EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:157:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 157, 17. juni 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 157

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
17. juni 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets forordning (EF) nr. 538/2008 af 29. maj 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1386/2007 om bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger gældende for det område, som reguleres af Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhav

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 539/2008 af 16. juni 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

13

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 540/2008 af 16. juni 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 336/2006 om gennemførelse af den internationale kode for sikker skibsdrift i Fællesskabet, for så vidt angår formularernes udformning

15

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 541/2008 af 16. juni 2008 om justering af visse fiskekvoter for 2008 i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 847/96 om supplerende betingelser for forvaltningen af TAC og kvoter fra år til år

23

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 542/2008 af 16. juni 2008 om ændring af bilag I og II til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler for så vidt angår cyfluthrin og lectin udvundet af røde kidneybønner (Phaseolus vulgaris) (1)

43

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 543/2008 af 16. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer for fjerkrækød

46

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 544/2008 af 13. juni 2008 om forbud mod fiskeri efter hellefisk i IIa og IV (EU-farvande) og VI (EU-farvande og internationale farvande) fra fartøjer, der fører spansk flag

88

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 545/2008 af 16. juni 2008 om ændring af de repræsentative priser og den tillægstold ved import af visse sukkerprodukter, der blev fastsat ved forordning (EF) nr. 1109/2007, for produktionsåret 2007/08

90

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 546/2008 af 16. juni 2008 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2008 inden for rammerne af det toldkontingent for visse kødprodukter med oprindelse i Schweiz, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1399/2007

92

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 547/2008 af 16. juni 2008 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2008 inden for rammerne af det toldkontingent for svinekød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1382/2007

93

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 548/2008 af 16. juni 2008 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2008 inden for rammerne af det toldkontingent for svinekød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 812/2007

94

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 549/2008 af 16. juni 2008 om udstedelse af importlicenser for ansøgninger, der blev indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2008 i forbindelse med det toldkontingent for svinekød, som blev åbnet ved forordning (EF) nr. 979/2007

95

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 550/2008 af 16. juni 2008 om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af juni 2008 inden for rammerne af de toldkontingenter for svinekød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 806/2007

96

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Kommissionen

 

 

2008/448/EF

 

*

Kommissionens Beslutning af 23. maj 2008 om de nationale bestemmelser om tilsætning af nitrit til kødprodukter, som Danmark har givet meddelelse om (meddelt under nummer K(2008) 2168)

98

 

 

2008/449/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 10. juni 2008 om ændring af beslutning 2008/155/EF for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i Australien, Canada og USA (meddelt under nummer K(2008) 2466)  (1)

108

 

 

III   Retsakter vedtaget i henhold til traktaten om Den Europæiske Union

 

 

RETSAKTER VEDTAGET I HENHOLD TIL AFSNIT V I EU-TRAKTATEN

 

*

Rådets fælles aktion 2008/450/FUSP af 16. juni 2008 om et yderligere bidrag fra Den Europæiske Union til bilæggelse af konflikten i Georgien/Sydossetien

110

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top