ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 222

European flag  

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

61ό έτος
26 Ιουνίου 2018


Περιεχόμενα

Σελίδα

 

I   Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2018/C 222/01

Γνώμη της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2018, σχετικά με το σχέδιο διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων προερχόμενων από την αποξήλωση του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Gundremmingen KRB-II, που βρίσκεται στο ομόσπονδο κράτος της Βαυαρίας, στη Γερμανία

1


 

II   Ανακοινώσεις

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2018/C 222/02

Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.8927 — Sumitomo Corporation / Sumitomo Mitsui Financial Group / Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company) ( 1)

3


 

IV   Πληροφορίες

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

Συμβούλιο

2018/C 222/03

Ανακοίνωση υπόψη των προσώπων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2013/184/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/900 του Συμβουλίου, και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 401/2013 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/898 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Μιανμάρ/Βιρμανίας

4

2018/C 222/04

Κοινοποίηση υπόψη των υποκειμένων των δεδομένων στα οποία έχουν επιβληθεί τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 401/2013 του Συμβουλίου για περιοριστικά μέτρα κατά της Μιανμάρ/Βιρμανίας

5

2018/C 222/05

Ανακοίνωση υπόψη των προσώπων έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/901 του Συμβουλίου, και στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2063 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/899 του Συμβουλίου για την επιβολή περιοριστικών μέτρων λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα

6

2018/C 222/06

Ανακοίνωση υπόψη των προσώπων έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2063 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα

7

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2018/C 222/07

Ισοτιμίες του ευρώ

8

2018/C 222/08

Ανακοίνωση προς τους εισαγωγείς σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος εγγεγραμμένων εξαγωγέων στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9

 

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

2018/C 222/09

Δικτύωση των οργανισμών που ασκούν δραστηριότητες σε τομείς συναφείς με εκείνους της αποστολής της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

11

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

2018/C 222/10

Ενημέρωση του καταλόγου των αδειών διαμονής στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 2 παράγραφος 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)

12


 

V   Γνωστοποιήσεις

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2018/C 222/11

Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8936 — Cinven / Partner in Pet Foods Holdings) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία ( 1)

17

2018/C 222/12

Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.8797 — Thales/Gemalto) ( 1)

19

 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

2018/C 222/13

Δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

20


 

Διορθωτικά

2018/C 222/14

Διορθωτικό στην ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και για την κατάργηση της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου ( ΕΕ C 209 της 15.6.2018 )

30


 


 

(1)   Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

EL

 


I Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

26.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 222/1


ΓΝΏΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 25ης Ιουνίου 2018

σχετικά με το σχέδιο διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων προερχόμενων από την αποξήλωση του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Gundremmingen KRB-II, που βρίσκεται στο ομόσπονδο κράτος της Βαυαρίας, στη Γερμανία

(Το κείμενο στη γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)

(2018/C 222/01)

Η κατωτέρω αξιολόγηση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης Ευρατόμ, με την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων αξιολογήσεων που θα διενεργηθούν δυνάμει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή και από το παράγωγο δίκαιο (1).

Στις 18 Ιουλίου 2017, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε από την κυβέρνηση της Γερμανίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 της συνθήκης Ευρατόμ, γενικά δεδομένα σχετικά με το σχέδιο διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων (2) προερχόμενων από την αποξήλωση του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Gundremmingen KRB-II.

Με βάση τα εν λόγω δεδομένα και τις πρόσθετες πληροφορίες που ζήτησε η Επιτροπή στις 4 Οκτωβρίου 2017 και που διαβιβάστηκαν από τις γερμανικές αρχές στις 13 Φεβρουαρίου 2018, και μετά από διαβούλευση με την ομάδα εμπειρογνωμόνων, η Επιτροπή διατυπώνει την ακόλουθη γνώμη:

1.

Η απόσταση μεταξύ της εγκατάστασης και του πλησιέστερου σημείου της μεθορίου με άλλο κράτος μέλος, εν προκειμένω την Αυστρία, είναι 103 km.

2.

Υπό κανονικές συνθήκες αποξήλωσης του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Gundremmingen KRB-II, οι απορρίψεις υγρών και αέριων ραδιενεργών λυμάτων δεν είναι πιθανόν να προκαλέσουν σημαντική, όσον αφορά την υγεία, έκθεση του πληθυσμού άλλου κράτους μέλους, με βάση τα όρια δόσης που καθορίζονται στην οδηγία για τα βασικά πρότυπα ασφάλειας (3).

3.

Τα στερεά ραδιενεργά απόβλητα αποθηκεύονται προσωρινά επιτόπου πριν μεταφερθούν σε αδειοδοτημένες μονάδες αποθήκευσης ή διάθεσης που βρίσκονται στη Γερμανία.

Τα μη ραδιενεργά στερεά απόβλητα και τα κατάλοιπα υλικά που πληρούν τα επιτρεπόμενα όρια θα απαλλάσσονται από τους προβλεπόμενους βάσει κανονιστικών ρυθμίσεων ελέγχους, ώστε να διατεθούν ως συμβατικά απόβλητα ή για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση. Αυτό θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στην οδηγία για τα βασικά πρότυπα ασφάλειας.

4.

Σε περίπτωση απρόβλεπτων εκλύσεων ραδιενεργών λυμάτων, ως επακόλουθο ατυχήματος του τύπου και του μεγέθους που προβλέπεται στα γενικά στοιχεία, οι δόσεις τις οποίες ενδέχεται να δεχθεί ο πληθυσμός άλλου κράτους μέλους δεν θα ήταν σημαντικές από πλευράς υγείας, σύμφωνα με τα επίπεδα αναφοράς που καθορίζονται στην οδηγία για τα βασικά πρότυπα ασφάλειας.

Εν κατακλείδι, η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι η υλοποίηση του σχεδίου διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων οποιασδήποτε μορφής, προερχόμενων από την αποξήλωση του πυρηνοηλεκτρικού σταθμού Gundremmingen KRB-II, που βρίσκεται στο ομόσπονδο κράτος της Βαυαρίας, στη Γερμανία, τόσο υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας όσο και σε περίπτωση ατυχήματος του τύπου και της έκτασης που προβλέπονται στα γενικά δεδομένα, δεν είναι πιθανόν να προκαλέσει ραδιενεργό μόλυνση, σημαντική για την υγεία, τα ύδατα, το έδαφος ή την ατμόσφαιρα άλλου κράτους μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας οδηγίας για τα βασικά πρότυπα ασφάλειας.

Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2018.

Για την Επιτροπή

Miguel ARIAS CAÑETE

Μέλος της Επιτροπής


(1)  Παραδείγματος χάρη, βάσει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να αξιολογούνται περαιτέρω οι περιβαλλοντικές πτυχές. Ενδεικτικά, η Επιτροπή θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή στις διατάξεις της οδηγίας 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2014/52/ΕΕ· στην οδηγία 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, όπως επίσης και στην οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, και στην οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.

(2)  Διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων κατά την έννοια του σημείου 1 της σύστασης 2010/635/Ευρατόμ της Επιτροπής, της 11ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 37 της Συνθήκης Ευρατόμ (ΕΕ L 279 της 23.10.2010, σ. 36).

(3)  Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ΕΕ L 13 της 17.1.2014, σ. 1).


II Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

26.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 222/3


Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση

(Υπόθεση M.8927 — Sumitomo Corporation / Sumitomo Mitsui Financial Group / Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2018/C 222/02)

Στις 18 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή αποφάσισε να μη διατυπώσει αντιρρήσεις σχετικά με την ανωτέρω κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και να την χαρακτηρίσει συμβιβάσιμη με την εσωτερική αγορά. Η απόφαση αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1). Το πλήρες κείμενο της απόφασης διατίθεται μόνο στα αγγλικά και θα δημοσιοποιηθεί χωρίς τα επιχειρηματικά απόρρητα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να περιέχει. Θα διατίθεται:

από τη σχετική με τις συγκεντρώσεις ενότητα του δικτυακού τόπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). O δικτυακός αυτός τόπος παρέχει διάφορα μέσα που βοηθούν στον εντοπισμό μεμονωμένων αποφάσεων για συγκεντρώσεις, όπως ευρετήρια επιχειρήσεων, αριθμών υποθέσεων και ημερομηνιών, καθώς και τομεακά ευρετήρια,

σε ηλεκτρονική μορφή στον δικτυακό τόπο EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el) με αριθμό εγγράφου 32018M8927. Ο δικτυακός τόπος EUR-Lex αποτελεί την επιγραμμική πρόσβαση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1.


IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

26.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 222/4


Ανακοίνωση υπόψη των προσώπων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2013/184/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/900 του Συμβουλίου, και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 401/2013 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/898 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Μιανμάρ/Βιρμανίας

(2018/C 222/03)

Οι ακόλουθες πληροφορίες τίθενται υπόψη των προσώπων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της απόφασης 2013/184/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (1), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/900 του Συμβουλίου (2), και στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 401/2013 του Συμβουλίου (3), όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/898 του Συμβουλίου (4) σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Μιανμάρ/Βιρμανίας.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε τα πρόσωπα που αναφέρονται στα ως άνω παραρτήματα, να υπαχθούν στον κατάλογο προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2013/184/ΚΕΠΠΑ και στον κανονισμό (EΕ) αριθ. 401/2013 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Μιανμάρ/Βιρμανίας. Οι λόγοι εγγραφής των εν λόγω προσώπων στον κατάλογο αναφέρονται στις σχετικές καταχωρίσεις των εν λόγω παραρτημάτων.

Εφιστάται η προσοχή των συγκεκριμένων προσώπων στο γεγονός ότι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στις αρμόδιες αρχές του ή των οικείων κρατών μελών, όπως αναφέρεται στους δικτυακούς τόπους του παραρτήματος IΙ του κανονισμού (EΕ) αριθ. 401/2013 σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Μιανμάρ/Βιρμανίας, ζητώντας να τους επιτραπεί να χρησιμοποιήσουν δεσμευμένα κεφάλαια για την κάλυψη βασικών αναγκών ή την πραγματοποίηση συγκεκριμένων πληρωμών (βλ. άρθρο 4β του κανονισμού).

Τα εν λόγω πρόσωπα δύνανται να υποβάλουν αίτηση στο Συμβούλιο, συνοδευόμενη από σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, προκειμένου να επανεξετασθεί η απόφαση για την εγγραφή τους στους προαναφερόμενους καταλόγους, πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2019, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi / WetStraat 175

1048 Brussels/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Τυχόν παρατηρήσεις που θα παραληφθούν θα συνεκτιμηθούν κατά την περιοδική επανεξέταση από το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 12 της απόφασης 2013/184/ΚΕΠΠΑ και το άρθρο 4i παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 401/2013.

Εφιστάται επίσης η προσοχή των συγκεκριμένων προσώπων στη δυνατότητα προσβολής της απόφασης του Συμβουλίου ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 275 δεύτερο εδάφιο και του άρθρου 263 τέταρτο και έκτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


(1)  ΕΕ L 111 της 23.4.2013, σ. 75.

(2)  ΕΕ L 160 I της 25.6.2018, σ. 9.

(3)  ΕΕ L 121 της 3.5.2013, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 160 I της 25.6.2018, σ. 1.


26.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 222/5


Κοινοποίηση υπόψη των υποκειμένων των δεδομένων στα οποία έχουν επιβληθεί τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 401/2013 του Συμβουλίου για περιοριστικά μέτρα κατά της Μιανμάρ/Βιρμανίας

(2018/C 222/04)

Εφιστάται η προσοχή των υποκειμένων των δεδομένων στις παρακάτω πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1):

Νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 401/2013 του Συμβουλίου (2).

Υπεύθυνος της επεξεργασίας είναι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπροσωπούμενο από τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔ Γ (Εξωτερικές Σχέσεις, Διεύρυνση, Πολιτική Προστασία) της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου. Το τμήμα στο οποίο έχει ανατεθεί η επεξεργασία είναι η Μονάδα 1Γ της ΓΔ Γ, η διεύθυνση της οποίας είναι:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxells/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Σκοπός αυτής της επεξεργασίας είναι η κατάρτιση και η ενημέρωση του καταλόγου των προσώπων τα οποία υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 401/2013.

Τα υποκείμενα των δεδομένων είναι τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια καταχώρισης που ορίζονται σε αυτόν τον κανονισμό.

Στα συλλεγόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνονται δεδομένα αναγκαία για τη σωστή ταυτοποίηση του σχετικού προσώπου, το σκεπτικό και τυχόν άλλα συναφή στοιχεία.

Τα συλλεγόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να τεθούν, εάν χρειαστεί, στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Επιτροπής.

