EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:175:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 175, 14. juni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 175

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

57. årgang
14. juni 2014


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 632/2014 af 13. maj 2014 om godkendelse af aktivstoffet flubendiamid, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 ( 1 )

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 633/2014 af 13. juni 2014 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 og bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 for så vidt angår de særlige krav til håndtering af vildtlevende storvildt og til inspektion efter slagtning af vildtlevende vildt ( 1 )

6

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 634/2014 af 13. juni 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår fortolkningsbidrag 21 fra International Financial Reporting Interpretations Committee ( 1 )

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 635/2014 af 13. juni 2014 om åbning af et toldkontingent for import af industrisukker indtil slutningen af produktionsåret 2016/17

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 636/2014 af 13. juni 2014 om et standardcertifikat til brug ved handel med uflået vildtlevende storvildt ( 1 )

16

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 637/2014 af 13. juni 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1979/2006 for så vidt angår toldkontingenter for import af svampekonserves fra Kina

20

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 638/2014 af 13. juni 2014 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

22

 

 

AFGØRELSER

 

 

2014/351/EU

 

*

Rådets afgørelse af 13. maj 2014 om indgåelse af protokollen mellem Den Europæiske Union og Republikken Madagaskar om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter

24

 

 

2014/352/EU

 

*

Rådets afgørelse af 21. maj 2014 om udpegelse af Den Europæiske Kulturhovedstad 2018 i Nederlandene

26

 

 

2014/353/EU

 

*

Rådets gennemførelsesafgørelse af 21. maj 2014 om praktiske foranstaltninger og procedurer for Rådets udnævnelse af tre eksperter til udvælgelses- og overvågningsjuryen for aktionen vedrørende »Den Europæiske Kulturhovedstad« 2020-2033

27

 

 

2014/354/Euratom

 

*

Rådets afgørelse af 12. juni 2014 om udnævnelse af et medlem af Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg

31

 

 

2014/355/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. juni 2014 om ændring af afgørelse 2011/163/EU om godkendelse af tredjelandes planer forelagt i henhold til artikel 29 i Rådets direktiv 96/23/EF (meddelt under nummer C(2014) 3772) ( 1 )

32

 

 

2014/356/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 12. juni 2014 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2012/138/EU for så vidt angår betingelserne for indførsel til og flytning inden for Unionen af visse planter for at forebygge indslæbning og spredning af Anoplophora chinensis (Forster) (meddelt under nummer C(2014) 3798)

38

 

 

2014/357/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 13. juni 2014 om overensstemmelse mellem, dels de europæiske standarder i EN 957-serien (del 2 og 4-10) samt EN ISO 20957 (del 1) for stationært træningsudstyr, dels ti europæiske standarder for gymnastikudstyr, og det almindelige sikkerhedskrav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF og om offentliggørelse af referencerne til disse standarder i Den Europæiske Unions Tidende  ( 1 )

40

 

 

2014/358/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 13. juni 2014 om overensstemmelse mellem den europæiske standard EN 16281:2013 for forbrugermonterede børnesikrede låseanordninger til vinduer og altandøre og det almindelige sikkerhedskrav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF og om offentliggørelse af referencerne til disse standarder i Den Europæiske Unions Tidende  ( 1 )

43

 

 

2014/359/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 13. juni 2014 om overensstemmelse mellem de europæiske standarder EN 15649-1:2009+A2:2013 og EN 15649-6:2009+A1:2013 for flydende fritidsprodukter til brug på og i vandet og det almindelige sikkerhedskrav i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF og om offentliggørelse af referencerne til disse standarder i Den Europæiske Unions Tidende  ( 1 )

45

 

 

2014/360/EU

 

*

Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 14. april 2014 om nedsættelse af et administrativt klagenævn og forretningsordenen for dette (ECB/2014/16)

47

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top