EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:353:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 353, 28. joulukuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.353.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 353

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
28. joulukuuta 2013


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1412/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Kanariansaarille suuntautuvassa tiettyjen kalastustuotteiden tuonnissa sovellettavien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista vuosina 2014–2020

1

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Neuvoston direktiivi 2013/61/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisimpien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

5

 

*

Neuvoston direktiivi 2013/62/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, BUSINESSEUROPEN, UEAPME:n, CEEP:n ja EAY:n tekemän vanhempainvapaata koskevan tarkistetun puitesopimuksen täytäntöönpanosta annetun direktiivin 2010/18/EU muuttamisesta sen johdosta, että Mayotten asema Euroopan unioniin nähden muuttuu

7

 

*

Neuvoston direktiivi 2013/64/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, neuvoston direktiivien 91/271/ETY ja 1999/74/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2000/60/EY, 2006/7/EY, 2006/25/EY ja 2011/24/EU muuttamisesta sen johdosta, että Mayotten asema Euroopan unioniin nähden muuttuu

8

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Neuvoston päätös N:o 1413/2013/EU, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

13

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1414/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, palkkoihin 1 päivästä heinäkuuta 2013 sovellettavien korjauskertoimien vahvistamisesta

15

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1415/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön eläkejärjestelmän maksuosuuden mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2013

23

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1416/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2013

24

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1417/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan unionin myöntämien kulkulupien muodosta

26

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1418/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1379/2013 mukaisista tuotantoa ja kaupan pitämistä koskevista suunnitelmista

40

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1419/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden hyväksynnästä, tuottajaorganisaatioiden ja toimialakohtaisten organisaatioiden sääntöjen laajentamisesta sekä kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1379/2013 säädettyjen käynnistyshintojen julkaisemisesta

43

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1420/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, asetusten (EY) N:o 347/96, (EY) N:o 1924/2000, (EY) N:o 1925/2000, (EY) N:o 2508/2000, (EY) N:o 2509/2000, (EY) N:o 2813/2000, (EY) N:o 2814/2000, (EY) N:o 150/2001, (EY) N:o 939/2001, (EY) N:o 1813/2001, (EY) N:o 2065/2001, (EY) N:o 2183/2001, (EY) N:o 2318/2001, (EY) N:o 2493/2001, (EY) N:o 2306/2002, (EY) N:o 802/2006, (EY) N:o 2003/2006, (EY) N:o 696/2008 ja (EY) N:o 248/2009 kumoamisesta kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EU) N:o 1379/2013 hyväksymisen seurauksena

48

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/805/EU

 

*

Neuvoston täytäntöönpanopäätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, luvan antamisesta Puolan tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY 26 artiklan 1 kohdan a alakohdasta ja 168 artiklasta poikkeavia toimenpiteitä

51

 

 

2013/806/EU

 

*

Komission päätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi tulostimille, kopiokoneille ja monikäyttölaitteille (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 9097)  (1)

53

 

 

2013/807/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen valmistajien keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen ja päästötavoitteiden vahvistamisesta tai muuttamisesta kalenterivuoden 2012 osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 9184)

64

 

 

2013/808/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, valvottavien aineiden määrien määrittämisestä ja kiintiöiden jakamisesta otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2009 mukaisesti 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2014 väliseksi ajaksi (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 9205)

74

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu neuvoston asetukseen (EY) N:o 2012/2002, annettu 11 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta (EYVL L 311, 14.11.2002)

83

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top