Με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχεία α) και δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, τυχόν αιτήσεις πρόσβασης, διόρθωσης ή ένστασης θα διεκπεραιωθούν σύμφωνα με το τμήμα 5 της απόφασης 2004/644/ΕΚ του Συμβουλίου (3).

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται για 5 έτη από τη στιγμή που το υποκείμενο των δεδομένων διαγράφεται από τον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ή από τη στιγμή που εκπνέει η ισχύς του μέτρου, ή για όσο διάστημα διαρκούν οι δικαστικές διαδικασίες σε περίπτωση που έχουν ξεκινήσει.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να προσφύγουν στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.


(1)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 121 της 3.5.2013, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 296 της 21.9.2004, σ. 16.


26.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 222/6


Ανακοίνωση υπόψη των προσώπων έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/901 του Συμβουλίου, και στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2063 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/899 του Συμβουλίου για την επιβολή περιοριστικών μέτρων λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα

(2018/C 222/05)

Οι ακόλουθες πληροφορίες τίθενται υπόψη των προσώπων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074 του Συμβουλίου (1), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/901 του Συμβουλίου (2), και στο παράρτημα IV του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2063 του Συμβουλίου (3), όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/899 του Συμβουλίου (4) για την επιβολή περιοριστικών μέτρων λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα προαναφερόμενα παραρτήματα θα πρέπει να περιληφθούν στον κατάλογο προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα, όπως προβλέπεται στην απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074 και στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2063 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα. Οι λόγοι εγγραφής των εν λόγω προσώπων στον κατάλογο αναφέρονται στις σχετικές καταχωρίσεις των παραρτημάτων.

Επισημαίνεται στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα ότι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση στις αρμόδιες αρχές του αντίστοιχου ή των αντίστοιχων κρατών μελών, όπως αναφέρονται στους διαδικτυακούς τόπους του παραρτήματος ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2063 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα, προκειμένου να τους επιτραπεί η χρήση δεσμευμένων κεφαλαίων για την κάλυψη βασικών αναγκών ή την εκτέλεση ειδικών πληρωμών (πρβλ. άρθρο 9 του κανονισμού).

Τα εν λόγω πρόσωπα δύνανται να υποβάλουν αίτηση στο Συμβούλιο, συνοδευόμενη από σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, προκειμένου να επανεξετασθεί η απόφαση για την εγγραφή τους στους προαναφερόμενους καταλόγους, πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2018, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi / Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Τυχόν παρατηρήσεις που θα παραληφθούν θα ληφθούν υπόψη για την περιοδική επανεξέταση από το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 13 της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2017/2074 και το άρθρο 17 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2063.

Επισημαίνεται επίσης στα εν λόγω πρόσωπα η δυνατότητα προσβολής της απόφασης του Συμβουλίου ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 275 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 263 τέταρτο και έκτο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


(1)  ΕΕ L 295 της 14.11.2017, σ. 60.

(2)  ΕΕ L 160 I της 25.6.2018, σ. 12.

(3)  ΕΕ L 295 της 14.11.2017, σ. 21.

(4)  ΕΕ L 160 I της 25.6.2018, σ. 5.


26.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 222/7


Ανακοίνωση υπόψη των προσώπων έναντι των οποίων εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2063 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Βενεζουέλα

(2018/C 222/06)

Επισημαίνονται στα υποκείμενα των δεδομένων οι ακόλουθες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1):

Η νομική βάση για την παρούσα επεξεργασία είναι ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2063 του Συμβουλίου (2).

Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας είναι το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπούμενο από τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔ C (Εξωτερικές Σχέσεις, Διεύρυνση, Πολιτική Προστασία) της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου, και το τμήμα στο οποίο έχει ανατεθεί η επεξεργασία είναι η Μονάδα 1C της ΓΔ C, η διεύθυνση της οποίας είναι:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων είναι η κατάρτιση και η ενημέρωση του καταλόγου των προσώπων τα οποία υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2063.

Τα υποκείμενα των δεδομένων είναι τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια εγγραφής στον κατάλογο όπως ορίζονται στον κανονισμό αυτόν.

Στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται περιλαμβάνονται τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την ορθή ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου προσώπου, το σκεπτικό για την καταχώριση και άλλα συναφή στοιχεία.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μπορούν να τεθούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Επιτροπής.

Με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχεία α) και δ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001, αιτήματα για πρόσβαση, καθώς και αιτήματα για διορθώσεις ή αντιρρήσεις θα ικανοποιούνται σύμφωνα με το τμήμα 5 της απόφασης 2004/644/ΕΚ του Συμβουλίου (3).

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα φυλάσσονται για 5 έτη από τη στιγμή που το υποκείμενο των δεδομένων αφαιρέθηκε από τον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων ή που εξέπνευσε η ισχύς του μέτρου, ή όσο διαρκούν οι δικαστικές διαδικασίες σε περίπτωση που έχουν ξεκινήσει.

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να προσφύγουν στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.


(1)  ΕΕ L 8 της 12.1.2001, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 295 της 14.11.2017, σ. 21.

(3)  ΕΕ L 296 της 21.9.2004, σ. 16.


Ευρωπαϊκή Επιτροπή

26.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 222/8


Ισοτιμίες του ευρώ (1)

25 Ιουνίου 2018

(2018/C 222/07)

1 ευρώ =


 

Νομισματική μονάδα

Ισοτιμία

USD

δολάριο ΗΠΑ

1,1700

JPY

ιαπωνικό γιεν

128,21

DKK

δανική κορόνα

7,4517

GBP

λίρα στερλίνα

0,88040

SEK

σουηδική κορόνα

10,3623

CHF

ελβετικό φράγκο

1,1549

ISK

ισλανδική κορόνα

126,20

NOK

νορβηγική κορόνα

9,4703

BGN

βουλγαρικό λεβ

1,9558

CZK

τσεχική κορόνα

25,935

HUF

ουγγρικό φιορίνι

325,42

PLN

πολωνικό ζλότι

4,3370

RON

ρουμανικό λέου

4,6690

TRY

τουρκική λίρα

5,4557

AUD

δολάριο Αυστραλίας

1,5742

CAD

δολάριο Καναδά

1,5542

HKD

δολάριο Χονγκ Κονγκ

9,1810

NZD

δολάριο Νέας Ζηλανδίας

1,6947

SGD

δολάριο Σιγκαπούρης

1,5930

KRW

ουόν Νότιας Κορέας

1 303,95

ZAR

νοτιοαφρικανικό ραντ

15,8282

CNY

κινεζικό ρενμινπί γιουάν

7,6468

HRK

κροατική κούνα

7,3825

IDR

ρουπία Ινδονησίας

16 561,35

MYR

μαλαισιανό ρινγκίτ

4,6959

PHP

πέσο Φιλιππινών

62,535

RUB

ρωσικό ρούβλι

73,3376

THB

ταϊλανδικό μπατ

38,563

BRL

ρεάλ Βραζιλίας

4,4042

MXN

πέσο Μεξικού

23,4457

INR

ινδική ρουπία

79,6450


(1)  Πηγή: Ισοτιμίες αναφοράς που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.


26.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 222/9


Ανακοίνωση προς τους εισαγωγείς σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος εγγεγραμμένων εξαγωγέων στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2018/C 222/08)

Δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 978/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 (1), η Ευρωπαϊκή Ένωση παραχωρεί εμπορικές προτιμήσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες, στο πλαίσιο του συστήματός της γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού, οι κανόνες καταγωγής που αφορούν τον ορισμό της έννοιας των καταγόμενων προϊόντων, τις διαδικασίες καθώς και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας που σχετίζονται με αυτά καθορίζονται στο τελωνειακό δίκαιο, δηλαδή στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (2) και τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (3).

Κατά την αναθεώρηση των κανόνων καταγωγής του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) το 2010, ελήφθη η απόφαση να αντικατασταθεί το σύστημα πιστοποίησης της καταγωγής των εμπορευμάτων με πιστοποιητικά καταγωγής τύπου Α από σύστημα αυτοπιστοποίησης της καταγωγής των εμπορευμάτων από τους εγγεγραμμένους εξαγωγείς (με τη χρήση «βεβαιώσεων καταγωγής»). Το νέο σύστημα ονομάστηκε «σύστημα εγγεγραμμένων εξαγωγέων» (το σύστημα ΣΕΕ). Βάσει της νέας νομοθεσίας, οι δηλώσεις τιμολογίου για αποστολές που περιέχουν καταγόμενα προϊόντα των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 6 000 EUR αντικαθίστανται από βεβαιώσεις καταγωγής οι οποίες μπορούν να συντάσσονται από οποιονδήποτε εξαγωγέα.

Το σύστημα ΣΕΕ εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2017 σε δικαιούχους χώρες ή σε εδάφη του ΣΓΠ. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 79 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, όλες οι δικαιούχες χώρες και τα εδάφη του ΣΓΠ έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν αν προτιμούν να αρχίσουν την εφαρμογή του συστήματος ΣΕΕ το 2017, το 2018 ή το 2019. Σε κάθε περίπτωση, προβλέπεται μεταβατική περίοδος ενός έτους με δυνατότητα παράτασης κατά έξι επιπλέον μήνες, κατόπιν γνωστοποίησης της δικαιούχου χώρας ή του εδάφους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, οι αρμόδιες αρχές των δικαιούχων χωρών ή εδαφών του ΣΓΠ επιτρέπεται να συνεχίζουν να εκδίδουν πιστοποιητικά καταγωγής τύπου Α για εξαγωγείς που δεν είναι ακόμη εγγεγραμμένοι. Για τους ήδη εγγεγραμμένους εξαγωγείς, ισχύει μόνο το σύστημα ΣΕΕ.

Το σύστημα ΣΕΕ άρχισε να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2017 στις εξής δικαιούχους χώρες ή εδάφη του ΣΓΠ: Ανγκόλα, Μπουρούντι, Μπουτάν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, Κομόρες, Κονγκό, Νήσοι Κουκ, Τζιμπουτί, Αιθιοπία, Μικρονησία, Ισημερινή Γουινέα, Γουινέα Μπισάου, Ινδία, Κένυα, Κιριμπάτι, Λάος, Λιβερία, Μάλι, Ναουρού, Νεπάλ, Νιούε, Πακιστάν, Νήσοι Σολομώντος, Σιέρα Λεόνε, Σομαλία, Νότιο Σουδάν, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Τσαντ, Τόγκο, Τόνγκα, Ανατολικό Τιμόρ, Τουβαλού, Υεμένη, Ζάμπια.

Λαμβανομένων υπόψη της μεταβατικής περιόδου ενός έτους και της δυνατότητας παράτασης αυτής για έξι επιπλέον μήνες, όλες οι ανωτέρω δικαιούχες χώρες ή τα εδάφη του ΣΓΠ θα πρέπει να εφαρμόζουν πλήρως το σύστημα ΣΕΕ από την 1η Ιουλίου 2018. Ωστόσο, υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχες χώρες ή τα εδάφη του συστήματος ΣΓΠ επιτρέπεται να εφαρμόζουν το σύστημα ΣΕΕ μόνον υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τα προαπαιτούμενα που προβλέπονται στο άρθρο 70 και το άρθρο 72 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447. Δικαιούχες χώρες ή εδάφη που δεν τηρούν αυτά τα προαπαιτούμενα έως την εν λόγω ημερομηνία δεν θα μπορούν να εφαρμόζουν το σύστημα ΣΕΕ. Κατά συνέπεια, δεν θα μπορούν να επωφελούνται από τις προτιμήσεις του ΣΓΠ από την 1η Ιουλίου 2018 και έως ότου τηρούν τα προαπαιτούμενα. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες εφαρμογής του συστήματος εγγεγραμμένων εξαγωγέων από όλες τις δικαιούχες χώρες ή τα εδάφη του ΣΓΠ διατίθενται στον ιστότοπο Europa (4). Συνιστάται στους οικονομικούς φορείς να επισκέπτονται τακτικά τον εν λόγω ιστότοπο για να ελέγχουν κατά πόσον και πότε οι προαναφερόμενες δικαιούχες χώρες ή τα εδάφη του ΣΓΠ δικαιούνται να εφαρμόζουν το σύστημα ΣΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει τους οικονομικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι από την 1η Ιουλίου 2018 μπορούν να χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση της καταγωγής των εμπορευμάτων μόνο «βεβαιώσεις καταγωγής» οι οποίες έχουν συνταχθεί από εγγεγραμμένους εξαγωγείς των εν λόγω χωρών ή εδαφών εξαγωγής του ΣΓΠ, ή έχουν συνταχθεί από οποιονδήποτε εξαγωγέα των εν λόγω χωρών ή εδαφών στην περίπτωση που η συνολική αξία των καταγόμενων προϊόντων της αποστολής δεν υπερβαίνει τα 6 000 EUR (5).

