Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:175:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 175, 14. června 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

Úřední věstník

Evropské unie

L 175

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 57
14. června 2014


Obsah

 

II   Nelegislativní akty

Strana

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 632/2014 ze dne 13. května 2014, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka flubendiamid a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ( 1 )

1

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 633/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 a příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, pokud jde o zvláštní požadavky na nakládání s velkou volně žijící zvěří a na prohlídku po poražení volně žijící zvěře ( 1 )

6

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 634/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o interpretaci 21 Výboru pro interpretace IFRS ( 1 )

9

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 635/2014 ze dne 13. června 2014 o otevření celní kvóty pro dovoz průmyslového cukru do konce hospodářského roku 2016/17

14

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 636/2014 ze dne 13. června 2014 o vzoru osvědčení pro obchod s nestaženou velkou volně žijící zvěří ( 1 )

16

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 637/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se mění nařízení (ES) č. 1979/2006, pokud jde o dovozní celní kvóty pro konzervované houby pocházející z Číny

20

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 638/2014 ze dne 13. června 2014 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

22

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

2014/351/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 13. května 2014 o uzavření Protokolu mezi Evropskou unií a Madagaskarskou republikou, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle platné dohody o partnerství v odvětví rybolovu mezi oběma stranami

24

 

 

2014/352/EU

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 21. května 2014 o jmenování evropského hlavního města kultury pro rok 2018 v Nizozemsku

26

 

 

2014/353/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Rady ze dne 21. května 2014 o praktických a procesních opatřeních za účelem jmenování tří odborných členů poroty pro výběr a monitorování pro akci „Evropská hlavní města kultury“ pro roky 2020 až 2033 Radou

27

 

 

2014/354/Euratom

 

*

Rozhodnutí Rady ze dne 12. června 2014 o jmenování člena Výboru pro vědu a techniku

31

 

 

2014/355/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. června 2014, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (oznámeno pod číslem C(2014) 3772) ( 1 )

32

 

 

2014/356/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 12. června 2014, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/138/EU, pokud jde o podmínky dovozu dotčených rostlin do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie, jež mají zabránit zavlékání a rozšiřování organismu Anoplophora chinensis (Forster) (oznámeno pod číslem C(2014) 3798)

38

 

 

2014/357/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2014 o souladu řady evropských norem EN 957 (části 2 a 4–10) a EN ISO 20957 (část 1) pro stacionární tréninková zařízení a deseti evropských norem pro gymnastické nářadí s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a o zveřejnění odkazů na tyto normy v Úředním věstníku Evropské unie  ( 1 )

40

 

 

2014/358/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2014 o souladu evropské normy EN 16281:2013 pro spotřebitelem montovaná zajišťovací zařízení odolná vůči manipulaci dětmi, určená pro okna a balkonové dveře, s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a o zveřejnění odkazu na tuto normu v Úředním věstníku Evropské unie  ( 1 )

43

 

 

2014/359/EU

 

*

Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 13. června 2014 o souladu evropských norem EN 15649-1:2009+A2:2013 a EN 15649-6:2009+A1:2013 pro plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i ve vodě s obecným požadavkem na bezpečnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES a o zveřejnění odkazů na tyto normy v Úředním věstníku Evropské unie  ( 1 )

45

 

 

2014/360/EU

 

*

Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 14. dubna 2014 o zřízení správní revizní komise a o pravidlech jejího fungování (ECB/2014/16)

47

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top