Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:157:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 157, 17. červen 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5074

Úřední věstník

Evropské unie

L 157

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 51
17. června 2008


Obsah

 

I   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (ES) č. 538/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1386/2007, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku

1

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 539/2008 ze dne 16. června 2008 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určování vstupních cen určitých druhů ovoce a zeleniny

13

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 540/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006 o provádění Mezinárodního předpisu pro řízení bezpečnosti ve Společenství, pokud jde o vzor formulářů

15

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 541/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se upravují některé rybolovné kvóty na rok 2008 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 847/96, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót

23

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 542/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, pokud jde o cyflutrin a lektin z fazolu obecného (Phaseolus vulgaris) (1)

43

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso

46

 

*

Nařízení Komise (ES) č. 544/2008 ze dne 13. června 2008, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse černého ve vodách ES oblastí IIa a IV; ve vodách ES a mezinárodních vodách oblasti VI plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

88

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 545/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se mění reprezentativní ceny a částky dodatečných dovozních cel pro určité produkty v odvětví cukru, stanovené nařízením (ES) č. 1109/2007, pro hospodářský rok 2007/2008

90

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 546/2008 ze dne 16. června 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1399/2007 pro některé masné výrobky pocházející ze Švýcarska

92

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 547/2008 ze dne 16. června 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1382/2007 pro odvětví vepřového masa

93

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 548/2008 ze dne 16. června 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2008 v rámci celní kvóty v odvětví vepřového masa otevřené nařízením (ES) č. 812/2007

94

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 549/2008 ze dne 16. června 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2008 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 979/2007 pro vepřové maso

95

 

 

Nařízení Komise (ES) č. 550/2008 ze dne 16. června 2008 o vydávání dovozních licencí pro žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce června 2008 v rámci celních kvót v odvětví vepřového masa otevřených nařízením (ES) č. 806/2007

96

 

 

II   Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

Komise

 

 

2008/448/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 23. května 2008 o vnitrostátních předpisech oznámených Dánskem a týkajících se přidávání dusitanů do některých masných výrobků (oznámeno pod číslem K(2008) 2168)

98

 

 

2008/449/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 10. června 2008, kterým se mění rozhodnutí 2008/155/ES, pokud jde o některé týmy pro odběr a produkci embryí v Austrálii, Kanadě a ve Spojených státech amerických (oznámeno pod číslem K(2008) 2466)  (1)

108

 

 

III   Akty přijaté na základě Smlouvy o EU

 

 

AKTY PŘIJATÉ NA ZÁKLADĚ HLAVY V SMLOUVY O EU

 

*

Společná akce Rady 2008/450/SZBP ze dne 16. června 2008 o dalším příspěvku Evropské unie k procesu urovnání konfliktu v Gruzii/Jižní Osetii

110

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top