Επομένως, δεν θα παραχωρούνται προτιμήσεις ΣΓΠ, εάν πιστοποιητικά καταγωγής τύπου Α που έχουν εκδοθεί μετά την 1η Ιουλίου 2018 υποβάλλονται ως αποδεικτικά προτιμησιακής καταγωγής ΣΓΠ. Επιπλέον, δεν θα παραχωρούνται προτιμήσεις ΣΓΠ, εάν δηλώσεις τιμολογίου που έχουν συνταχθεί μετά την 1η Ιουλίου 2018 υποβάλλονται ως αποδεικτικά προτιμησιακής καταγωγής ΣΓΠ για αποστολές που περιέχουν καταγόμενα προϊόντα των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 6 000 EUR.

Ως εκ τούτου, συνιστάται στους οικονομικούς φορείς που προσκομίζουν αποδεικτικά έγγραφα καταγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα και τις προφυλάξεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι προμηθευτές τους στις δικαιούχους χώρες ή τα εδάφη του ΣΓΠ ανωτέρω είναι ενήμεροι σχετικά με την αλλαγή της διαδικασίας όσον αφορά τα αποδεικτικά προτιμησιακής καταγωγής και τις συνέπειες σε περίπτωση υποβολής λανθασμένης απόδειξης καταγωγής (πιστοποιητικό καταγωγής τύπου Α ή δήλωση τιμολογίου).

Ο ιστότοπος Europa περιλαμβάνει επίσης τον κατάλογο των δικαιούχων χωρών του ΣΓΠ που γνωστοποίησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 79 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447, την εφαρμογή του συστήματος ΣΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2018 (6) ή από την 1η Ιανουαρίου 2019 (7).


(1)  ΕΕ L 303 της 31.10.2012, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558.

(4)  https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en

(5)  Άρθρα 92 και 93 και παράρτημα 22-07 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447.

(6)  Οι εν λόγω δικαιούχες χώρες του ΣΓΠ θα εφαρμόσουν πλήρως το σύστημα ΣΕΕ το αργότερο έως τις 1/7/2019.

(7)  Οι εν λόγω δικαιούχες χώρες του ΣΓΠ θα εφαρμόσουν πλήρως το σύστημα ΣΕΕ το αργότερο έως τις 1/7/2020.


Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων

26.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 222/11


Δικτύωση των οργανισμών που ασκούν δραστηριότητες σε τομείς συναφείς με εκείνους της αποστολής της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)

(2018/C 222/09)

Το άρθρο 36 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1) προβλέπει ότι «το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, ενεργώντας ύστερα από πρόταση του διευθύνοντος συμβούλου, καταρτίζει κατάλογο, ο οποίος δημοσιοποιείται, αρμόδιων οργανισμών τους οποίους έχουν ορίσει τα κράτη μέλη και οι οποίοι είναι σε θέση να επικουρήσουν την Αρχή, είτε μεμονωμένα είτε σε δίκτυα, στην εκτέλεση της αποστολής της.»

Ο κατάλογος καταρτίστηκε αρχικά από το διοικητικό συμβούλιο της EFSA στις 19 Δεκεμβρίου 2006 και έκτοτε:

i.

ενημερώνεται τακτικά, μετά από πρόταση του διευθύνοντα συμβούλου της EFSA λαμβάνοντας υπόψη τις αναθεωρήσεις ή τις νέες προτάσεις υπόδειξης που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη (σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2230/2004 (2)),

ii.

δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της EFSA, στον οποίον αναρτάται ο εκάστοτε πλέον πρόσφατος κατάλογος αρμόδιων οργανισμών, και

iii.

διατίθεται στους οργανισμούς, μέσω του εργαλείου αναζήτησης που προβλέπεται από το άρθρο 36, παρέχοντας στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες για τους συγκεκριμένους τομείς αρμοδιότητας των οργανισμών.

Οι αντίστοιχες πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο της EFSA, στους αντίστοιχους συνδέσμους:

i.

τελευταία τροποποίηση του καταλόγου αρμόδιων οργανισμών από το διοικητικό συμβούλιο της EFSA στις [14/12/2016] – [http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/161214-0],

ii.

επικαιροποιημένος κατάλογος των αρμόδιων οργανισμών – http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/art36listg.pdf; και

iii.

εργαλείο αναζήτησης καταχωρισμένων οργανισμών βάσει του άρθρου 36 – http://www.efsa.europa.eu/art36/search

Η EFSA θα τηρεί τις παρεχόμενες πληροφορίες επικαιροποιημένες, κυρίως όσον αφορά τους συνδέσμους δικτυακών τόπων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Cooperation.Article36@efsa.europa.eu.


(1)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1).

(2)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2230/2004 της 23ης Δεκεμβρίου 2004 για τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το δίκτυο των οργανισμών που ασκούν δραστηριότητες σε τομείς συναφείς με εκείνους της αποστολής της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΕ L 379 της 24.12.2004, σ. 64).


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

26.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 222/12


Ενημέρωση του καταλόγου των αδειών διαμονής στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 2 παράγραφος 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (1)

(2018/C 222/10)

Η δημοσίευση του πίνακα τίτλων διαμονής που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (2) βασίζεται στις πληροφορίες που κοινοποίησαν τα κράτη μέλη στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 39 του κώδικα συνόρων Σένγκεν.

Εκτός από τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα, μηνιαία επικαιροποίηση δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

ΓΕΡΜΑΝΙA

Αντικατάσταση του πίνακα που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ C 247 της 13.10.2006.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

1.

Άδειες διαμονής που εκδίδονται βάσει του ενιαίου τύπου

Aufenthaltserlaubnis

(άδεια διαμονής)

Blaue Karte EU

(μπλε κάρτα της ΕΕ)

ICT-Karte

(ενδοεταιρική μετάθεση)

Mobiler-ICT-Karte

(Μακροπρόθεσμη κινητικότητα)

Niederlassungserlaubnis

(άδεια εγκατάστασης)

Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG

(Άδεια διαμονής στην ΕΕ, μακράς διαρκείας)

Aufenthaltsberechtigung

(δικαίωμα απεριόριστης διαμονής)

Σημείωση: Το «Aufenthaltsberechtigung» χορηγείτο με τον ενιαίο τύπο πριν την 1η Ιανουαρίου 2005 και είναι απεριόριστης ισχύος.

2.

Κάθε άλλο έγγραφο που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών και ισοδυναμεί με άδεια διαμονής

Aufenthaltserlaubnis-EU

(άδεια διαμονής για μέλη των οικογενειών υπηκόων των κρατών μελών της ΕΕ ή του ΕΟΧ, τα οποία δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ).

Σημείωση: Εκδιδόταν έως τις 28 Αυγούστου 2007 με ισχύ έως 5 έτη (ή αορίστου διαρκείας), με αποτέλεσμα να είναι ακόμη σε κυκλοφορία

Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines EWR-Staates

(δελτίο διαμονής για τα μέλη των οικογενειών πολιτών κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ)

Σημείωση: Εκδίδεται από τις 28 Αυγούστου 2007 και αντικαθιστά την «Aufenthaltserlaubnis-EU»

Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind

(άδεια διαμονής για υπηκόους της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και τα μέλη των οικογενειών τους που δεν είναι Ελβετοί υπήκοοι)

Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG

(άδεια διαμονής για υπηκόους κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου)

Σημείωση: Σύμφωνα με το τμήμα 15 της πράξης για την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ, μια «Aufenthaltserlaubnis - EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder des EWR sind» (άδεια διαμονής για τα μέλη των οικογενειών των πολιτών των κρατών μελών της ΕΕ ή του ΕΟΧ που δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ) που έχει εκδοθεί πριν από τις 28 Αυγούστου 2007 εξακολουθεί να ισχύει ως τίτλος διαμονής.

Σημείωση: Αυτοί οι τίτλοι διαμονής δεν δίνουν δικαίωμα εισόδου άνευ θεωρήσεως παρά μόνον εφόσον καταχωρίζονται στο διαβατήριο ή χορηγούνται μαζί με το διαβατήριο ως άδεια η οποία επέχει θέση θεώρησης. Δεν δίνουν δικαίωμα εισόδου άνευ θεωρήσεως όταν χορηγούνται σε αντικατάσταση ενός εθνικού εγγράφου ταυτότητας

Το έγγραφο για αναβολή απέλασης [«Aussetzung der Abschiebung (Duldung)»] καθώς και η προσωρινή άδεια διαμονής για αιτούντες άσυλο («Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber») δεν δίνουν δικαίωμα εισόδου χωρίς θεώρηση.

Fiktionsbescheinigung

(Προσωρινό έγγραφο διαμονής)

Μόνον όταν είναι σημειωμένο το τρίτο τετράγωνο στη σελίδα 3 συνεχίζει να ισχύει η άδεια διαμονής. Η είσοδος επιτρέπεται μόνον εφόσον υπάρχει έγγραφο άδεια διαμονής ή θεώρηση, που έχουν λήξει.

Εάν έχουν σημειωθεί το πρώτο ή το δεύτερο τετράγωνο η «Fiktionsbescheinigung» δεν παρέχει δικαίωμα εισόδου χωρίς θεώρηση.

Δελτία ταυτότητας για τα μέλη των διπλωματικών αρχών:

Σημείωση: Από την 1η Αυγούστου 2003 εκδίδεται νέος τύπος δελτίου ταυτότητας για μέλη διπλωματικών αποστολών και για προξενικούς υπαλλήλους καριέρας. Τα δελτία που υπήρχαν πριν την 1η Αυγούστου δεν ισχύουν πλέον.

Τα εκάστοτε προνόμια επισημαίνονται στο κείμενο της οπίσθιας όψης του δελτίου.

Δελτία ταυτότητας που εκδίδονται για τους διπλωματικούς υπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών τους:

Στην οπίσθια όψη φέρουν το στοιχείο «D»:

Δελτία ταυτότητας για αλλοδαπούς διπλωματικούς υπαλλήλους:

Protokollausweis für Diplomaten

(Δελτίο ταυτότητας εθιμοτυπίας για διπλωματικούς υπαλλήλους) (από την 1η Αυγούστου 2003)

Δελτία ταυτότητας για μέλη των οικογενειών διπλωματικών υπαλλήλων, τα οποία ασκούν προσωπική επαγγελματική δραστηριότητα:

Protokollausweis für Diplomaten «A»

(Δελτίο ταυτότητας εθιμοτυπίας για διπλωματικούς υπαλλήλους «Α») (από την 1η Αυγούστου 2003)

Δελτία ταυτότητας για Γερμανούς ή μονίμως εγκατεστημένους στη Γερμανία διπλωματικούς υπαλλήλους: Diplomatenausweis Αrt.

Protokollausweis für Diplomaten Art. 38 I WÜD

(Δελτίο ταυτότητας εθιμοτυπίας για διπλωματικούς υπαλλήλους κατά την έννοια του άρθρου 38 παράγραφος 1 της σύμβασης της Βιέννης περί των διπλωματικών σχέσεων) (από την 1η Αυγούστου 2003)

Δελτία ταυτότητας που εκδίδονται για το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό πρεσβείας και τα μέλη των οικογενειών τους:

Στην οπίσθια όψη φέρουν τα στοιχεία «VΒ»:

Δελτίο ταυτότητας εθιμοτυπίας για αλλοδαπούς διοικητικούς και τεχνικούς υπαλλήλους:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal

(Δελτίο ταυτότητας εθιμοτυπίας για διοικητικό προσωπικό, από την 1η Αυγούστου 2003)

Δελτίο ταυτότητας εθιμοτυπίας για μέλη των οικογενειών του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, τα οποία ασκούν προσωπική επαγγελματική δραστηριότητα:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal «A»

(Δελτίο ταυτότητας εθιμοτυπίας για διοικητικό προσωπικό «Α», από την 1η Αυγούστου 2003)

Δελτίο ταυτότητας για μέλη του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού που είναι Γερμανοί ή μονίμως εγκατεστημένοι στη Γερμανία:

Protokollausweis für Mitglieder VB Art. 38 2 WÜD

(Δελτίο ταυτότητας εθιμοτυπίας για μέλη του προσωπικού VB κατά την έννοια του άρθρου 38 παράγραφος 2 της Συνθήκης της Βιέννης περί των διπλωματικών σχέσεων, από την 1η Αυγούστου 2003)

Δελτία ταυτότητας που εκδίδονται για το υπηρετικό προσωπικό πρεσβείας και τα μέλη των οικογενειών τους:

Στην οπίσθια όψη φέρουν τα στοιχεία «D»:

Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal

(Δελτίο ταυτότητας εθιμοτυπίας για διοικητικό προσωπικό «Α», από την 1η Αυγούστου 2003)

Δελτία ταυτότητας που εκδίδονται για το τοπικό προσωπικό πρεσβείας και τα μέλη των οικογενειών τους:

Στην οπίσθια όψη φέρουν τα στοιχεία «ΟΚ»:

Protokollausweis für Ortskräfte

(Δελτίο ταυτότητας εθιμοτυπίας για τοπικό προσωπικό, από την 1η Αυγούστου 2003)

Δελτία ταυτότητας που εκδίδονται για ιδιωτικό υπηρετικό προσωπικό:

Στην οπίσθια όψη φέρουν τα στοιχεία «ΡΡ»:

Protokollausweis für privates Hauspersonal

(Δελτίο ταυτότητας εθιμοτυπίας για ιδιωτικό υπηρετικό προσωπικό, από την 1η Αυγούστου 2003)

Δελτία ταυτότητας για τα μέλη προξενείων:

Τα εκάστοτε προνόμια επισημαίνονται στο κείμενο της οπίσθιας όψης του δελτίου.

