodeksi 2007/2008 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

90

 

 

Komission asetus (EY) N:o 546/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 1399/2007 avatussa tariffikiintiössä kesäkuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen Sveitsistä peräisin olevia eräitä lihatuotteita koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

92

 

 

Komission asetus (EY) N:o 547/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 1382/2007 avatussa tariffikiintiössä kesäkuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen sianlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

93

 

 

Komission asetus (EY) N:o 548/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 812/2007 avatussa tariffikiintiössä kesäkuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen sianlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

94

 

 

Komission asetus (EY) N:o 549/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 979/2007 avatussa tariffikiintiössä kesäkuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen sianlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

95

 

 

Komission asetus (EY) N:o 550/2008, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2008, asetuksella (EY) N:o 806/2007 avatuissa tariffikiintiöissä kesäkuun 2008 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen sianlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

96

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2008/448/EY

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä toukokuuta 2008, Tanskan tiedoksi antamista nitriitin lisäämistä tiettyihin lihatuotteisiin koskevista kansallisista säännöksistä (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2168)

98

 

 

2008/449/EY

 

*

Komission päätös, tehty 10 päivänä kesäkuuta 2008, päätöksen 2008/155/EY muuttamisesta tiettyjen Australiassa, Kanadassa ja Amerikan yhdysvalloissa toimivien alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 2466)  (1)

108

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2008/450/YUTP, hyväksytty 16 päivänä kesäkuuta 2008, Euroopan unionin osallistumisesta edelleen Georgian ja Etelä-Ossetian konfliktin ratkaisemisprosessiin

110

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top