EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:258:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 258, 2021. gada 20. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 258

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 20. jūlijs


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2021/1187 (2021. gada 7. jūlijs) par pasākumu racionalizēšanu ar mērķi veicināt Eiropas transporta tīkla (TEN-T) ieviešanu

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2021/1188 (2021. gada 19. jūlijs), ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2021/138

14

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1189 (2021. gada 7. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 papildina attiecībā uz konkrētu ģinšu vai sugu augu reproduktīvā materiāla no bioloģiska heterogēna materiāla ražošanu un tirdzniecību ( 1 )

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1190 (2021. gada 15. jūlijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2152 tematam “IKT izmantojums un e-komercija” nosaka datu prasību tehniskās specifikācijas 2022. pārskata gadam ( 1 )

28

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1191 (2021. gada 19. jūlijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū atjauno darbīgās vielas klopiralīda apstiprinājumu un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

37

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/1192 (2021. gada 19. jūlijs), ar ko atjaunina to personu, grupu un organizāciju sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, un ar ko atceļ Lēmumu (KĀDP) 2021/142

42

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/1193 (2021. gada 19. jūlijs), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Bosnijā un Hercegovinā un groza Lēmumu (KĀDP) 2019/1340

46

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/1194 (2021. gada 19. jūlijs), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Kosovā un groza Lēmumu (KĀDP) 2020/1135

48

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1195 (2021. gada 19. jūlijs) par saskaņotajiem in vitro diagnostikas medicīnisko ierīču standartiem, kas izstrādāti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/746 vajadzībām

50

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1196 (2021. gada 19. jūlijs), ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/167 groza attiecībā uz saskaņotajiem standartiem konkrētām radioiekārtām, kas attiecas uz zemes un sienu zondēšanas radionoteikšanas ierīcēm, radiofrekvenču identificēšanas iekārtām, radioiekārtām dzelzceļa Euroloop sistēmām, tīklā savienotām maza darbības attāluma ierīcēm, bezvadu rūpnieciskiem lietojumiem un platjoslas sakaru radiolīnijām kuģiem un atkrastes iekārtām

53

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top