Δελτία ταυτότητας που εκδίδονται για προξενικούς υπαλλήλους:

Στην οπίσθια όψη φέρουν το στοιχείο «Κ»:

Δελτία ταυτότητας για αλλοδαπούς προξενικούς υπαλλήλους:

Protokollausweis für Konsularbeamte

(Δελτίο ταυτότητας εθιμοτυπίας για προξενικούς υπαλλήλους, από την 1η Αυγούστου 2003)

Δελτία ταυτότητας για Γερμανούς ή μονίμως εγκατεστημένους στη Γερμανία προξενικούς υπαλλήλους:

Protokollausweis für Konsularbeamte «Art. 71 I WÜK»

(Δελτίο ταυτότητας εθιμοτυπίας για προξενικούς υπαλλήλους κατά την έννοια του άρθρου 71 παράγραφος 1 της σύμβασης της Βιέννης περί των προξενικών σχέσεων, από την 1η Αυγούστου 2003)

Δελτία ταυτότητας που εκδίδονται για το μόνιμο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό καριέρας προξενείου:

Στην οπίσθια όψη φέρουν τα στοιχεία «VΚ»:

Δελτίο ταυτότητας εθιμοτυπίας για αλλοδαπούς διοικητικούς και τεχνικούς υπαλλήλους:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal

(Δελτίο ταυτότητας εθιμοτυπίας για διοικητικό προσωπικό, από την 1η Αυγούστου 2003)

Δελτίο ταυτότητας εθιμοτυπίας για μέλη του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού που είναι Γερμανοί ή μονίμως εγκατεστημένοι στη Γερμανία:

Protokollausweis für Mitglieder VK Art. 71 II WÜK

(Δελτίο ταυτότητας εθιμοτυπίας για μέλη του προσωπικού VΚ κατά την έννοια του άρθρου 71 παράγραφος 2 της Συνθήκης της Βιέννης περί των προξενικών σχέσεων, από την 1η Αυγούστου 2003)

Δελτία ταυτότητας που εκδίδονται για το υπηρετικό προσωπικό προξενείου:

Στην οπίσθια όψη φέρουν τα στοιχεία «DΗ»:

Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal

(Δελτίο ταυτότητας εθιμοτυπίας για διοικητικό προσωπικό «Α», από την 1η Αυγούστου 2003)

Δελτία ταυτότητας που εκδίδονται για μέλη των οικογενειών των προξενικών υπαλλήλων, των υπαλλήλων του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού και του υπηρετικού προσωπικού προξενείου:

Στην οπίσθια όψη φέρουν τα στοιχεία «KF»:

Protokollausweis f. Familienangehörige (Konsulat)

(Δελτίο ταυτότητας εθιμοτυπίας για μέλη οικογενειών (προξενείο) (από την 1η Αυγούστου 2003)

Δελτία ταυτότητας που εκδίδονται για τοπικό προσωπικό προξενείου:

Στην οπίσθια όψη φέρουν τα στοιχεία «OK»:

Protokollausweis für Ortskräfte

(Δελτίο ταυτότητας εθιμοτυπίας για διοικητικό προσωπικό «Α», από την 1η Αυγούστου 2003)

Δελτία ταυτότητας που εκδίδονται για ιδιωτικό υπηρετικό προσωπικό προξενικών αρχών:

Στην οπίσθια όψη φέρουν τα στοιχεία «PP»:

Protokollausweis für privates Hauspersonal

(Δελτίο ταυτότητας εθιμοτυπίας για ιδιωτικό υπηρετικό προσωπικό, από την 1η Αυγούστου 2003)

Ειδικά δελτία ταυτότητας:

Δελτία ταυτότητας που εκδίδονται για υπαλλήλους διεθνών οργανισμών και τα μέλη των οικογενειών τους:

Στην οπίσθια όψη φέρουν τα στοιχεία «IO»:

Sonderausweis «IO»

(Ειδικό δελτίο ταυτότητας «ΙΟ», από το 1999)

Σημείωση: Τα διευθυντικά στελέχη διεθνών οργανισμών και τα μέλη των οικογενειών τους έχουν δελτία ταυτότητας με το χαρακτηριστικό στοιχείο «D»· το ιδιωτικό οικιακό προσωπικό των υπαλλήλων διεθνών οργανισμών έχει δελτία ταυτότητας με τα χαρακτηριστικά στοιχεία «PP»

Δελτία ταυτότητας που εκδίδονται για τα μέλη της οικογένειας κατά την έννοια του άρθρου 27 παράγραφος 1 σημείο 5 του κανονισμού περί διαμονής:

Στην οπίσθια όψη φέρουν το στοιχείο «S»:

Sonderausweis «S»

(ειδικό δελτίο ταυτότητας «S», από την 1η Ιανουαρίου 2005)

Κατάλογος προσώπων που συμμετέχουν σε σχολική εκδρομή στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατάλογος προηγούμενων εκδόσεων

 

ΕΕ C 247 της 13.10.2006, σ. 1.

 

ΕΕ C 153 της 6.7.2007, σ. 5.

 

ΕΕ C 192 της 18.8.2007, σ. 11.

 

ΕΕ C 271 της 14.11.2007, σ. 14.

 

ΕΕ C 57 της 1.3.2008, σ. 31.

 

ΕΕ C 134 της 31.5.2008, σ. 14.

 

ΕΕ C 207 της 14.8.2008, σ. 12.

 

ΕΕ C 331 της 21.12.2008, σ. 13.

 

ΕΕ C 3 της 8.1.2009, σ. 5.

 

ΕΕ C 64 της 19.3.2009, σ. 15.

 

ΕΕ C 198 της 22.8.2009, σ. 9.

 

ΕΕ C 239 της 6.10.2009, σ. 2.

 

ΕΕ C 298 της 8.12.2009, σ. 15.

 

ΕΕ C 308 της 18.12.2009, σ. 20.

 

ΕΕ C 35 της 12.2.2010, σ. 5.

 

ΕΕ C 82 της 30.3.2010, σ. 26.

 

ΕΕ C 103 της 22.4.2010, σ. 8.

 

ΕΕ C 108 της 7.4.2011, σ. 6.

 

ΕΕ C 157 της 27.5.2011, σ. 5.

 

ΕΕ C 201 της 8.7.2011, σ. 1.

 

ΕΕ C 216 της 22.7.2011, σ. 26.

 

ΕΕ C 283 της 27.9.2011, σ. 7.

 

ΕΕ C 199 της 7.7.2012, σ. 5.

 

ΕΕ C 214 της 20.7.2012, σ. 7.

 

ΕΕ C 298 της 4.10.2012, σ. 4.

 

ΕΕ C 51 της 22.2.2013, σ. 6.

 

ΕΕ C 75 της 14.3.2013, σ. 8.

 

ΕΕ C 77 της 15.3.2014, σ. 4.

 

ΕΕ C 118 της 17.4.2014, σ. 9.

 

ΕΕ C 200 της 28.6.2014, σ. 59.

 

ΕΕ C 304 της 9.9.2014, σ. 3.

 

ΕΕ C 390 της 5.11.2014, σ. 12.

 

ΕΕ C 210 της 26.6.2015, σ. 5.

 

ΕΕ C 286 της 29.8.2015, σ. 3.

 

ΕΕ C 151 της 28.4.2016, σ. 4.

 

ΕΕ C 16 της 18.1.2017, σ. 5.

 

ΕΕ C 69 της 4.3.2017, σ. 6.

 

ΕΕ C 94 της 25.3.2017, σ. 3.

 

ΕΕ C 297 της 8.9.2017, σ. 3.

 

ΕΕ C 343 της 13.10.2017, σ. 12.

 

ΕΕ C 100 της 16.3.2018, σ. 25.

 

ΕΕ C 144 της 25.4.2018, σ. 8.

 

ΕΕ C 173 της 22.5.2018, σ. 6.


(1)  Βλέπε τον κατάλογο προηγούμενων εκδόσεων στο τέλος της παρούσας ενημέρωσης.

(2)  ΕΕ L 77 της 23.3.2016, σ. 1.


V Γνωστοποιήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

26.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 222/17


Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.8936 — Cinven / Partner in Pet Foods Holdings)

Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2018/C 222/11)

1.   

Στις 15 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1).

Η παρούσα κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), που ανήκει στον όμιλο Cinven («Cinven»),

Partner in Pet Foods Hungaria Kft (Ουγγαρία) («Partner in Pet Foods»), που τελεί υπό τον έλεγχο της Pamplona Capital Partners IV L.P., η οποία ανήκει στην Pamplona Capital Management LLP.

Η Cinven αποκτά έμμεσα, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον αποκλειστικό έλεγχο του συνόλου της Partner in Pet Foods.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με αγορά μετοχών.

2.   

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

—   Cinven: εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επενδύσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα των επενδύσεων. Οι εταιρείες του χαρτοφυλακίου της Cinven δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους,

—   Partner in Pet Foods: παραγωγή και προμήθεια βιομηχανικών τροφών, επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας, για κατοικίδια ζώα στην Ευρώπη.

3.   

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (2), σημειώνεται ότι η παρούσα υπόθεση είναι υποψήφια να εξεταστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στην ανακοίνωση.

4.   

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Θα πρέπει πάντοτε να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς:

M.8936 — Cinven / Partner in Pet Foods Holdings

Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Φαξ: +32 22964301

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 (ο «κανονισμός συγκεντρώσεων»).

(2)  ΕΕ C 366 της 14.12.2013, σ. 5.


26.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 222/19


Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης

(Υπόθεση M.8797 — Thales/Gemalto)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2018/C 222/12)

1.   

Στις 18 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή έλαβε κοινοποίηση προτεινόμενης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (1).

Η παρούσα κοινοποίηση αφορά τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

Thales S.A. («Thales», Γαλλία),

Gemalto N.V. («Gemalto», Κάτω Χώρες).

Η Thales αποκτά, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων, τον αποκλειστικό έλεγχο του συνόλου της Gemalto.

Η συγκέντρωση πραγματοποιείται με δημόσια προσφορά που ανακοινώθηκε στις 26 Μαρτίου 2018.

2.   

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των εν λόγω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

H Thales είναι παγκόσμιος όμιλος που δραστηριοποιείται στους τομείς της αεροναυτικής, του διαστήματος, των χερσαίων μεταφορών, της άμυνας και της ασφάλειας.

Η Gemalto είναι διεθνής εταιρεία ψηφιακής ασφάλειας που δραστηριοποιείται στους τομείς των κινητών πλατφορμών και υπηρεσιών, του ενσωματωμένου λογισμικού & προϊόντων κινητών, των πληρωμών, των κρατικών προγραμμάτων, της επικοινωνίας μηχανής προς μηχανή (διαδίκτυο των πραγμάτων) και της ασφάλειας των επιχειρήσεων.

3.   

Κατόπιν προκαταρκτικής εξέτασης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινοποιηθείσα πράξη θα μπορούσε να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού συγκεντρώσεων. Εντούτοις, επιφυλάσσεται να λάβει τελική απόφαση ως προς το σημείο αυτό.

4.   

Η Επιτροπή καλεί τους ενδιαφερόμενους τρίτους να της υποβάλουν τυχόν παρατηρήσεις για την προτεινόμενη συγκέντρωση.

Οι παρατηρήσεις πρέπει να περιέλθουν στην Επιτροπή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Θα πρέπει πάντοτε να σημειώνονται τα ακόλουθα στοιχεία αναφοράς:

M.8797 — Thales/Gemalto

Οι παρατηρήσεις μπορούν να σταλούν στην Επιτροπή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ ή ταχυδρομικώς. Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Φαξ +32 22964301

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  ΕΕ L 24 της 29.1.2004, σ. 1 («κανονισμός συγκεντρώσεων»).


ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

26.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 222/20


Δημοσίευση αίτησης τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

(2018/C 222/13)

Η παρούσα δημοσίευση παρέχει το δικαίωμα ένστασης κατά την έννοια του άρθρου 51 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ/ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

Αίτηση για έγκριση τροποποίησης σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

«CIDRE DE BRETAGNE»/«CIDRE BRETON»

Αριθ. ΕΕ: PGI-FR-02216 – 4.1.2017

ΠΟΠ ( ) ΠΓΕ ( X )

1.   Αιτουσα ομαδα και εννομο συμφερον

Ονομασία

:

Organisme de défense et de gestion des cidres sous indication géographique protégée (Οργανισμός προστασίας και διαχείρισης του μηλίτη με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη)

Διεύθυνση

:

123 rue Saint-Lazare

75008 Paris

ΓΑΛΛΙΑ

Τηλ.

:

+33 0145222432

Φαξ

:

+33 0145222485

e-mail

:

contact@odgcidresigp.com

Η ομάδα αποτελεί ένωση που διέπεται από τον νόμο της 1ης Ιουλίου 1901. Αποτελείται από παραγωγούς μήλων για μηλίτη και μεταποιητές, και με αυτή την ιδιότητα έχει έννομο συμφέρον να αιτηθεί την τροποποίηση των προδιαγραφών.

2.   Κρατος μελος ή τριτη χωρα

Γαλλία

3.   Κεφαλαιο των προδιαγραφων προϊοντος που αφορα/-ουν η/οι τροποποιηση/-σεις

Ονομασία του προϊόντος

Περιγραφή του προϊόντος

Γεωγραφική περιοχή

Απόδειξη προέλευσης

Μέθοδος παραγωγής

Δεσμός

Επισήμανση

Άλλα: επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας, αιτιώδης σχέση, οργανισμός ελέγχου, εθνικές απαιτήσεις και παραρτήματα

4.   Τυπος τροποποιησης/-εων

Τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος καταχωρισμένης ΠΟΠ ή ΠΓΕ η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

Τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος καταχωρισμένης ΠΟΠ ή ΠΓΕ για την οποία δεν έχει δημοσιευθεί ενιαίο έγγραφο (ή ισοδύναμο έγγραφο), η οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ήσσονος σημασίας σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012

5.   Τροποποιηση/-εις

5.1.   Περιγραφή του προϊόντος

Η παράγραφος «“Οι βρετονικοί μηλίτες” προέρχονται από τη ζύμωση γλευκών που παρασκευάζονται από νωπά “φρούτα για μηλίτη” τα οποία παράγονται και χρησιμοποιούνται στην Βρετάνη» αντικαθίσταται ως εξής:

«Το προϊόν «Cidre de Bretagne»/«Cidre breton» είναι αφρώδης μηλίτης προερχόμενος από τη ζύμωση των γλευκών που παρασκευάζονται από νωπά μήλα για μηλίτη, τα οποία παράγονται και χρησιμοποιούνται εντός της οριοθετούμενης στις παρούσες προδιαγραφές γεωγραφικής περιοχής».

Με τον ορισμό αυτό καθορίζεται ο αφρώδης χαρακτήρας του μηλίτη και το γεγονός ότι μπορεί να παρασκευαστεί μόνον από μήλα για μηλίτη. Το προϊόν «Cidre de Bretagne» ανέκαθεν παράγεται αποκλειστικά με χρήση μήλων για μηλίτη χάρη στους οπωρώνες που διαθέτει η γεωγραφική περιοχή. Ο συγκεκριμένος περιορισμός προβλέπεται στην παράγραφο που αφορά τις πρώτες ύλες και περιλαμβάνεται στις ισχύουσες προδιαγραφές. Η διευκρίνιση αυτή, η οποία αίρει την αμφιβολία σχετικά με την παρουσία άλλων φρούτων, παρέχεται ήδη στην περιγραφή του προϊόντος.

Όσον αφορά την πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται, οι ισχύουσες προδιαγραφές αναφέρονται σε κατάλογο με τις συνιστώμενες ποικιλίες μήλων, ο οποίος αποτελεί παράρτημα αυτών. Ο εν λόγω κατάλογος, ο οποίος περιέχει περίπου εκατό ποικιλίες, δεν είναι εξαντλητικός και πλέον ούτε επικαιροποιημένος σχετικά με την εξέλιξη των ποικιλιών μήλων. Ωστόσο, όλες αυτές οι ποικιλίες ανταποκρίνονται στον ίδιο ορισμό του μήλου για μηλίτη. Ο ενδεικτικός κατάλογος των ποικιλιών αντικαθίσταται συνεπώς από ορισμό του μήλου για μηλίτη που διατυπώνεται ως εξής: «Ως «μήλα για μηλίτη» ορίζονται τα μήλα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή μηλίτη, τα οποία παράγουν χυμό με περιεκτικότητα σε τανίνες (πολυφαινόλες) τουλάχιστον 0,6 g/l ολικών ταννικών οξέων, φυσικών ή οξειδωμένων,». Καθώς το προϊόν «Cidre de Bretagne»/«Cidre breton» παρασκευάζεται πάντοτε από μήλα για μηλίτη τα οποία παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά, η αιτιώδης σχέση δεν επηρεάζεται.

Οι παράγραφοι που αφορούν την παρουσίαση του προϊόντος [«ειδικότερα σε φιάλη σαμπάνιας, σε φιάλη του ενός ή του ενάμιση λίτρου, σε μικρές συσκευασίες (0,375 l, 0,33 l, 0,25 l) και σε βαρέλια που προορίζονται για χρήση με dispenser», «οι φιάλες σφραγίζονται με πώμα σχήματος μανιταριού, βιδωτό πώμα ή καπάκι»] απαλείφονται. Πράγματι οι προαναφερθείσες συσκευασίες είναι ενδεικτικές και αντιστοιχούν σε αυτές που χρησιμοποιούνται συχνότερα, επομένως επιτρέπονται όλες οι παρουσιάσεις.

Η παράγραφος που αφορά την ποικιλιακή δομή του βρετονικού οπωρώνα («το 50 % των ποικιλιών που φυτεύονται είναι γλυκόπικρες ή πικρές και το 24 % είναι όξινες ή ξινές. Οι ποικιλίες που φυτεύονται περισσότερο στη Βρετάνη είναι οι Frequin Rouge, Kermerrien, Marie Ménard, Jeanne Renard») αντικαθίσταται από την ακόλουθη παράγραφο:

«Ο πλούτος της ποικιλιακής σύνθεσης των οπωρώνων μάς επιτρέπει να βρούμε τις ισορροπίες μεταξύ των διαφορετικών τύπων των ποικιλιών σε επίπεδο γεωγραφικής περιοχής. Με λίγο λιγότερο από το μισό των εκτάσεων να παράγουν πικρά και γλυκόπικρα μήλα, το ένα τρίτο όξινα και ξινά μήλα και το υπόλοιπο γλυκά μήλα, οι παραγωγοί μηλίτη μπορούν να αναμείξουν τα μήλα προκειμένου να επιτύχουν τους κατάλληλους συνδυασμούς.».

Τα ποσοστά των οικογενειών μήλου που έχουν φυτευθεί και ο κατάλογος με τις κυριότερες ποικιλίες απαλείφονται επειδή αποτελούν δεδομένα που δύνανται να μεταβληθούν. Ακόμα και αν οι ισορροπίες δεν έχουν κατά βάση αμφισβητηθεί, αυτά τα δεδομένα αντιστοιχούν στην κατάσταση του βρετονικού οπωρώνα όπως τον εκμεταλλεύονται οι επιχειρήσεις της ομάδας που υπέβαλε την αίτηση για την ΠΓΕ.

Η παράγραφος που σχετίζεται με τη φύση και τα χαρακτηριστικά των συστατικών (πόσιμο νερό, ζάχαρη, πρόσθετα, συντηρητικά, γλυκαντικά, CO2) απαλείφεται, με εξαίρεση τη φράση που αφορά την καραμέλα, η οποία μετακινείται στην ενότητα «Περιγραφή της μεθόδου παραγωγής του προϊόντος». Αυτή η φράση είναι: «Η καραμέλα είναι η μόνη επιτρεπόμενη χρωστική». Η απαλοιφή αυτών των στοιχείων ανταποκρίνεται σε τροποποίηση που στοχεύει στην αφαίρεση από τις προδιαγραφές των διατάξεων που προβλέπονται από τους γενικούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Η φράση «Οι βρετονικοί μηλίτες παρουσιάζονται με τη μορφή διαυγούς ή θολού ποτού με παρουσία λεπτού αφρού και φυσαλίδων εντός του υγρού» αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο μηλίτης “Cidre de Bretagne” ή “Cidre breton” είναι ένα διαυγές ή θολό ποτό που λαμβάνεται από τη ζύμωση γλευκών προερχόμενων από την έκθλιψη πούλπας μήλων για μηλίτη, με ή χωρίς προσθήκη νερού. Παρουσιάζει λεπτές φυσαλίδες και ελαφρύ αφρό.». Η συγκεκριμένη διατύπωση περιλαμβάνει στοιχεία που ήδη περιέχονται στις προδιαγραφές (τη ζύμωση των γλευκών, τη δυνατότητα προσθήκης νερού) και παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά τις φυσαλίδες και τον αφρό. Δεν τροποποιεί τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του μηλίτη.

Προστίθεται ότι «Οι ποσότητες που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις και για την παρασκευή σύνθετων προϊόντων μπορούν να διατεθούν στο εμπόριο χωρίς να αποτελεί προϋπόθεση ο αφρισμός». Πράγματι ο μηλίτης μπορεί να προορίζεται για βιομηχανικές χρήσεις όπως η οξοποίηση ή η παρασκευή σύνθετων προϊόντων όπως χυμών. Παρόλο που η συγκεκριμένη χρήση δεν αναφέρεται ρητά στις ισχύουσες προδιαγραφές, η χρήση του μη αφρώδους «Cidre de Bretagne» είναι διαχρονική. Η ενσωμάτωσή της στις προδιαγραφές αποτελεί αναγνώριση της πρακτικής που θα διευκολύνει τον έλεγχο της παραγωγής.

Τα μέγιστα επίπεδα σιδήρου (10 mg/l), αιθανάλης (100 mg/l για τον μηλίτη τύπου «bouché» (με πώμα, δηλαδή ανώτερης ποιότητας) και 120 mg/l για τους άλλους μηλίτες) και συνολικού διοξειδίου του θείου (150 mg/l για τον μηλίτη τύπου «bouché» και 175 mg/l για τους άλλους μηλίτες) απαλείφονται. Η συγκεκριμένη απαλοιφή δικαιολογείται από την παρουσία αυτών των περιεκτικοτήτων στις γενικές κανονιστικές ρυθμίσεις.

Η φράση «Είναι πολύ δροσιστικοί και συχνά παρουσιάζουν πολύ ιδιαίτερες πικρές νότες» αντικαθίσταται ως εξής «Ο μηλίτης “Cidre de Bretagne” είναι γνωστός για τη γευστική ισορροπία μεταξύ πικρού, όξινου και γλυκού». Η εν λόγω τροποποίηση στοχεύει στην απαλοιφή των υποκειμενικών («δροσιστικοί») και των ασαφών («συχνά») στοιχείων. Η φράση που προτείνεται προβάλλει την τεχνογνωσία του παραγωγού και δεν αμφισβητεί την ύπαρξη της χαρακτηριστικής πικρής γεύσης του «Cidre de Bretagne»/«Cidre breton».

Ο ορισμός και τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τους διαφορετικούς τύπους μηλιτών («bouché», γλυκός, ξηρός, ημίγλυκος) διαγράφονται διότι υπόκεινται στις γενικές κανονιστικές ρυθμίσεις που ισχύουν για τους μηλίτες.

5.2.   Γεωγραφική περιοχή

Η παράγραφος «Οι “βρετονικοί μηλίτες” (συμπυκνωμένα γλεύκη και μηλίτες) παρασκευάζονται αποκλειστικά στη Βρετάνη» αντικαθίσταται από τη φράση:

«Η συγκομιδή των μήλων για μηλίτη και η παρασκευή του “Cidre de Bretagne”, με εξαίρεση τη συσκευασία, εκτελούνται εντός της γεωγραφικής περιοχής που αποτελείται από τους δήμους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η γεωγραφική περιοχή βρίσκεται στην οροσειρά της Αρμορικής και εκτείνεται στα διοικητικά διαμερίσματα της διοικητικής περιφέρειας της Βρετάνης, ενώ συμπληρώνεται με τμήμα των διαμερισμάτων Mayenne, Loire Atlantique και Maine-et-Loire.».

Η γεωγραφική περιοχή του «Cidre de Bretagne» εκτείνεται σε πολλούς δήμους που παράγουν μήλα για μηλίτη και επωφελούνταν, υπό τις ισχύουσες προδιαγραφές, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015, της δυνατότητας να εφοδιάζουν με μήλα για μηλίτη τις επιχειρήσεις παραγωγής που βρίσκονται εντός της γεωγραφικής περιοχής. Επομένως, μέχρι το τέλος του 2015, κατά παρέκκλιση, υπήρχε συμπληρωματική ζώνη εφοδιασμού αποτελούμενη από 606 δήμους κατανεμημένους σε ένα τμήμα των διοικητικών διαμερισμάτων Maine-et-Loire, Mayenne και Sarthe.

