EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:258:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 258, 20. juuli 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 258

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

64. aastakäik
20. juuli 2021


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2021/1187, 7. juuli 2021, millega tõhustatakse üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) väljaarendamise edendamiseks võetavaid meetmeid

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2021/1188, 19. juuli 2021, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2021/138

14

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2021/1189, 7. mai 2021, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2018/848 seoses teatavate perekondade ja liikide mahepõllumajanduslikust heterogeensest materjalist koosneva taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamisega ( 1 )

18

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1190, 15. juuli 2021, milles sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/2152 teema „IKT kasutamine ja e-kaubandus“ andmenõuete tehnilised üksikasjad vaatlusaastaks 2022 ( 1 )

28

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1191, 19. juuli 2021, millega pikendatakse toimeaine klopüraliidi heakskiitu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

37

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1192, 19. juuli 2021, millega ajakohastatakse selliste isikute, rühmituste ja üksuste loetelu, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4, ning tunnistatakse kehtetuks otsus (ÜVJP) 2021/142

42

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1193, 19. juuli 2021, millega pikendatakse Euroopa Liidu eriesindaja volitusi Bosnias ja Hertsegoviinas ning muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/1340

46

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1194, 19. juuli 2021, millega pikendatakse Kosovosse nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi ning muudetakse otsust (ÜVJP) 2020/1135

48

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1195, 19. juuli 2021, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/746 toetuseks koostatud in vitro diagnostikameditsiiniseadmete harmoneeritud standardite kohta

50

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1196, 19. juuli 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2020/167 seoses harmoneeritud standarditega, mis käsitlevad teatavaid raadioseadmeid (pinnase ja seina sondeerimisradarid, raadiosagedustuvastusseadmed, raudteesidesüsteemi Euroloop raadioseadmed, võrgupõhised lähitoimeseadmed, juhtmeta tööstuslikud rakendused ning lairiba raadiolingid laevadele ja avamere ehitistele)

53

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top