EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:222:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, C 222, 26. kesäkuuta 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 222

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

61. vuosikerta
26. kesäkuu 2018


Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

LAUSUNNOT

 

Euroopan komissio

2018/C 222/01

Komission lausunto, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2018, Baijerin osavaltiossa Saksassa sijaitsevan Gundremmingen KRB-II -ydinvoimalan purkamisesta peräisin olevan radioaktiivisen jätteen hävittämistä koskevasta suunnitelmasta

1


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2018/C 222/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.8927 – Sumitomo Corporation / Sumitomo Mitsui Financial Group / Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company)  (1 )

3


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Neuvosto

2018/C 222/03

Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan Myanmariin/Burmaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä 2013/184/YUTP, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston täytäntöönpanopäätöksellä (YUTP) 2018/900, ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 401/2013, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/898, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

4

2018/C 222/04

Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan Myanmaria/Burmaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 401/2013 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

5

2018/C 222/05

Ilmoitus henkilöille, joihin sovelletaan Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston päätöksessä (YUTP) 2017/2074, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston päätöksellä (YUTP) 2018/901, ja asetuksessa (EU) 2017/2063, sellaisena kuin se on pantu täytäntöön neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2018/899, säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

6

2018/C 222/06

Ilmoitus rekisteröidyille, joihin sovelletaan Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (EU) 2017/2063 säädettyjä rajoittavia toimenpiteitä

7

 

Euroopan komissio

2018/C 222/07

Euron kurssi

8

2018/C 222/08

Ilmoitus tuojille rekisteröidyn viejän järjestelmän soveltamisesta Euroopan unionin yleisessä tullietuusjärjestelmässä

9

 

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

2018/C 222/09

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSAn) tehtäviin liittyvillä aloilla toimivien elinten verkostoituminen

11

 

JÄSENVALTIOIDEN TIEDOTTEET

2018/C 222/10

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2016/399 2 artiklan 16 kohdassa tarkoitettujen oleskelulupien luettelo -julkaistun luettelon päivitys

12


 

V   Ilmoitukset

 

KILPAILUPOLITIIKAN TOTEUTTAMISEEN LIITTYVÄT MENETTELYT

 

Euroopan komissio

2018/C 222/11

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8936 – Cinven / Partner in Pet Foods Holdings) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia  (1 )

17

2018/C 222/12

Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.8797 – Thales/Gemalto)  (1 )

19

 

MUUT SÄÄDÖKSET

 

Euroopan komissio

2018/C 222/13

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu muutoshakemuksen julkaiseminen

20


 

Oikaisuja

2018/C 222/14

Oikaistaan henkilönsuojaimista ja neuvoston direktiivin 89/686/ETY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/425 täytäntöönpanoon liittyvä komission tiedonanto ( EUVL C 209, 15.6.2018 )

30


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

 

Top