Οι τροποποιημένες προδιαγραφές συμπεριλαμβάνουν στη γεωγραφική περιοχή 120 από αυτούς τους δήμους, που βρίσκονται ανατολικά του διοικητικού διαμερίσματος Mayenne. Αντιπροσωπεύουν έκταση 2 342,6 km2, ήτοι το 6,55 % της γεωγραφικής περιοχής που οριοθετείται στις ισχύουσες προδιαγραφές.

Σε ιστορικό επίπεδο, η επέκταση της μηλοπαραγωγής εκτός των διοικητικών ορίων της Βρετάνης ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη της παραγωγής του «Cidre de Bretagne». Πράγματι, η σημαντική αύξηση στην κατανάλωση μηλίτη στη συγκεκριμένη περιοχή, στις αρχές του 20ού αιώνα, δημιούργησε έντονη ζήτηση μήλων για μηλίτη, που ήταν αδύνατο να ικανοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο. Γι’ αυτό το λόγο, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις και οι επαγγελματικοί φορείς ενθάρρυναν από πολύ νωρίς αυτή την επέκταση της μηλοπαραγωγής.

Με την ανανέωση του οπωρώνα μηλίτη, η ανατολική Mayenne αποτέλεσε τμήμα της γεωγραφικής λεκάνης παραγωγής του «Cidre de Bretagne». Διαμορφώνει μαζί με το υπόλοιπο τμήμα της λεκάνης ένα συνεκτικό σύνολο που ανήκει στο ίδιο γεωλογικό σύμπλεγμα (οροσειρά της Αρμορικής) και φιλοξενεί παραγωγούς που παρέχουν σταθερά φρούτα προοριζόμενα για τον «Cidre de Bretagne» Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης από τότε που αναγνωρίστηκε καθώς και οπωρώνες των οποίων το ποικιλιακό προφίλ είναι ανάλογο με αυτό της υπόλοιπης γεωγραφικής περιοχής. Από τη στιγμή που αναγνωρίστηκε η ΠΓΕ, αυτή η θέση ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, κατ’ αναλογία προς τις φυτείες και τη σύναψη νέων συμβάσεων για την εξασφάλιση του εφοδιασμού των μεταποιητών·

Όσον αφορά την παραγωγή μήλων για μηλίτη, η γενική αγροτική απογραφή του 2010 αριθμεί 1 071 παραγωγούς που εκμεταλλεύονται τους αποκλειστικούς οπωρώνες έκτασης 29 100 στρεμμάτων εντός της τρέχουσας γεωγραφικής περιοχής και 63 παραγωγούς που καλλιεργούν έκταση 1 380 στρεμμάτων εντός της ζητούμενης επέκτασης (4,74 % επιπλέον επιφάνειας, που αντιστοιχεί σε παραγωγή που υπολογίζεται σε περίπου 3 000 τόνους ετησίως).

Η γαλλική διεπαγγελματική ένωση μηλιτών (Union Nationale Interprofessionnelle Cidricole) κατέγραψε στη Mayenne 16 παραγωγούς μηλίτη. Πρόκειται κυρίως για μεσαίους παραγωγούς-αγρότες και μόνο 2 από αυτούς, που εξάλλου βρίσκονται στη δυτική Mayenne, παράγουν περισσότερο από 300 hl μηλίτη ετησίως.

Οι παραγωγοί της ανατολικής Mayenne διατηρούν πολύ μακρά συμβατική σύμπραξη με τους παραγωγούς μηλίτη της Βρετάνης: για παράδειγμα, προμηθεύουν το αποστακτήριο μηλίτη Loïc Raison από το 1923.

Τα φρούτα αυτού του τομέα ανέκαθεν συλλέγονταν και συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της φήμης του προϊόντος σε ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή.

Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι το σημαντικό ιστορικά αποστακτήριο VOLCLER έδρευε στην περιοχή. Βρισκόταν στην πόλη της Μαγιέν, στη δυτική ακτή του ομώνυμου ποταμού που διασχίζει την πόλη. Το εν λόγω αποστακτήριο απορροφούσε το μεγαλύτερο τμήμα των φρούτων της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προέρχονταν από την ανατολική Mayenne, και έδρευε στη γεωγραφική περιοχή παραγωγής του προϊόντος «Cidre de Bretagne». Με τη διακοπή της λειτουργίας του, το 2008, οι φρουτοπαραγωγοί που προμήθευαν το αποστακτήριο βρέθηκαν εντός της περιοχής δραστηριότητας άλλων αποστακτηρίων της γεωγραφικής περιοχής του «Cidre de Bretagne».

Έτσι, αν και η ζητούμενη ζώνη επέκτασης δεν απολαμβάνει συγκεκριμένης φήμης, συγκεντρώνει ωστόσο φρουτοπαραγωγούς των οποίων η δραστηριότητα συνδέεται με αυτήν των αποστακτηρίων που ιστορικά παρήγαν τον μηλίτη «Cidre de Bretagne». Για τον λόγο αυτό, αντιπροσωπεύει θεμελιώδες στοιχείο της φήμης της ΠΓΕ «Cidre de Bretagne».

Το ανατολικό τμήμα του διοικητικού διαμερίσματος Maine-et-Loire και το διοικητικό διαμέρισμα Sarthe, ακόμα δύο τμήματα της συμπληρωματικής ζώνης εφοδιασμού που καλύπτεται από παρέκκλιση, αποτελούν ξεχωριστή περίπτωση με διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες (κλίμα και γεωλογία), ποικιλιακό προφίλ που δεν εμφανίζει τις ίδιες ισορροπίες επειδή δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις ποικιλίες διπλού σκοπού (μηλίτης και χυμός), και πιο πρόσφατο ιστορικό συμβατικών σχέσεων. Επομένως, η συγκεκριμένη ζώνη δεν ενσωματώθηκε στη γεωγραφική περιοχή.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, η οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής αναφέρεται σε διοικητικά διαμερίσματα και καντόνια. Τα καντόνια αντικαθίστανται από τον κατάλογο των δήμων που τα απαρτίζουν διότι αυτοί υπόκεινται λιγότερο σε μεταβολές.

Προστέθηκε χάρτης της γεωγραφικής περιοχής χάριν σαφήνειας.

5.3.   Απόδειξη προέλευσης

Η παράγραφος «Οι Μηλίτες της Βρετάνης δε θα μπορούν να παρασκευάζονται, με εξαίρεση τη συσκευασία, παρά μόνο εντός μονάδων παραγωγής που βρίσκονται εντός της γεωγραφικής περιοχής» αντικαθίσταται ως εξής «Η εφαρμογή της ιχνηλασιμότητας από τις επιχειρήσεις είναι υποχρεωτική», με στόχο την ενίσχυση της υποχρέωσης ιχνηλασιμότητας στον κλάδο παρασκευής μηλίτη.

Η λέξη «κατασκευή» αντικαθίσταται από την «παρασκευή», που είναι ο σωστός όρος για την παραγωγή μηλίτη.

Ο «τίτλος κίνησης» αντικαθίσταται από το «δελτίο παράδοσης» της κάθε παρτίδας που παραδίδεται. Στο δελτίο παράδοσης διευκρινίζεται η φύση των μήλων («μήλα για μηλίτη»). Κατ’ αυτόν τον τρόπο το δελτίο παράδοσης είναι πιο ακριβές.

Τα στοιχεία που σχετίζονται με τη λογιστική αποθήκης για τα μήλα για μηλίτη διαχωρίζονται από αυτά που σχετίζονται με την ιχνηλασιμότητα των γλευκών. Η εν λόγω διατύπωση εξασφαλίζει καλύτερη ιχνηλασιμότητα.

Η παράγραφος που προβλέπει ότι στο στάδιο της συσκευασίας και της διανομής ο παρασκευαστής οφείλει να καταγράφει τις πληροφορίες ταυτοποίησης και το βάρος των παρτίδων γλεύκους και των παρτίδων συμπυκνωμένου γλεύκους, καθώς και τις πληροφορίες σχετικά με τη φύση και την ημερομηνία εφαρμογής των τεχνολογικών διαδικασιών, απαλείφεται, διότι η συσκευασία δεν επιβάλλεται να εκτελείται εντός της γεωγραφικής περιοχής.

Προστίθεται διάταξη που αφορά μια δήλωση απαραίτητη για τη γνώση και παρακολούθηση των ποσοτήτων, καθώς και την υποχρέωση τήρησης μητρώων για τους παραγωγούς μήλων για μηλίτη (γεωγραφική θέση αγροτεμαχίων, αντίστοιχες ποικιλίες, διαχωρισμός μεταξύ κατηγοριών μήλων για μηλίτη και άλλων μήλων) και λογιστικής αποθήκης ή κάθε ισοδύναμου λογιστικού εγγράφου για τις άλλες επιχειρήσεις (είσοδοι και έξοδοι μήλων για μηλίτη, γλευκών ή συμπυκνωμένων γλευκών, και μηλίτη). Τα εν λόγω έγγραφα αποσκοπούν στην ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας του προϊόντος.

Προστέθηκε ανακεφαλαιωτικό σχεδιάγραμμα ιχνηλασιμότητας προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση των βημάτων και των αντίστοιχων εγγράφων.

5.4.   Μέθοδος παραγωγής

Πρώτες ύλες:

Η αναφορά σε κατάλογο συνιστώμενων ποικιλιών μήλων για μηλίτη αντικαθίσταται από ορισμό των μήλων για παρασκευή μηλίτη (μήλα που παράγουν χυμό με περιεκτικότητα σε τανίνες (πολυφαινόλες) τουλάχιστον 0,6 g/l ολικών ταννικών οξέων, φυσικών ή οξειδωμένων).

Η συγκεκριμένη τροποποίηση δικαιολογείται από το γεγονός ότι η παρασκευή του «Cidre de Bretagne»/«Cidre breton» χαρακτηρίζεται από τη χρήση πολλών διαφορετικών ποικιλιών μήλων για μηλίτη, με συμπληρωματικές γεύσεις. Οι εν λόγω ποικιλίες δεν αναφέρονται, παρά μόνο εν μέρει, στις ισχύουσες προδιαγραφές, σε κατάλογο «συνιστώμενων» ποικιλιών, περιορισμένο και ελάχιστα συνεπή. Για παράδειγμα, οι ποικιλίες που συνιστώνται από τις διοικητικές αποφάσεις της 20ής Απριλίου 1967 και της 30ής Μαΐου 1980, που ωστόσο εμπίπτουν όλες στον ορισμό που έχει δοθεί για την πρώτη ύλη, δεν εμφανίζονται πλήρως στον κατάλογο. Ομοίως, δεν αντιπροσωπεύονται παραδοσιακές τοπικές ποικιλίες, αν και εξαιρετικά πολυάριθμες. Για λόγους συνέπειας και ακρίβειας, και λόγω της δυσκολίας να καταρτιστούν εξαντλητικοί κατάλογοι ποικιλιών, θεσπίζεται ως κριτήριο για τη διάκριση των μήλων για μηλίτη οι τιμές που προκύπτουν από την ανάλυση ορισμένων χαρακτηριστικών του. Οι τανίνες είναι ένα από τα εν λόγω χαρακτηριστικά το οποίο, μαζί με την οξύτητα, χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση των ποικιλιών ανά γευστική ομάδα, για σκοπούς σύμμειξης. Έτσι, μέσα στο καθορισμένο σύνολο, κλασικά κατατάσσονται οι ποικιλίες μήλων για μηλίτη σε 5 κατηγορίες που επιτρέπουν στους παραγωγούς μηλίτη να τις διαχωρίζουν.

Για το σκοπό αυτό, στη φράση: «Οι ποικιλίες φρούτων για μηλίτη ταξινομούνται σε 6 κατηγορίες εκ των οποίων οι κυριότερες είναι οι ακόλουθες», ο αριθμός 6 αντικαθίσταται από το 5 ώστε να διορθωθεί το τυπογραφικό λάθος.

Στάδια παρασκευής:

Σχετικά με την ανάμειξη και την έκθλιψη των μήλων, προστίθεται ότι τα μήλα για μηλίτη που προέρχονται από τη γεωγραφική περιοχή ΠΓΕ πρέπει να είναι καθαρά κατά την είσοδο στην αλυσίδα μεταποίησης. Η συγκεκριμένη απαίτηση συνδέεται με την κατάργηση της υποχρέωσης πλύσης των μήλων, εφόσον η πλύση δεν απαιτείται στην περίπτωση των φρούτων που έχουν συλλεχθεί χειρωνακτικά και/ή χωρίς επαφή με το χώμα.

