EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:201:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 201, 26. juuli 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.201.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 201

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
26. juuli 2013


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Nõukogu direktiiv 2013/42/EL, 22. juuli 2013, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses käibemaksupettuste vastase kiirreageerimismehhanismiga

1

 

*

Nõukogu direktiiv 2013/43/EL, 22. juuli 2013, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) seoses pöördmaksustamise valikulise ja ajutise kohaldamisega teatavate pettusealdiste kaupade ja teenuste tarnete suhtes

4

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teade ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu ajutise kohaldamise kohta Euroopa Liidu ja Colombia vahel

7

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 713/2013, 23. juuli 2013, millega määratakse kindlaks anšoovisepüügi võimalused Biskaia lahes püügihooajaks 2013/14

8

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 714/2013, 25. juuli 2013, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 1169/2012

10

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 715/2013, 25. juuli 2013, millega kehtestatakse kriteeriumid, mille täitmisel vasemurd lakkab olemast jäätmed vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/98/EÜ

14

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 716/2013, 25. juuli 2013, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 110/2008 (piiritusjookide määratlemise, kirjeldamise, esitlemise, märgistamise ja geograafiliste tähiste kaitse kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad

21

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 717/2013, 25. juuli 2013, millega muudetakse määrust (EL) nr 142/2011 seoses loomade heaolu käsitlevate kannetega teatavates terviseohutuse tõendite näidistes (1)

31

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 718/2013, 25. juuli 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 608/2004, mis käsitleb toidukaupade ja toidukaupade koostisosade märgistamist, millele on lisatud fütosteroole, fütosteroolestreid, fütostanoole ja/või fütostanoolestreid (1)

49

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 719/2013, 25. juuli 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

51

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 720/2013, 25. juuli 2013, milles käsitletakse riisi impordilitsentside väljaandmist rakendusmääruse (EL) nr 1273/2011 alusel 2013. aasta juuli alaperioodiks avatud tariifikvootide raames

53

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2013/395/ÜVJP, 25. juuli 2013, millega ajakohastatakse ja muudetakse loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4 ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2012/765/ÜVJP

57

 

 

SOOVITUSED

 

 

2013/396/EL

 

*

Komisjoni soovitus, 11. juuni 2013, ühiste põhimõtete kohta, mida kohaldatakse liikmesriikide keelava iseloomuga ja kahju hüvitamisele suunatud kollektiivsete õiguskaitsevahendite suhtes ELi õigusest tulenevate õiguste rikkumise puhul

60

 

 

IV   EÜ asutamislepingu, ELi lepingu ja Euratomi asutamislepingu kohaselt enne 1. detsembrit 2009 vastu võetud aktid

 

 

2013/397/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 26. mai 2009, millega kiidetakse Euroopa Ühenduse nimel heaks Euroopa Ühenduse ja Kanada valitsuse vahelise elusloomade ja loomsete toodetega kauplemisel inimeste ja loomade tervise kaitseks võetavaid sanitaarmeetmeid käsitleva kokkuleppe V lisa teatavad muudatused (1)

66

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top