EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:258:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 258, 20. heinäkuuta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 258

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
20. heinäkuu 2021


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2021/1187, annettu 7 päivänä heinäkuuta 2021, Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) toteuttamista edistävistä yhdenmukaistamistoimenpiteistä

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1188, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2021, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/138 kumoamisesta

14

 

*

Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1189, annettu 7 päivänä toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/848 täydentämisestä siltä osin kuin on kyse tiettyyn sukuun tai lajiin kuuluvan luonnonmukaisen monimuotoisen kasvien lisäysaineiston tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevista säännöistä ( 1 )

18

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1190, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2021, aihetta ”Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja sähköinen kauppa” koskevien tietovaatimusten teknisistä määrittelyistä viitevuodeksi 2022 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/2152 mukaisesti ( 1 )

28

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1191, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2021, tehoaineen klopyralidi hyväksynnän uusimisesta kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

37

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/1192, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2021, niitä henkilöitä, ryhmiä ja yhteisöjä, joihin sovelletaan erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP 2, 3 ja 4 artiklaa, koskevan luettelon ajan tasalle saattamisesta sekä päätöksen (YUTP) 2021/142 kumoamisesta

42

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/1193, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2021, Bosnia ja Hertsegovinaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta ja päätöksen (YUTP) 2019/1340 muuttamisesta

46

 

*

Neuvoston päätös (YUTP) 2021/1194, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2021, Kosovoon nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta ja päätöksen (YUTP) 2020/1135 muuttamisesta

48

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/1195, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/746 tueksi laadituista in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita koskevista yhdenmukaistetuista standardeista

50

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/1196, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2021, täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2020/167 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjä radiolaitteita koskevista yhdenmukaistetuista standardeista, jotka koskevat maa- ja seinätutkakäyttöön tarkoitettuja radiomäärityslaitteita, radiotaajuisia etätunnistuslaitteita, rautateillä käytettävän Euroloop-järjestelmän radiolaitteita, verkotettuja lyhyen kantaman laitteita, langattomia teollisia sovelluksia sekä laivoissa ja avomerellä käytettäviä laajakaistaisia radiolinkkejä

53

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top