EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:175:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 175, 14 juni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 175

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

femtiosjunde årgången
14 juni 2014


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 632/2014 av den 13 maj 2014 om godkännande av det verksamma ämnet flubendiamid i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 633/2014 av den 13 juni 2014 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 vad gäller de särskilda kraven för hantering av frilevande storvilt och för besiktning av frilevande vilt efter slakt ( 1 )

6

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 634/2014 av den 13 juni 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller tolkning 21 från International Financial Reporting Interpretations Committee ( 1 )

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 635/2014 av den 13 juni 2014 om öppnande av en tullkvot för import av industrisocker till och med slutet av regleringsåret 2016/17

14

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 636/2014 av den 13 juni 2014 om en förlaga till intyg för handel med icke avhudat frilevande storvilt ( 1 )

16

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 637/2014 av den 13 juni 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1979/2006 vad gäller tullkvoter för import av konserverad svamp med ursprung i Kina

20

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 638/2014 av den 13 juni 2014 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

22

 

 

BESLUT

 

 

2014/351/EU

 

*

Rådets beslut av den 13 maj 2014 om ingående av protokollet mellan Europeiska unionen och Republiken Madagaskar om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i det gällande partnerskapsavtalet om fiske mellan de två parterna

24

 

 

2014/352/EU

 

*

Rådets beslut av den 21 maj 2014 om utseende av europeisk kulturhuvudstad för 2018 i Nederländerna

26

 

 

2014/353/EU

 

*

Rådets genomförandebeslut av den 21 maj 2014 om de praktiska förfarandena för rådets utnämning av tre experter i urvals- och övervakningsjuryn för insatsen för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad 2020–2033

27

 

 

2014/354/Euratom

 

*

Rådets beslut av den 12 juni 2014 om utnämning av en ledamot i vetenskapliga och tekniska kommittén

31

 

 

2014/355/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 12 juni 2014 om ändring av beslut 2011/163/EU om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG [delgivet med nr C(2014) 3772] ( 1 )

32

 

 

2014/356/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 12 juni 2014 om ändring av genomförandebeslut 2012/138/EU vad gäller villkoren för införsel till och förflyttning inom unionen av angivna växter för att förhindra introduktion och spridning av Anoplophora chinensis (Forster) [delgivet med nr C(2014) 3798]

38

 

 

2014/357/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 13 juni 2014 om överensstämmelsen av Europastandarderna EN 957 (delarna 2 och 4–10) och EN ISO 20957 (del 1) för stationära träningsredskap och av tio Europastandarder för gymnastikutrustning med det allmänna säkerhetskravet i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG och om offentliggörande av hänvisningar till dessa standarder i Europeiska unionens officiella tidning  ( 1 )

40

 

 

2014/358/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 13 juni 2014 om överensstämmelsen av Europastandard EN 16281:2013 för eftermonterade öppningsbegränsande beslag för fönster och balkongdörrar med det allmänna säkerhetskravet i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG och om offentliggörande av en hänvisning till den standarden i Europeiska unionens officiella tidning  ( 1 )

43

 

 

2014/359/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 13 juni 2014 om överensstämmelsen av Europastandarderna EN 15649-1:2009+A2:2013 och EN 15649-6:2009+A1:2013 för flytande fritidsprodukter som är avsedda att användas på eller i vattnet med det allmänna säkerhetskravet i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG och om offentliggörande av hänvisningar till dessa standarder i Europeiska unionens officiella tidning  ( 1 )

45

 

 

2014/360/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 14 april 2014 om inrättandet av en administrativ omprövningsnämnd och nämndens arbetsordning (ECB/2014/16)

47

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top