EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:258:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 258, 20. juli 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 258

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

64. årgang
20. juli 2021


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

DIREKTIVER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2021/1187 af 7. juli 2021 om forenkling af foranstaltninger til fremme af gennemførelsen af det transeuropæiske transportnet (TEN-T)

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2021/1188 af 19. juli 2021 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2021/138

14

 

*

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1189 af 7. maj 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale af økologisk heterogent materiale af bestemte slægter eller arter ( 1 )

18

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1190 af 15. juli 2021 om de tekniske specifikationer for datakravene vedrørende emnet »IKT-anvendelse og e-handel« for referenceåret 2022 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2152 ( 1 )

28

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1191 af 19. juli 2021 om fornyelse af godkendelsen af aktivstoffet clopyralid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

37

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/1192 af 19. juli 2021 om ajourføring af listen over personer, grupper og enheder, som er omfattet af artikel 2, 3 og 4 i fælles holdning 2001/931/FUSP om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme, og om ophævelse af afgørelse (FUSP) 2021/142

42

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/1193 af 19. juli 2021 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Bosnien-Hercegovina og om ændring af afgørelse (FUSP) 2019/1340

46

 

*

Rådets afgørelse (FUSP) 2021/1194 af 19. juli 2021 om forlængelse af mandatet for Den Europæiske Unions særlige repræsentant i Kosovo og om ændring af afgørelse (FUSP) 2020/1135

48

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1195 af 19. juli 2021 om harmoniserede standarder for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, der er udarbejdet til støtte for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/746

50

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/1196 af 19. juli 2021 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/167 for så vidt angår harmoniserede standarder for visse typer af radioudstyr vedrørende visualiseringssystemer til radarsondering af jord og væg, radiofrekvent identifikationsudstyr, radioudstyr til Euroloop-jernbanesystemer, kortdistanceapparater i datanetværk, trådløse industrielle applikationer og bredbåndsradiolink beregnet til skibs- og offshoreinstallationer

53

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top