EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:175:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 175, 14. juuni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 175

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
14. juuni 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 632/2014, 13. mai 2014, millega kiidetakse heaks toimeaine flubeendiamiid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 633/2014, 13. juuni 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 III lisa ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 854/2004 I lisa seoses looduslike suurulukite käitlemist ja looduslike ulukite tapajärgset kontrolli käsitlevate erinõuetega ( 1 )

6

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 634/2014, 13. juuni 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite tõlgendamise komitee tõlgendusega IFRIC 21 ( 1 )

9

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 635/2014, 13. juuni 2014, millega avatakse tariifikvoot tööstusliku suhkru impordiks kuni turustusaasta 2016/2017 lõpuni

14

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 636/2014, 13. juuni 2014, nülgimata looduslike suurulukitega kauplemist käsitleva näidissertifikaadi kohta ( 1 )

16

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 637/2014, 13. juuni 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1979/2006 seoses Hiinast pärit konserveeritud seente imporditariifikvootidega

20

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 638/2014, 13. juuni 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

22

 

 

OTSUSED

 

 

2014/351/EL

 

*

Nõukogu otsus, 13. mai 2014, Euroopa Liidu ja Madagaskari Vabariigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta

24

 

 

2014/352/EL

 

*

Nõukogu otsus, 21. mai 2014, Euroopa 2018. aasta kultuuripealinna nimetamise kohta Madalmaades

26

 

 

2014/353/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 21. mai 2014, aastateks 2020–2033 kehtestatud meetme „Euroopa kultuuripealinnad” valiku- ja seirekomisjoni kolme eksperdi nõukogu poolt ametisse nimetamise praktilise ja menetlusliku korra kohta

27

 

 

2014/354/Euratom

 

*

Nõukogu otsus, 12. juuni 2014, millega nimetatakse ametisse teadus- ja tehnikakomitee liige

31

 

 

2014/355/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 12. juuni 2014, millega muudetakse otsust 2011/163/EL nõukogu direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt kolmandate riikide esitatud kavade tunnustamise kohta (teatavaks tehtud numbri C(2014) 3772 all) ( 1 )

32

 

 

2014/356/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 12. juuni 2014, millega muudetakse rakendusotsust 2012/138/EL seoses tingimustega, mis on kehtestatud teatavate taimede liitu sissetoomise ja seal liikumise suhtes, et vältida Anoplophora chinensis'e (Forster) liitu sissetoomist ja seal levimist (teatavaks tehtud numbri C(2014) 3798 all)

38

 

 

2014/357/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 13. juuni 2014, statsionaarset treenimisvarustust käsitleva Euroopa standardite seeria EN 957 (osad 2 ja 4–10) ja EN ISO 20957 (osa 1) ning võimlemisvarustust käsitlevate kümne Euroopa standardi vastavuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ üldisele ohutusnõudele ning nende standardite viitenumbrite avaldamise kohta Euroopa Liidu Teatajas  ( 1 )

40

 

 

2014/358/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 13. juuni 2014, tarbija poolt akendele ja rõduustele paigaldatavaid lastekindlaid lukustusseadmeid käsitleva Euroopa standardi EN 16281:2013 vastavuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ üldisele ohutusnõudele ning selle standardi viitenumbri avaldamise kohta Euroopa Liidu Teatajas  ( 1 )

43

 

 

2014/359/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 13. juuni 2014, veepinnal või vees kasutatavate ujuvate vabaajatoodete Euroopa standardite EN 15649-1:2009+A2:2013 ja EN 15649-6:2009+A1:2013 vastavuse kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/95/EÜ üldisele ohutusnõudele ning nende standardite viitenumbrite avaldamise kohta Euroopa Liidu Teatajas  ( 1 )

45

 

 

2014/360/EL

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 14. aprill 2014, vaidlustusnõukogu asutamise ja selle kodukorra kohta (EKP/2014/16)

47

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top