EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:258:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 258, 20 юли 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 258

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
20 юли 2021 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива (ЕС) 2021/1187 на Европейския парламент и на Съвета от 7 юли 2021 година относно оптимизирането на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T)

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1188 на Съвета от 19 юли 2021 година за прилагане на член 2, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2580/2001 относно специалните ограничителни мерки за борба с тероризма, насочени срещу определени лица и образувания, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/138

14

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/1189 на Комисията от 7 май 2021 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на производството и предлагането на пазара на растителен репродуктивен материал от биологичен хетерогенен материал от конкретни родове или видове ( 1 )

18

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1190 на Комисията от 15 юли 2021 година за определяне на техническите спецификации на изискванията по отношение на данните за тема „Използване на ИКТ и електронна търговия“ за референтната 2022 година в съответствие с Регламент (ЕС) 2019/2152 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

28

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/1191 на Комисията от 19 юли 2021 година за подновяване на одобрението на активното вещество клопиралид в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията ( 1 )

37

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ОВППС) 2021/1192 на Съвета от 19 юли 2021 година за актуализиране на списъка на лицата, групите и образуванията, по отношение на които се прилагат членове 2, 3 и 4 от Обща позиция 2001/931/ОВППС за прилагането на специални мерки за борба с тероризма, и за отмяна на Решение (ОВППС) 2021/142

42

 

*

Решение (ОВППС) 2021/1193 на Съвета от 19 юли 2021 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Босна и Херцеговина и за изменение на Решение (ОВППС) 2019/1340

46

 

*

Решение (ОВППС) 2021/1194 на Съвета от 19 юли 2021 година за удължаване на мандата на специалния представител на Европейския съюз в Косово и за изменение на Решение (ОВППС) 2020/1135

48

 

*

Решение за изпълнение (ЕС) 2021/1195 на Комисията от 19 юли 2021 година относно хармонизираните стандарти за медицински изделия за инвитро диагностика, изготвени в подкрепа на Регламент (ЕС) 2017/746 на Европейския парламент и на Съвета

50

 

*

Решение за изпълнение (EC) 2021/1196 на Комисията от 19 юли 2021 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2020/167 по отношение на хармонизираните стандарти за някои радиосъоръжения относно устройства за радиоопределяне чрез радар за обследване на терени и стени, съоръжения за радиочестотна идентификация, радиосъоръжения за системи за обратна връзка в железопътния транспорт (Euroloop), мрежово базирани устройства с малък обсег на действие, безжични промишлени приложения и широколентова съобщителна радиовръзка за кораби и разположени в морето инсталации

53

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top