EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:222:TOC

Euroopa Liidu Teataja, C 222, 26. juuni 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 222

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

61. aastakäik
26. juuni 2018


Sisukord

Lehekülg

 

I   Resolutsioonid, soovitused ja arvamused

 

ARVAMUSED

 

Euroopa Komisjon

2018/C 222/01

Komisjoni arvamus, 25. juuni 2018, Saksamaal Baieri liidumaal asuva Gundremmingen KRB-II tuumaelektrijaama demonteerimisel tekkivate radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava kohta

1


 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2018/C 222/02

Vastuväidete esitamisest loobumine teatatud koondumise kohta (juhtum M.8927 – Sumitomo Corporation / Sumitomo Mitsui Financial Group / Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company)  (1 )

3


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Nõukogu

2018/C 222/03

Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuses 2013/184/ÜVJP, mida on muudetud nõukogu otsusega (ÜVJP) 2018/900, ja nõukogu määruses (EL) nr 401/2013, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2018/898, mis käsitlevad Myanmari/Birma vastu suunatud piiravaid meetmeid

4

2018/C 222/04

Teatis andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu määruses (EL) nr 401/2013, mis käsitleb Myanmari/Birma vastu suunatud piiravaid meetmeid

5

2018/C 222/05

Teatis isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Venezuelas käsitlevas nõukogu otsuses (ÜVJP) 2017/2074, mida on muudetud nõukogu otsusega (ÜVJP) 2018/901, ja nõukogu määruses (EL) 2017/2063, mida rakendatakse nõukogu rakendusmäärusega (EL) 2018/899

6

2018/C 222/06

Teatis andmesubjektidele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu määruses (EL) 2017/2063 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas

7

 

Euroopa Komisjon

2018/C 222/07

Euro vahetuskurss

8

2018/C 222/08

Teatis importijatele, milles käsitletakse registreeritud eksportijate süsteemi kohaldamist Euroopa Liidu üldise soodustuste süsteemi raames

9

 

Euroopa Toiduohutusamet

2018/C 222/09

Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) tegevusvaldkondades tegutsevate organisatsioonide võrgustik

11

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2018/C 222/10

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/399 (mis käsitleb isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni piirieeskirjad)) artikli 2 punktis 16 osutatud elamislubade ajakohastatud loetelu

12


 

V   Teated

 

KONKURENTSIPOLIITIKA RAKENDAMISEGA SEOTUD MENETLUSED

 

Euroopa Komisjon

2018/C 222/11

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8936 – Cinven / Partner in Pet Foods Holdings) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine  (1 )

17

2018/C 222/12

Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.8797 – Thales/Gemalto)  (1 )

19

 

MUUD AKTID

 

Euroopa Komisjon

2018/C 222/13

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1151/2012 (põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta) artikli 50 lõike 2 punkti a kohase muutmistaotluse avaldamine

20


 

Parandused

2018/C 222/14

Komisjoni teatise (mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/425 (mis käsitleb isikukaitsevahendeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 89/686/EMÜ) rakendamisega) parandus ( ELT C 209, 15.6.2018 )

30


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

 

Top