EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:346:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 346, 20. joulukuuta 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2013.346.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 346

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

56. vuosikerta
20. joulukuuta 2013


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 1368/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, unionin tuesta ydinvoimaloiden käytöstä poistamisen avustusohjelmille Bulgariassa ja Slovakiassa sekä asetusten (Euratom) N:o 549/2007 ja (Euratom) N:o 647/2010 kumoamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 1369/2013, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, unionin tuesta ydinvoimaloiden käytöstä poistamisen avustusohjelmalle Liettuassa ja asetuksen (EY) N:o 1990/2006 kumoamisesta

7

 

*

Neuvoston asetus (EU) N:o 1370/2013, annettu 16 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä

12

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1371/2013, annettu 16 päivänä joulukuuta 2013, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 791/2011 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan tiettyjen Intiasta ja Indonesiasta lähetettyjen lasikuidusta valmistettujen seulakankaiden tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Intia tai Indonesia

20

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1372/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2013, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 muuttamisesta ( 1 )

27

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1373/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2013, yksityiskohtaisista säännöistä vientitodistusjärjestelmän soveltamiseksi sianliha-alalla

29

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1374/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2013, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta IAS 36:n osalta ( 2 )

38

 

*

Komission asetus (EU) N:o 1375/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2013, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta IAS 39:n osalta ( 2 )

42

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1376/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2013, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

47

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1377/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2013, asetuksella (EY) N:o 1385/2007 avatussa tariffikiintiössä joulukuuta 2013 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

49

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1378/2013, annettu 19 päivänä joulukuuta 2013, asetuksella (EY) N:o 533/2007 avatuissa tariffikiintiöissä joulukuun 2013 ensimmäisten seitsemän päivän aikana haettujen siipikarjanlihaa koskevien tuontitodistusten myöntämisestä

51

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2013/777/YUTP

 

*

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUTM Somalia/1/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, EU:n operaation komentajan nimittämisestä Somalian turvallisuusjoukkojen kouluttamiseen osallistumista koskevaa Euroopan unionin sotilasoperaatiota (EUTM Somalia) varten

53

 

 

2013/778/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 13 päivänä joulukuuta 2013, tutkimuksen toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 2008/46/EY kumoamisesta

54

 

 

2013/779/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston perustamisesta ja päätöksen 2008/37/EY kumoamisesta

58

 

 

2013/780/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, neuvoston direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdan ii alakohdan säännöksiä koskevasta poikkeuksesta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan, Quercus L.- ja Platanus L.- sukujen ja Acer saccharum Marsh. -lajin kuorettoman sahatavaran osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 9166)

61

 

 

2013/781/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyytämän, Englantia, Skotlantia ja Walesia koskevan poikkeuksen myöntämisestä vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 9167)

65

 

 

2013/782/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, päätöksen 2002/757/EC muuttamisesta Amerikan yhdysvalloista peräisin olevaa Acer macrophyllum Pursh- ja Quercus spp. L. -lajien kuoretonta sahatavaraa koskevan, haitalliseen organismiin Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. liittyvän kasvien terveystodistusvaatimuksen osalta (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 9181)

69

 

 

2013/783/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, sen määrittämisestä, että Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja Perun välisen kauppasopimuksen sisältämän banaaneja koskevan vakautusmekanismin mukaisen etuustullin väliaikainen suspendoiminen ei ole tarpeen Perusta peräisin olevien banaanien tuonnissa vuonna 2013

73

 

 

2013/784/EU

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013, neuvoston direktiivin 91/68/ETY liitteessä E unionin sisäistä kauppaa varten vahvistettujen teurastukseen, lihotukseen ja jalostukseen tarkoitettujen lampaiden ja vuohien terveystodistusten mallien I, II ja III muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2013) 9208)  ( 2 )

75

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) N:o 1363/2013, annettu 12 päivänä joulukuuta 2013, elintarviketietojen antamisesta kuluttajille annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1169/2011 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on ’valmistetun nanomateriaalin’ määritelmästä ( EUVL L 343, 19.12.2013 )

89

 


 

(1)   ETA:n ja Sveitsin kannalta merkityksellinen teksti

 

(2)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top