Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:157:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 157, 17 юни 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 157

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
17 юни 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 538/2008 на Съвета от 29 май 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1386/2007 за определяне на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан

1

 

 

Регламент (ЕО) № 539/2008 на Комисията от 16 юни 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

13

 

*

Регламент (ЕО) № 540/2008 на Комисията от 16 юни 2008 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 336/2006 на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на Международния кодекс за управление на безопасността в рамките на Общността по отношение на образеца на формулярите

15

 

*

Регламент (ЕО) № 541/2008 на Комисията от 16 юни 2008 година за адаптиране на определени квоти за риба за 2008 г. съгласно Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета за определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите

23

 

*

Регламент (ЕО) № 542/2008 на Комисията от 16 юни 2008 година за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета относно установяване на процедура на Общността за определяне на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от ветеринарномедицински продукти в храните от животински произход по отношение на цифлутрин и лецитин, извлечен от червен фасул (Phaseolus vulgaris) (1)

43

 

*

Регламент (ЕО) № 543/2008 на Комисията от 16 юни 2008 година относно въвеждането на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици

46

 

*

Регламент (ЕО) № 544/2008 на Комисията от 13 юни 2008 година за установяване на забрана за риболова на гренландска камбала във води на ЕО от зони IIа и IV; във води на ЕО и в международни води от зона VI от страна на кораби, плаващи под флага на Испания

88

 

 

Регламент (ЕО) № 545/2008 на Комисията от 16 юни 2008 година за изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕО) № 1109/2007 за пазарната 2007/2008 година

90

 

 

Регламент (ЕО) № 546/2008 на Комисията от 16 юни 2008 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юни 2008 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1399/2007 за някои месни продукти с произход от Швейцария

92

 

 

Регламент (ЕО) № 547/2008 на Комисията от 16 юни 2008 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юни 2008 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1382/2007 за свинското месо

93

 

 

Регламент (ЕО) № 548/2008 на Комисията от 16 юни 2008 година за издаване на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юни 2008 година в рамките на тарифната квота, открита по силата на Регламент (ЕО) № 812/2007 за свинско месо

94

 

 

Регламент (ЕО) № 549/2008 на Комисията от 16 юни 2008 година за издаване на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юни 2008 година в рамките на тарифната квота, открита по силата на Регламент (ЕО) № 979/2007 за свинско месо

95

 

 

Регламент (ЕО) № 550/2008 на Комисията от 16 юни 2008 година за издаване на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юни 2008 година в рамките на тарифните квоти, открити по силата на Регламент (ЕО) № 806/2007 за свинско месо

96

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Комисия

 

 

2008/448/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 23 май 2008 година относно нотифицираните от Дания национални разпоредби относно добавянето на нитрити в някои месни продукти (нотифицирано под номер C(2008) 2168)

98

 

 

2008/449/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 10 юни 2008 година за изменение на Решение 2008/155/ЕО по отношение на някои екипи за събиране и производство на ембриони в Австралия, Канада и Съединените щати (нотифицирано под номер C(2008) 2466)  (1)

108

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2008/450/ОВППС на Съвета от 16 юни 2008 година относно по-нататъшния принос на Европейския съюз към процеса на разрешаване на конфликта в Грузия/Южна Осетия

110

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top