EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:258:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 258, 20 juli 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 258

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
20 juli 2021


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

DIREKTIV

 

*

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/1187 av den 7 juli 2021 om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2021/1188 av den 19 juli 2021 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av genomförandeförordning (EU) 2021/138

14

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1189 av den 7 maj 2021 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller produktion och saluföring av växtförökningsmaterial från ekologiskt heterogent material av särskilda släkten eller arter ( 1 )

18

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1190 av den 15 juli 2021 om fastställande av de tekniska specifikationerna för datakrav för ämnet ”IKT-användning och e-handel” för referensåret 2022, enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2152 ( 1 )

28

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1191 av den 19 juli 2021 om förnyelse av godkännandet av det verksamma ämnet klopyralid i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

37

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/1192 av den 19 juli 2021 om uppdatering av förteckningen över personer, grupper och enheter som omfattas av artiklarna 2, 3 och 4 i gemensam ståndpunkt 2001/931/Gusp om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av beslut (Gusp) 2021/142

42

 

*

Rådets beslut (GUSP) 2021/1193 av den 19 juli 2021 om förlängning av uppdraget för Europeiska unionens särskilda representant i Bosnien och Hercegovina och om ändring av beslut (Gusp) 2019/1340

46

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/1194 av den 19 juli 2021 om förlängning av uppdraget för den särskilda representanten i Kosovo och om ändring av beslut (Gusp) 2020/1135

48

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1195 av den 19 juli 2021 om de harmoniserade standarder för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik som utarbetats till stöd för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/746

50

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/1196 av den 19 juli 2021 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2020/167 vad gäller harmoniserade standarder för viss radioutrustning gällande radiobestämningsenheter för mark- och väggundersökning, utrustning för identifiering med radiofrekvens, radioutrustning för Euroloop-järnvägssystem, nätverksbaserad kortdistansutrustning, trådlösa industriella tillämpningar samt bredbandsradiolänk för fartyg och offshoreanläggningar

53

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top