Στην παράγραφο σχετικά με τη διαύγαση πριν από τη ζύμωση, ο κατάλογος των απαριθμούμενων μεθόδων (διύλιση, αφαίρεση πηκτινών απλή ή ακολουθούμενη από συγκόλληση, εργασίες διαχωρισμού) αντικαθίσταται από την έκφραση «οι πρακτικές και επεξεργασίες που έχουν καθιερωθεί από τη χρήση». Πράγματι, όλες οι μέθοδοι που αναφέρονται δεν είναι συστηματικά υποχρεωτικές. Η εφαρμογή αυτών των διαδικασιών εξαρτάται από την τεχνογνωσία των επιχειρήσεων.

Στην παράγραφο «Ζύμωση» οι εγκεκριμένες πρακτικές (ανάμειξη μηλιτών μεταξύ τους, γλύκανση των μηλιτών, χρήση ζάχαρης για την παρασκευή μηλίτη τύπου «bouché») απαλείφονται διότι εμπίπτουν στο πεδίο της γενικής νομοθεσίας. Οι συγκεκριμένες απαλοιφές δεν έχουν επίπτωση στο προϊόν διότι δεν είναι υποχρεωτικές και παραμένουν δυνατές κατ’ εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας.

Στην παράγραφο «Διαύγαση μετά τη ζύμωση» διευκρινίζεται ότι η συγκόλληση ακολουθείται «ή δεν ακολουθείται» από φυγοκέντρηση και/ή διήθηση. Στις ισχύουσες προδιαγραφές η συγκόλληση ακολουθείται από φυγοκέντρηση διότι οι ποσότητες που διαχειρίζονται τα μέλη της αιτούσας ομάδας καταχώρισης της ΠΓΕ είναι γενικά μεγάλες. Στόχος της συγκεκριμένης τροποποίησης είναι να διευκολυνθεί η παραγωγή υπό την ΠΓΕ για τις μικρές επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ή όχι την αφαίρεση του ιζήματος. Η συγκεκριμένη προσθήκη δεν μεταβάλλει το προϊόν επειδή ο μηλίτης «Cidre de Bretagne»/«Cidre breton» μπορεί να είναι διαυγής ή θολός.

Στην παράγραφο «μετατροπή του ποτού σε αφρώδες ή ανθρακούχο», η λέξη «ανθρακούχο» αντικαθίσταται από τη λέξη «αεριούχο». Η μετατροπή σε αεριούχο ποτό ήδη επιτρέπεται από τις ισχύουσες προδιαγραφές. Η συγκεκριμένη τροποποίηση αποτελεί διευκρίνιση με σκοπό την αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης μεταξύ των δύο ισοδύναμων όρων: Η μετατροπή των ποτών σε αεριούχα, όταν χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της βιομηχανίας τροφίμων, παραπέμπει συγκεκριμένα στην προσθήκη CO2 (προσθήκη ανθρακούχου αερίου) για την απόκτηση ενός αφρώδους (αεριούχου) ποτού.

Οι παράγραφοι «Συσκευασία» («Ο μηλίτης μπορεί να παστεριωθεί με σκοπό τη διασφάλιση της μικροβιακής του σταθερότητας») και «Αποθήκευση» (αποθήκευση μετά τη συσκευασία μέσα σε στεγνό, ευάερο κτίριο, προστατευμένο από τον ήλιο και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, κατά το δυνατόν σε θερμοκρασία δωματίου) απαλείφονται επειδή αφορούν επόμενα στάδια στην παραγωγή της ΠΓΕ.

Ένα σχεδιάγραμμα της ζωής του προϊόντος που ανακεφαλαιώνει τα διαφορετικά στάδια παραγωγής του «Cidre de Bretagne»/«Cidre breton» προστέθηκαν χάριν σαφήνειας.

5.5.   Επισήμανση

Τα επιμέρους στοιχεία της επισήμανσης περιορίζονται στην ονομασία του ποτού η οποία είναι: «Cidre de Bretagne»/«Cidre breton».

Οι λοιπές διατάξεις που περιέχονται στη συγκεκριμένη παράγραφο των ισχυουσών προδιαγραφών απαλείφονται διότι υπόκεινται ως επί το πλείστον στις γενικές κανονιστικές ρυθμίσεις που εφαρμόζονται είτε για τους μηλίτες (προαιρετικές ενδείξεις σχετικά με τον μηλίτη τύπου «bouché», τον καθαρό χυμό, τον φυσικό αφρισμό, τη φυσική μετατροπή του ποτού σε αφρώδες…) είτε για μια ευρύτερη κατηγορία προϊόντων (πιστοποίηση συμμόρφωσης). Άλλες διατάξεις δεν είναι δεσμευτικές (δυνατότητα ενημέρωσης του καταναλωτή για τη φύση, την προέλευση, την παρασκευή, τις ιδιαιτερότητες και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος).

Η υποχρέωση αναφοράς του οργανισμού ελέγχου στην ετικέτα απαλείφεται διότι ο οργανισμός μπορεί να αλλάξει. Άλλωστε, αυτές οι πληροφορίες είναι προσβάσιμες κυρίως μέσω διαδικτυακών τόπων.

Καθώς η αναγραφή του λογότυπου ΠΓΕ είναι υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2016, η αναφορά στην υποχρέωση αναγραφής «ΠΓΕ και/ή Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη» επίσης αφαιρείται.

5.6.   Άλλα

Γενική επιμέλεια της διατύπωσης των προδιαγραφών

Επαναδιατυπώνονται, συγχωνεύονται και μετακινούνται ορισμένες παράγραφοι των κεφαλαίων των προδιαγραφών ώστε να προσαρμοστεί το κείμενο στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να καταστεί πιο ευανάγνωστο. Οι εν λόγω τροποποιήσεις αφορούν ειδικότερα την περιγραφή του προϊόντος, τη μέθοδο παραγωγής και την αιτιώδη σχέση. Πρόκειται για τυπικές τροποποιήσεις που δεν έχουν επιπτώσεις στις ισχύουσες διατάξεις.

Επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας

Προστίθενται τα στοιχεία επικοινωνίας του Εθνικού Ινστιτούτου Ποιότητας και Προέλευσης (INAO) καθώς πρόκειται για την αρμόδια υπηρεσία του κράτους μέλους, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012. Επιπλέον, μετά τις εξελίξεις που επήλθαν στην οργάνωση του κλάδου, η ονομασία και τα στοιχεία επικοινωνίας της ομάδας τροποποιήθηκαν.

Οργανισμός ελέγχου

Τα στοιχεία του οργανισμού ελέγχου αντικαθίστανται από εκείνα της αρμόδιας αρχής σε θέματα ελέγχου. Σκοπός της συγκεκριμένης τροποποίησης είναι να αποφευχθεί η τροποποίηση των προδιαγραφών προϊόντος σε περίπτωση αλλαγής του οργανισμού ελέγχου.

Εθνικές απαιτήσεις

Προστίθεται πίνακας που καθορίζει τα κύρια σημεία ελέγχου.

Παραρτήματα

Τα παραρτήματα των ισχυουσών προδιαγραφών απαλείφονται. Πράγματι, περιέχουν είτε δεσμευτικές διατάξεις που αφορούν τη γεωγραφική περιοχή, οι οποίες ορίζονται στις προδιαγραφές, είτε μη δεσμευτικές πληροφορίες.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

«CIDRE DE BRETAGNE»/«CIDRE BRETON»

Αριθ. ΕΕ: PGI-FR-02216 – 4.1.2017

ΠΟΠ ( ) ΠΓΕ ( X )

1.   Ονομασία (-ες)

«Cidre de Bretagne»/«Cidre breton»

2.   Κράτος μέλος ή τρίτη χώρα

Γαλλία

3.   Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος ή του τροφίμου

3.1.   Τύπος προϊόντος

Κλάση 1.8. Λοιπά προϊόντα του παραρτήματος I της Συνθήκης (μπαχαρικά κ.λπ.)

3.2.   Περιγραφή του προϊόντος για το οποίο ισχύει η ονομασία υπό 1

Το προϊόν «Cidre de Bretagne»/«Cidre breton» είναι αφρώδης μηλίτης προερχόμενος από τη ζύμωση των γλευκών που παρασκευάζονται από νωπά μήλα για μηλίτη, τα οποία παράγονται και χρησιμοποιούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Τα γλεύκη των μήλων για μηλίτη μπορούν να προέρχονται, εν μέρει, από συμπυκνωμένα γλεύκη εφόσον η αναλογία των δεύτερων δεν υπερβαίνει το 40 % της συνολικής ποσότητας των γλευκών που χρησιμοποιήθηκαν (εκπεφρασμένη σε ανασυσταθέντα γλεύκη).

Ο πλούτος της ποικιλιακής σύνθεσης των οπωρώνων επιτρέπει να επιτευχθεί εξισορρόπηση μεταξύ των διαφορετικών τύπων των ποικιλιών σε επίπεδο γεωγραφικής περιοχής. Με λίγο λιγότερο από το μισό των εκτάσεων να παράγουν πικρά και γλυκόπικρα μήλα, το ένα τρίτο όξινα και ξινά μήλα και το υπόλοιπο γλυκά μήλα, οι παραγωγοί μηλίτη μπορούν να αναμείξουν τα μήλα προκειμένου να επιτύχουν τους κατάλληλους συνδυασμούς.

Ο μηλίτης «Cidre de Bretagne»/«Cidre breton» είναι ένα διαυγές ή θολό ποτό που λαμβάνεται από τη ζύμωση γλευκών προερχόμενων από την έκθλιψη πούλπας μήλων για μηλίτη, με ή χωρίς προσθήκη νερού. Παρουσιάζει λεπτές φυσαλίδες και ελαφρύ αφρό.

Ο αφρισμός οφείλεται στην παρουσία διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που δημιουργείται από τη ζύμωση και/ή προστίθεται.

Ο μηλίτης «Cidre de Bretagne» χαρακτηρίζεται από τα πλούσια αρώματά του, που μπορεί να είναι έντονα και παραδοσιακού χαρακτήρα ή με φρουτώδεις και ανθικές νότες, και ενίοτε είναι εμπλουτισμένα με αρώματα ωρίμασης (πικάντικες νότες).

Σε ορισμένους βρετονικούς μηλίτες κυριαρχεί η οξύτητα και είναι ανοιχτόχρωμοι, ενώ σε άλλους κυριαρχεί η πικρή γεύση και είναι χρώματος καστανού ακαζού.

Ο μηλίτης «Cidre de Bretagne» είναι γνωστός για τη γευστική ισορροπία μεταξύ πικρού, όξινου και γλυκού.

Ο ελάχιστος ολικός αλκοολικός τίτλος κατ’ όγκο φθάνει το 5,0 % και ο ελάχιστος αποκτημένος αλκοολικός τίτλος κατ’ όγκο είναι 1,5 %. Το μέγιστο επίπεδο πτητικής οξύτητας είναι 1 g/1 (θειικό οξύ).

Οι ποσότητες που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις και για την παρασκευή σύνθετων προϊόντων μπορούν να διατεθούν στο εμπόριο χωρίς να αποτελεί προϋπόθεση ο αφρισμός.

3.3.   Ζωοτροφές (μόνο για προϊόντα ζωικής προέλευσης) και πρώτες ύλες (μόνο για μεταποιημένα προϊόντα)

Τα μήλα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του «Cidre de Bretagne»/«Cidre breton» είναι μήλα για μηλίτη. Αποκλείονται τα επιτραπέζια μήλα. Ως μήλα για μηλίτη ορίζονται τα μήλα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή μηλίτη, τα οποία παράγουν χυμό με περιεκτικότητα σε τανίνες (πολυφαινόλες) τουλάχιστον 0,6 g/l ολικών, ταννικών οξέων, φυσικών ή οξειδωμένων.

3.4.   Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής

Παραγωγή των μήλων και μεταποίησή τους σε μηλίτη (παραγωγή γλευκών με έκθλιψη μήλων, παραγωγή μηλίτη με ζύμωση γλευκών). Ακατέργαστοι χυμοί λαμβανόμενοι με χρήση μη θερμασμένου νερού, ζύμωση ψυχρή ή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, μόνη επιτρεπόμενη χρωστική: η καραμέλα.

3.5.   Ειδικοί κανόνες για τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ. του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία

3.6.   Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία

Υποχρεωτική αναφορά της ονομασίας του ποτού: «Cidre de Bretagne»/«Cidre breton».

