EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:201:TOC

Úřední věstník Evropské unie, L 201, 26. červenec 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0626

doi:10.3000/19770626.L_2013.201.ces

Úřední věstník

Evropské unie

L 201

European flag  

České vydání

Právní předpisy

Svazek 56
26. července 2013


Obsah

 

I   Legislativní akty

Strana

 

 

SMĚRNICE

 

*

Směrnice Rady 2013/42/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o mechanismus rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH

1

 

*

Směrnice Rady 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů

4

 

 

II   Nelegislativní akty

 

 

MEZINÁRODNÍ DOHODY

 

*

Oznámení o prozatímním provádění Obchodní dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kolumbií a Peru na straně druhé, a to mezi Evropskou unií a Kolumbií

7

 

 

NAŘÍZENÍ

 

*

Nařízení Rady (EU) č. 713/2013 ze dne 23. července 2013, kterým se na rybolovné období 2013–2014 stanoví rybolovná práva pro sardel obecnou v Biskajském zálivu

8

 

*

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 714/2013 ze dne 25. července 2013, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 1169/2012

10

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 715/2013 ze dne 25. července 2013, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy měděný šrot přestává být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES

14

 

*

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 716/2013 ze dne 25. července 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin

21

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 717/2013 ze dne 25. července 2013, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o údaje o dobrých životních podmínkách zvířat v určitých vzorech veterinárních osvědčení (1)

31

 

*

Nařízení Komise (EU) č. 718/2013 ze dne 25. července 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 608/2004 o označování potravin a složek potravin s přidanými fytosteroly, estery fytosterolů, fytostanoly nebo estery fytostanolů (1)

49

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 719/2013 ze dne 25. července 2013 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny

51

 

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 720/2013 ze dne 25. července 2013 o vydávání dovozních licencí pro rýži v rámci celních kvót otevřených pro podobdobí měsíce července 2013 prováděcím nařízením (EU) č. 1273/2011

53

 

 

ROZHODNUTÍ

 

*

Rozhodnutí Rady 2013/395/SZBP ze dne 25. července 2013, kterým se aktualizuje a mění seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2012/765/SZBP

57

 

 

DOPORUČENÍ

 

 

2013/396/EU

 

*

Doporučení Komise ze dne 11. června 2013 o společných zásadách pro prostředky kolektivní právní ochrany týkající se zdržení se jednání a náhrady škody v členských státech v souvislosti s porušením práv přiznaných právem Unie

60

 

 

IV   Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu

 

 

2013/397/ES

 

*

Rozhodnutí Komise ze dne 26. května 2009, kterým se jménem Evropského společenství schvalují některé změny přílohy V Dohody mezi Evropským společenstvím a vládou Kanady o hygienických opatřeních na ochranu lidského zdraví a zdraví zvířat při obchodu s živými zvířaty a živočišnými produkty (1)

66

 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS

Akty, jejichž název není vyti_těn tučně, se vztahují ke každodennímu řízení záležitostí v zemědělství a obecně platí po omezenou dobu.

Názvy všech ostatních aktů jsou vytištěny tučně a předchází jim hvězdička.

Top