Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:157:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 157, 17 juni 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 157

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
17 juni 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Verordening (EG) nr. 538/2008 van de Raad van 29 mei 2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1386/2007 tot vaststelling van instandhoudings- en handhavingsmaatregelen in het gereglementeerde gebied van de Visserijorganisatie voor het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan

1

 

 

Verordening (EG) nr. 539/2008 van de Commissie van 16 juni 2008 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

13

 

*

Verordening (EG) nr. 540/2008 van de Commissie van 16 juni 2008 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 336/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de implementatie van de Internationale Veiligheidsmanagementcode in de Gemeenschap wat de modelformulieren betreft

15

 

*

Verordening (EG) nr. 541/2008 van de Commissie van 16 juni 2008 houdende aanpassing van sommige vangstquota voor 2008 op grond van Verordening (EG) nr. 847/96 van de Raad tot invoering van aanvullende voorwaarden voor het meerjarenbeheer van de TAC's en quota

23

 

*

Verordening (EG) nr. 542/2008 van de Commissie van 16 juni 2008 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad houdende een communautaire procedure tot vaststelling van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, wat betreft cyfluthrine en uit rode kidneybonen (Phaseolus vulgaris) geëxtraheerde lectine (1)

43

 

*

Verordening (EG) nr. 543/2008 van de Commissie van 16 juni 2008 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat betreft de handelsnormen voor vlees van pluimvee

46

 

*

Verordening (EG) nr. 544/2008 van de Commissie van 13 juni 2008 tot vaststelling van een verbod op de visserij op Groenlandse heilbot/zwarte heilbot in EG-wateren van IIa en IV; EG-wateren en internationale wateren van VI door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren

88

 

 

Verordening (EG) nr. 545/2008 van de Commissie van 16 juni 2008 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1109/2007 voor het verkoopseizoen 2007/2008 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

90

 

 

Verordening (EG) nr. 546/2008 van de Commissie van 16 juni 2008 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van juni 2008 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 1399/2007 geopende tariefcontingent zijn ingediend voor bepaalde vleesproducten van oorsprong uit Zwitserland

92

 

 

Verordening (EG) nr. 547/2008 van de Commissie van 16 juni 2008 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van juni 2008 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 1382/2007 geopende tariefcontingent zijn ingediend voor varkensvlees

93

 

 

Verordening (EG) nr. 548/2008 van de Commissie van 16 juni 2008 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van juni 2008 zijn ingediend in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 812/2007 geopende tariefcontingenten voor varkensvlees

94

 

 

Verordening (EG) nr. 549/2008 van de Commissie van 16 juni 2008 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van juni 2008 in het kader van het bij Verordening (EG) nr. 979/2007 geopende tariefcontingent zijn ingediend voor varkensvlees

95

 

 

Verordening (EG) nr. 550/2008 van de Commissie van 16 juni 2008 inzake de afgifte van invoercertificaten voor de aanvragen die tijdens de eerste zeven dagen van juni 2008 zijn ingediend in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 806/2007 geopende tariefcontingenten voor varkensvlees

96

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Commissie

 

 

2008/448/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 23 mei 2008 betreffende door Denemarken aangemelde nationale bepalingen inzake de toevoeging van nitriet aan bepaalde vleesproducten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 2168)

98

 

 

2008/449/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 10 juni 2008 tot wijziging van Beschikking 2008/155/EG wat betreft bepaalde embryoteams en embryoproductieteams in Australië, Canada en de Verenigde Staten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 2466)  (1)

108

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Gemeenschappelijk Optreden 2008/450/GBVB van de Raad van 16 juni 2008 met betrekking tot een verdere bijdrage van de Europese Unie tot het proces voor een regeling van het conflict in Georgië/Zuid-Ossetië

110

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top