EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:201:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 201, 2013. gada 26. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

doi:10.3000/19770715.L_2013.201.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 201

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

56. sējums
2013. gada 26. jūlijs


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva 2013/42/ES (2013. gada 22. jūlijs), ar ko attiecībā uz ātrās reaģēšanas mehānismu pret krāpšanu PVN jomā groza Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu

1

 

*

Padomes Direktīva 2013/43/ES (2013. gada 22. jūlijs), ar ko Direktīvu 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu groza attiecībā uz fakultatīvu un pagaidu apgrieztas maksāšanas sistēmas piemērošanu saistībā ar noteiktu preču un pakalpojumu piegādi ar paaugstinātu krāpšanas risku

4

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums par to, ka starp Eiropas Savienību un Kolumbiju provizoriski tiek piemērots Tirdzniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kolumbiju un Peru, no otras puses

7

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 713/2013 (2013. gada 23. jūlijs), ar ko nosaka anšovu zvejas iespējas Biskajas līcī 2013./2014. gada zvejas sezonā

8

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 714/2013 (2013. gada 25. jūlijs), ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1169/2012

10

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 715/2013 (2013. gada 25. jūlijs), ar ko paredz kritērijus, kuri nosaka, kad vara lūžņi vairs nav atkritumi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 716/2013 (2013. gada 25. jūlijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību

21

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 717/2013 (2013. gada 25. jūlijs), ar kuru attiecībā uz ierakstiem par dzīvnieku labturību konkrētos veselības sertifikātu paraugos groza Regulu (ES) Nr. 142/2011 (1)

31

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 718/2013 (2013. gada 25. jūlijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 608/2004 par tādas pārtikas un pārtikas sastāvdaļu marķēšanu, kam pievienoti fitosterīni, fitosterīnu esteri, fitostanoli un/vai fitostanolu esteri (1)

49

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 719/2013 (2013. gada 25. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

51

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 720/2013 (2013. gada 25. jūlijs) par rīsu importa licenču izdošanu saskaņā ar tarifa kvotām, kas ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1273/2011 atvērtas 2013. gada jūlija apakšperiodam

53

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2013/395/KĀDP (2013. gada 25. jūlijs), ar ko atjaunina un groza to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, un ar ko atceļ Lēmumu 2012/765/KĀDP

57

 

 

IETEIKUMI

 

 

2013/396/ES

 

*

Komisijas Ieteikums (2013. gada 11. jūnijs) par kopējiem principiem attiecībā uz dalībvalstu aizlieguma un atlīdzināšanas kolektīvās tiesiskās aizsardzības mehānismiem saistībā ar Savienības tiesību aktos paredzēto tiesību pārkāpumiem

60

 

 

IV   Tiesību akti, kas pieņemti pirms 2009. gada 1. decembra saskaņā ar EK līgumu, ES līgumu un Euratom līgumu

 

 

2013/397/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 26. maijs), ar ko Eiropas Kopienas vārdā apstiprina konkrētus grozījumus V pielikumā Eiropas Kopienas un Kanādas valdības Nolīgumā par sanitārajiem pasākumiem, lai aizsargātu sabiedrības un dzīvnieku veselību saistībā ar tirdzniecību ar dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem (1)

66

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top