EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:201:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L 201, 26 iulie 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0782

doi:10.3000/19770782.L_2013.201.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

L 201

European flag  

Ediţia în limba română

Legislaţie

Anul 56
26 iulie 2013


Cuprins

 

I   Acte legislative

Pagina

 

 

DIRECTIVE

 

*

Directiva 2013/42/UE a Consiliului din 22 iulie 2013 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește un mecanism de reacție rapidă împotriva fraudelor în materie de TVA

1

 

*

Directiva 2013/43/UE a Consiliului din 22 iulie 2013 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește aplicarea facultativă și temporară a mecanismului de taxare inversă în legătură cu furnizarea anumitor bunuri și servicii care prezintă risc de fraudă

4

 

 

II   Acte fără caracter legislativ

 

 

ACORDURI INTERNAȚIONALE

 

*

Notificare privind aplicarea provizorie între Uniunea Europeană și Columbia a Acordului comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte

7

 

 

REGULAMENTE

 

*

Regulamentul (UE) nr. 713/2013 al Consiliului din 23 iulie 2013 de stabilire a posibilităților de pescuit pentru hamsie în Golful Biscaya pentru sezonul de pescuit 2013-2014

8

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 714/2013 al Consiliului din 25 iulie 2013 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1169/2012

10

 

*

Regulamentul (UE) nr. 715/2013 al Comisiei din 25 iulie 2013 de stabilire a criteriilor de determinare a condițiilor în care deșeurile de cupru nu mai constituie deșeuri în sensul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului

14

 

*

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 716/2013 al Comisiei din 25 iulie 2013 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase

21

 

*

Regulamentul (UE) nr. 717/2013 al Comisiei din 25 iulie 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește rubricile referitoare la bunăstarea animalelor în anumite modele de certificate de sănătate (1)

31

 

*

Regulamentul (UE) nr. 718/2013 al Comisiei din 25 iulie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 privind etichetarea produselor alimentare și a ingredientelor alimentare cu adaos de fitosteroli, esteri de fitosterol, fitostanoli și/sau esteri de fitostanol (1)

49

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 719/2013 al Comisiei din 25 iulie 2013 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume

51

 

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 720/2013 al Comisiei din 25 iulie 2013 privind eliberarea licențelor de import de orez în cadrul contingentelor tarifare deschise pentru subperioada iulie 2013 prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011

53

 

 

DECIZII

 

*

Decizia 2013/395/PESC a Consiliului din 25 iulie 2013 de actualizare și de modificare a listei persoanelor, grupurilor și entităților care intră sub incidența articolelor 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului și de abrogare a Deciziei 2012/765/PESC

57

 

 

RECOMANDĂRI

 

 

2013/396/UE

 

*

Recomandarea comisiei din 11 iunie 2013 privind principii comune aplicabile acțiunilor colective în încetare și în despăgubire introduse în statele membre în cazul încălcării drepturilor conferite de legislația Uniunii

60

 

 

IV   Acte adoptate înainte de 1 decembrie 2009, în temeiul Tratatului CE, al Tratatului UE și al Tratatului Euratom

 

 

2013/397/CE

 

*

Decizia Comisiei din 26 mai 2009 de aprobare, în numele Comunității Europene, a anumitor modificări aduse anexei V la Acordul între Comunitatea Europeană și Guvernul Canadei privind măsurile sanitare pentru protecția sănătății publice și animale în comerțul cu animale vii și produse de origine animală (1)

66

 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO

Actele ale căror titluri sunt tipărite cu caractere drepte sunt acte de gestionare curentă adoptate în cadrul politicii agricole şi care au, în general, o perioadă de valabilitate limitată.

Titlurile celorlalte acte sunt tipărite cu caractere aldine şi sunt precedate de un asterisc.

Top