Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:157:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 157, 2008. gada 17. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 157

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 17. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (EK) Nr. 538/2008 (2008. gada 29. maijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1386/2007, ar ko nosaka Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas pārvaldības apgabalā piemērojamos saglabāšanas un izpildes pasākumus

1

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 539/2008 (2008. gada 16. jūnijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

13

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 540/2008 (2008. gada 16. jūnijs), ar ko attiecībā uz veidlapu paraugiem groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 336/2006 par Starptautiskā drošības vadības kodeksa īstenošanu Kopienā

15

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 541/2008 (2008. gada 16. jūnijs), ar ko pielāgo konkrētas nozvejas kvotas 2008. gadam atbilstīgi Padomes Regulai (EK) Nr. 847/96, kas ievieš papildu nosacījumus ikgadējai kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) un kvotu pārvaldei

23

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 542/2008 (2008. gada 16. jūnijs), ar kuru groza Padomes Regulas (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos, I un II pielikumu attiecībā uz ciflutrīnu un lektīnu, kas iegūts no sarkanajām kāršu pupiņām (Phaseolus vulgaris) (1)

43

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 543/2008 (2008. gada 16. jūnijs) par kārtību, kādā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 attiecībā uz mājputnu gaļas tirdzniecības standartiem

46

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 544/2008 (2008. gada 13. jūnijs), ar ko nosaka aizliegumu kuģiem, kuri peld ar Spānijas karogu, zvejot melno paltusu EK ūdeņos IIa un IV zonā; EK un starptautiskajos ūdeņos VI zonā

88

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 545/2008 (2008. gada 16. jūnijs), ar kuru groza ar Regulu (EK) Nr. 1109/2007 noteiktās reprezentatīvās cenas un papildu ievedmuitas nodokļus atsevišķiem cukura nozares produktiem 2007./2008. saimnieciskajā gadā

90

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 546/2008 (2008. gada 16. jūnijs) par ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2008. gada jūnija pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1399/2007, attiecībā uz dažiem Šveices izcelsmes gaļas produktiem

92

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 547/2008 (2008. gada 16. jūnijs) par cūkgaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2008. gada jūnija pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar cūkgaļas tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1382/2007

93

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 548/2008 (2008. gada 16. jūnijs) par cūkgaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2008. gada jūnija pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 812/2007

94

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 549/2008 (2008. gada 16. jūnijs) par cūkgaļas ievešanas atļauju izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 2008. gada jūnija pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotu, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 979/2007

95

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 550/2008 (2008. gada 16. jūnijs) par cūkgaļas importa licenču izdošanu atbilstoši pieteikumiem, kas 20078. gada jūnijs pirmajās septiņās dienās iesniegti saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 806/2007

96

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2008/448/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 23. maijs) par Dānijas paziņotajiem valsts noteikumiem attiecībā uz nitrītu pievienošanu noteiktiem gaļas produktiem (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 2168)

98

 

 

2008/449/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 10. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2008/155/EK attiecībā uz dažām embriju ieguves un sagatavošanas grupām Austrālijā, Kanādā un Amerikas Savienotajās Valstīs (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 2466)  (1)

108

 

 

III   Tiesību akti, kas pieņemti, piemērojot Līgumu par Eiropas Savienību

 

 

TIESĪBU AKTI, KAS PIEŅEMTI, PIEMĒROJOT LES V SADAĻU

 

*

Padomes Vienotā rīcība 2008/450/KĀDP (2008. gada 16. jūnijs) par Eiropas Savienības turpmāku ieguldījumu konflikta izšķiršanas procesā Gruzijā/Dienvidosetijā

110

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top