EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:175:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 175, 14 czerwca 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 175

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 57
14 czerwca 2014


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 632/2014 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej flubendiamid, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 ( 1 )

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 633/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do szczególnych wymogów dotyczących obróbki grubej zwierzyny łownej oraz do badań poubojowych zwierzyny łownej ( 1 )

6

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 634/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do interpretacji 21 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( 1 )

9

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 635/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. otwierające kontyngent taryfowy na przywóz cukru przemysłowego do końca roku gospodarczego 2016/2017

14

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 636/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru świadectwa stosowanego w handlu nieoskórowaną grubą zwierzyną łowną ( 1 )

16

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 637/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1979/2006 w odniesieniu do kontyngentów taryfowych na grzyby zakonserwowane pochodzące z Chin

20

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 638/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

22

 

 

DECYZJE

 

 

2014/351/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie zawarcia Protokołu uzgodnionego między Unią Europejską a Republiką Madagaskaru ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sprawie połowów

24

 

 

2014/352/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na 2018 rok w Niderlandach

26

 

 

2014/353/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Rady z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie praktycznych i proceduralnych rozwiązań dotyczących mianowania przez Radę trzech ekspertów do zespołu wybierającego i monitorującego na potrzeby działania na rzecz Europejskich Stolic Kultury na lata 2020–2033

27

 

 

2014/354/Euratom

 

*

Decyzja Rady z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Naukowo-Technicznego

31

 

 

2014/355/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniająca decyzję Komisji 2011/163/UE w sprawie zatwierdzenia planów przedłożonych przez państwa trzecie zgodnie z art. 29 dyrektywy Rady 96/23/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3772) ( 1 )

32

 

 

2014/356/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 12 czerwca 2014 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2012/138/UE w odniesieniu do warunków dotyczących wprowadzania do Unii i przemieszczania przez jej terytorium określonych roślin, mających na celu zapobieżenie wprowadzeniu do Unii i rozprzestrzenieniu się w Unii organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (notyfikowana jako dokument nr C(2014) 3798)

38

 

 

2014/357/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zgodności norm europejskich serii EN 957 (części 2 i 4–10) i EN ISO 20957 (część 1) dotyczących stacjonarnego sprzętu treningowego oraz dziesięciu norm europejskich dotyczących sprzętu gimnastycznego z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa przewidzianym w dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz publikacji odniesień do tych norm w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  ( 1 )

40

 

 

2014/358/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zgodności normy europejskiej EN 16281:2013 dotyczącej urządzeń blokujących do okien i drzwi balkonowych zapewniających bezpieczeństwo dzieciom, montowanych przez klienta z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa przewidzianym w dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz publikacji odniesienia do tej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  ( 1 )

43

 

 

2014/359/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zgodności norm europejskich EN 15649-1:2009+A2:2013 oraz EN 15649-6:2009+A1:2013 dotyczących przedmiotów rekreacyjnych pływających stosowanych na wodzie i w wodzie z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa przewidzianym w dyrektywie 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz publikacji odniesień do tych norm w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  ( 1 )

45

 

 

2014/360/UE

 

*

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwoławczej i jej regulaminu operacyjnego (EBC/2014/16)

47

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top