EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:175:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 175, 14. kesäkuuta 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 175

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

57. vuosikerta
14. kesäkuu 2014


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 632/2014, annettu 13 päivänä toukokuuta 2014, tehoaineen flubendiamidi hyväksymisestä kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteen muuttamisesta ( 1 )

1

 

*

Komission asetus (EU) N:o 633/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen III ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse luonnonvaraisen suurriistan käsittelyä ja luonnonvaraisen riistan post mortem -tarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ( 1 )

6

 

*

Komission asetus (EU) N:o 634/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkinnan IFRIC 21 osalta ( 1 )

9

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 635/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, teollisuudelle tarkoitetun sokerin tuonnissa sovellettavan tariffikiintiön avaamisesta markkinointivuoden 2016/2017 loppuun asti

14

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 636/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, todistusmalli nylkemättömän luonnonvaraisen suurriistan kauppaa varten ( 1 )

16

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 637/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, asetuksen (EY) N:o 1979/2006 muuttamisesta Kiinasta peräisin olevien säilöttyjen sienien tuontitariffikiintiön osalta

20

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 638/2014, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

22

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2014/351/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 13 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin ja Madagaskarin tasavallan kesken näiden välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta hyväksytyn pöytäkirjan tekemisestä

24

 

 

2014/352/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 21 päivänä toukokuuta 2014, Alankomaissa sijaitsevan kaupungin nimeämisestä Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2018

26

 

 

2014/353/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 21 päivänä toukokuuta 2014, käytäntöä ja menettelyä koskevista järjestelyistä, joita noudattaen neuvosto nimittää kolme asiantuntijaa valinta- ja seurantaraatiin Euroopan kulttuuripääkaupungit -toimintaa 2020–2033 varten

27

 

 

2014/354/Euratom

 

*

Neuvoston päätös, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014, jäsenen nimeämisestä tieteellis-tekniseen komiteaan

31

 

 

2014/355/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY 29 artiklan mukaisesti toimittamien suunnitelmien hyväksymisestä annetun päätöksen 2011/163/EU muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 3772) ( 1 )

32

 

 

2014/356/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 12 päivänä kesäkuuta 2014, täytäntöönpanopäätöksen 2012/138/EU muuttamisesta siltä osin kuin on kyse mainittujen kasvien tuontia unionin alueelle ja siirtoja unionin alueella koskevista edellytyksistä Anoplophora chinensis (Forster) -organismin kulkeutumisen ja leviämisen estämiseksi (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 3798)

38

 

 

2014/357/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, kuntoiluvälineitä koskevan eurooppalaisen standardisarjan EN 957 (osat 2 ja 4–10) ja eurooppalaisen standardin EN ISO 20957 (osa 1) sekä kymmenen voimisteluvälineitä koskevan eurooppalaisen standardin yhdenmukaisuudesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY yleisen turvallisuusvaatimuksen kanssa sekä kyseisten standardien viitetietojen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä  ( 1 )

40

 

 

2014/358/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, siitä, onko kuluttajan asennettavaksi tarkoitettuja lapsiturvallisia ikkunoiden ja parvekkeenovien lukituslaitteita koskeva eurooppalainen standardi EN 16281:2013 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY yleisen turvallisuusvaatimuksen mukainen, sekä kyseisen standardin viitetietojen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä  ( 1 )

43

 

 

2014/359/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2014, siitä, ovatko veden päällä ja vedessä käytettäviä kelluvia vapaa-ajan tuotteita koskevat eurooppalaiset standardit EN 15649–1:2009+A2:2013 ja EN 15649–6:2009+A1:2013 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY yleisen turvallisuusvaatimuksen mukaiset, sekä kyseisten standardien viitetietojen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä  ( 1 )

45

 

 

2014/360/EU

 

*

Euroopan keskuspankin päätös, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014, oikaisulautakunnan perustamisesta ja sen toimintasäännöistä (EKP/2014/16)

47

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top