EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:258:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 258, 2021 m. liepos 20 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 258

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. liepos 20d.


Turinys

 

I   Įstatymo galią turintys teisės aktai

Puslapis

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2021 m. liepos 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2021/1187 dėl supaprastinimo priemonių transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) įgyvendinimui paspartinti

1

 

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. liepos 19 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1188, kuriuo įgyvendinama Reglamento (EB) Nr. 2580/2001 dėl specialių ribojančių priemonių, taikomų tam tikriems asmenims ir subjektams siekiant kovoti su terorizmu, 2 straipsnio 3 dalis ir kuriuo panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/138

14

 

*

2021 m. gegužės 7 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/1189, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/848 papildomas nuostatomis dėl konkrečių genčių ar rūšių ekologiškos įvairiarūšės medžiagos augalų dauginamosios medžiagos gamybos ir pardavimo ( 1 )

18

 

*

2021 m. liepos 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1190, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/2152 nustatomos temos „IRT naudojimas ir e. prekyba“ 2022 ataskaitinių metų duomenims taikomų reikalavimų techninės specifikacijos ( 1 )

28

 

*

2021 m. liepos 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1191, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką pratęsiamas veikliosios medžiagos klopiralido patvirtinimo galiojimas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 540/2011 priedas ( 1 )

37

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2021 m. liepos 19 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2021/1192, kuriuo atnaujinamas asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems taikomi Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu 2, 3 ir 4 straipsniai, sąrašas ir panaikinamas Sprendimas (BUSP) 2021/142

42

 

*

2021 m. liepos 19 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2021/1193, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Bosnijoje ir Hercegovinoje įgaliojimų terminas ir iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2019/1340

46

 

*

2021 m. liepos 19 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2021/1194, kuriuo pratęsiamas Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Kosove įgaliojimų terminas ir iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2020/1135

48

 

*

2021 m. liepos 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1195 dėl darniųjų in vitro diagnostikos medicinos priemonių standartų, parengtų siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 įgyvendinimą

50

 

*

2021 m. liepos 19 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2021/1196, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/167 nuostatos dėl tam tikrų radijo ryšio įrenginių, susijusių su žemės ir sienų zondavimo radijo bangomis įtaisais, radijo dažnių atpažinimo įrangos, radijo ryšio įrangos, skirtos Euroloop geležinkelio sistemoms, mažojo nuotolio įrenginių, veikiančių tinkluose, belaidės pramonėje naudojamos įrangos ir laivų ir jūrinių įrenginių plačiajuostės radijo ryšio linijos darniųjų standartų

53

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top