4.   Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής

Διοικητικό διαμέρισμα COTES D’ARMOR: όλοι οι δήμοι,

Διοικητικό διαμέρισμα FINISTÈRE: όλοι οι δήμοι,

Διοικητικό διαμέρισμα ILLE ET VILAINE: όλοι οι δήμοι,

Διοικητικό διαμέρισμα MORBIHAN: όλοι οι δήμοι,

Διοικητικό διαμέρισμα LOIRE ATLANTIQUE, οι ακόλουθοι δήμοι:

Δήμοι στο σύνολό τους: Abbaretz, Ancenis, Anetz, Assérac, Avessac, Batz-sur-Mer, Baule-Escoublac (La), Belligné, Besné, Blain, Bonnœuvre, Bouée, Bouvron, Campbon, Carquefou, Casson, Cellier (Le), Chapelle-des-Marais (La), Chapelle-Glain (La), Chapelle-Launay (La), Chapelle-Saint-Sauveur (La), Chapelle-sur-Erdre (La), Châteaubriant, Chevallerais (La), Conquereuil, Cordemais, Couëron, Couffé, Croisic (Le), Crossac, Derval, Donges, Drefféac, Erbray, Fay-de-Bretagne, Fégréac, Fercé, Fresne-sur-Loire (Le), Gâvre (Le), Grand-Auverné, Grandchamps-des-Fontaines, Grigonnais (La), Guémené-Penfao, Guenrouet, Guérande, Herbignac, Héric, Issé, Jans, Joué-sur-Erdre, Juigné-des-Moutiers, Lavau-sur-Loire, Ligné, Louisfert, Lusanger, Malville, Marsac-sur-Don, Massérac, Maumusson, Mauves-sur-Loire, Meilleraye-de-Bretagne (La), Mésanger, Mesquer, Missillac, Moisdon-la-Rivière, Montoir-de-Bretagne, Montrelais, Mouais, Mouzeil, Nort-sur-Erdre, Notre-Dame-des-Landes, Noyal-sur-Brutz, Nozay, Orvault, Oudon, Pannecé, Petit-Auverné, Petit-Mars, Pierric, Pin (Le), Piriac-sur-Mer, Plessé, Pontchâteau, Pornichet, Pouillé-les-Côteaux, Pouliguen (Le), Prinquiau, Puceul, Quilly, Riaillé, Roche-Blanche (La), Rougé, Rouxière (La), Ruffigné, Saffré, Saint-André-des-Eaux, Saint-Aubin-des-Châteaux, Saint-Étienne-de-Montluc, Saint-Géréon, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Herblain, Saint-Herblon, Saint-Joachim, Saint-Julien-de-Vouvantes, Saint-Lyphard, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Mars-du-Désert, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Molf, Saint-Nazaire, Saint-Nicolas-de-Redon, Saint-Sulpice-des-Landes, Saint-Vincent-des-Landes, Sainte-Anne-sur-Brivet, Sainte-Luce-sur-Loire, Sainte-Reine-de-Bretagne, Sautron, Savenay, Sévérac, Sion-les-Mines, Soudan, Soulvache, Sucé-sur-Erdre, Teillé, Temple-de-Bretagne (Le), Thouaré-sur-Loire, Touches (Les), Trans-sur-Erdre, Treffieux, Treillières, Trignac, Turballe (La), Varades, Vay, Vigneux-de-Bretagne, Villepot, Vritz.

Δήμοι εν μέρει (βόρεια του Loire): Indre, Nantes.

Διοικητικό διαμέρισμα LOIRE ATLANTIQUE, οι ακόλουθοι δήμοι:

Δήμοι στο σύνολό τους: Andigné, Angrie, Armaillé, Aviré, Avrillé, Beaucouzé, Bécon-les-Granits, Béhuard, Bouchemaine, Bouillé-Ménard, Bourg-d’Iré (Le), Bourg-l’Évêque, Brain-sur-Longuenée, Candé, Carbay, Challain-la-Potherie, Chambellay, Champtocé-sur-Loire, Chapelle-Hullin (La), Chapelle-sur-Oudon (La), Châtelais, Chazé-Henry, Chazé-sur-Argos, Combrée, Cornuaille (La), Ferrière-de-Flée (La), Freigné, Gené, Grugé-l’Hôpital, Hôtellerie-de-Flée (L’), Ingrandes, Jaille-Yvon (La), Lion-d’Angers (Le), Loiré, Louroux-Béconnais (Le), Louvaines, Marans, Membrolle-sur-Longuenée (La), Montguillon, Montreuil-sur-Maine, Noëllet, Noyant-la-Gravoyère, Nyoiseau, Plessis-Macé (le), Possonnière (La), Pouancé, Pouëze (La), Prévière (La), Saint-Augustin-des-Bois, Saint-Clément-de-la-Place, Sainte-Gemmes-d’Andigné, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jean-de-Linières, Saint-Lambert-la-Potherie, Saint-Léger-des-Bois, Saint-Martin-du-Bois, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Michel-et-Chanveaux, Saint-Sauveur-de-Flée, Saint-Sigismond, Savennières, Segré, Tremblay (Le), Vergonnes, Vern-d’Anjou, Villemoisan.

Δήμοι εν μέρει (βόρεια του Loire και δυτικά της Μαγιέν και της Maine): Angers, Pruillé, Cantenay-Épinard, Grez-Neuville, Montreuil-Juigné.

Διοικητικό διαμέρισμα MAYENNE, οι ακόλουθοι δήμοι: Ahuillé, Alexain, Ampoigné, Andouillé, Argenton-Notre-Dame, Argentré, Aron, Arquenay, Assé-le-Bérenger, Astillé, Athée, Averton, Azé, Baconnière (La), Bais, Ballée, Ballots, Bannes, Bazoge-Montpinçon (La), Bazouge-de-Chemeré (La), Bazouge-des-Alleux (La), Bazougers, Beaulieu-sur-Oudon, Beaumont-Pied-de-Bœuf, Belgeard, Bierné, Bignon-du-Maine (Le), Bigottière (La), Blandouet, Boissière (La), Bonchamp-lès-Laval, Bouchamps-lès-Craon, Bouère, Bouessay, Bourgneuf-la-Forêt (Le), Bourgon, Brains-sur-les-Marches, Brecé, Brée, Brûlatte (La), Buret (Le), Carelles, Chailland, Châlons-du-Maine, Chammes, Champgenéteux, Changé, Chapelle-Anthenaise (La), Chapelle-au-Riboul (La), Chapelle-Craonnaise (La), Chapelle-Rainsouin (La), Château-Gontier, Châtelain, Châtillon-sur-Colmont, Châtres-la-Forêt, Chemazé, Chémeré-le-Roi, Chérancé, Chevaigné-du-Maine, Colombiers-du-Plessis, Commer, Congrier, Contest, Cosmes, Cossé-en-Champagne, Cossé-le-Vivien, Coudray, Couptrain, Courbeveille, Courcité, Craon, Crennes-sur-Fraubée, Croixille (La), Cropte (La), Cuillé, Daon, Denazé, Deux-Évailles, Dorée (La), Entrammes, Épineux-le-Seguin, Ernée, Évron, Fontaine-Couverte, Forcé, Fougerolles-du-Plessis, Fromentières, Gastines, Genest-Saint-Isle (Le), Gennes-sur-Glaize, Gesnes, Gesvres, Gravelle (La), Grazay, Grez-en-Bouère, Ham (Le), Hambers, Hardanges, Houssay, Huisserie (L’), Izé, Javron-les-Chapelles, Jublains, Juvigné, Laigné, Landivy, Larchamp, Laubrières, Launay-Villiers, Laval, Levaré, Lignières-Orgères, Livet, Livré, Loigné-sur-Mayenne, Loiron, Longuefuye, Loupfougères, Louverné, Louvigné, Madré, Maisoncelles-du-Maine, Marcillé-la-Ville, Marigné-Peuton, Martigné-sur-Mayenne, Mayenne, Mée, Ménil, Méral, Meslay-du-Maine, Mézangers, Montaudin, Montenay, Montflours, Montigné-le-Brillant, Montjean, Montourtier, Montsûrs, Moulay, Neau, Neuilly-le-Vendin, Niafles, Nuillé-sur-Vicoin, Oisseau, Olivet, Origné, Pallu (La), Parigné-sur-Braye, Parné-sur-Roc, Pellerine (La), Peuton, Placé, Pommerieux, Pontmain, Port-Brillet, Pré-en-Pail, Préaux, Quelaines-Saint-Gault, Renazé, Roë (La), Rouaudière (La), Ruillé-Froid-Fonds, Ruillé-le-Gravelais, Sacé, Saint-Aignan-de-Couptrain, Saint-Aignan-sur-Roë, Saint-Aubin-du-Désert, Saint-Baudelle, Saint-Berthevin, Saint-Berthevin-la-Tannière, Saint-Brice, Saint-Calais-du-Désert, Saint-Céneré, Saint-Charles-la-Forêt, Saint-Christophe-du-Luat, Saint-Cyr-en-Pail, Saint-Cyr-le-Gravelais, Saint-Denis-d’Anjou, Saint-Denis-de-Gastines, Saint-Denis-du-Maine, Saint-Ellier-du-Maine, Saint-Erblon, Saint-Fort, Saint-Fraimbault-de-Prières, Saint-Georges-Buttavent, Saint-Georges-le-Fléchard, Saint-Georges-sur-Erve, Saint-Germain-d’Anxure, Saint-Germain-de-Coulamer, Saint-Germain-le-Fouilloux, Saint-Germain-le-Guillaume, Saint-Hilaire-du-Maine, Saint-Jean-sur-Erve, Saint-Jean-sur-Mayenne, Saint-Laurent-des-Mortiers, Saint-Léger, Saint-Loup-du-Dorat, Saint-Mars-du-Désert, Saint-Mars-sur-Colmont Saint-Mars-sur-la-Futaie, Saint-Martin-de-Connée, Saint-Martin-du-Limet, Saint-Michel-de-Feins, Saint-Michel-de-la-Roë, Saint-Ouën-des-Toits, Saint-Ouën-des-Vallons, Saint-Pierre-des-Landes, Saint-Pierre-la-Cour, Saint-Pierre-sur-Erve, Saint-Pierre-sur-Orthe, Saint-Poix, Saint-Quentin-les-Anges, Saint-Samson, Saint-Saturnin-du-Limet, Saint-Sulpice, Saint-Thomas-de-Courceriers, Sainte-Gemmes-le-Robert, Sainte-Suzanne, Saulges, Selle-Craonnaise (La), Senonnes, Simplé, Soulgé-sur-Ouette, Thorigné-en-Charnie, Torcé-Viviers-en-Charnie, Trans, Vaiges, Vautorte, Villaines-la-Juhel, Villepail, Villiers-Charlemagne, Vimarcé, Voutré.

5.   Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή

Η γεωγραφική περιοχή του προϊόντος «Cidre de Bretagne»/«Cidre breton» ΠΓΕ χαρακτηρίζεται από ωκεάνιο κλίμα με αρκετά μικρές διαφορές μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας, θαλάσσια αύρα και άφθονες και τακτικές βροχοπτώσεις. Τόσο τα καλοκαίρια όσο και οι χειμώνες είναι ήπιοι. Έτσι η γεωγραφική περιοχή χαρακτηρίζεται από απουσία ελλείμματος υγρασίας το καλοκαίρι, αλλά και από ελάχιστες ημέρες παγετού.

Το συγκεκριμένο περιβαλλοντικό πλαίσιο παρέχει στις μηλιές ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξή τους, ενώ δεν ευνοεί άλλες παραγωγές, όπως η αμπελουργία.

Οι οπωρώνες μήλων για μηλίτη, που ξεκίνησαν από τον Μεσαίωνα με ποικιλίες από την Ισπανία (Βισκαΐα), γρήγορα εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη βρετονική επικράτεια και τα περίχωρα. Οι παραγωγοί και αργότερα οι ντόπιοι βελτιωτές ποικιλιών και τεχνίτες φυτωρίων επέλεξαν, βελτίωσαν και προσάρμοσαν το φυτικό υλικό στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Βρετάνης, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν πάρα πολλές ποικιλίες που ξεχωρίζουν για την περιεκτικότητά τους σε τανίνες και επειδή είναι ιδιαιτέρως κατάλληλες για εφαρμογή τεχνολογικών μεθόδων. Με τη δημιουργία ή την εισαγωγή καινούριων ποικιλιών προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες παραγωγής και στη μεταποίηση, ο κλάδος εγγυάται τη διατήρηση της βιοποικιλότητα της γενετικής πηγής και, ως εκ τούτου, διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της παραγωγής του «Cidre de Bretagne»/«Cidre breton».

Η γεωγραφική περιοχή φιλοξενεί επίσης πολύ συγκεκριμένη και αποτελεσματική τεχνογνωσία παρασκευής μηλίτη. Πράγματι, οι παραγωγοί μηλίτη έμαθαν με την πάροδο του χρόνου να αξιοποιούν στο έπακρο κάθε οικογένεια μήλων προκειμένου να επιτυγχάνουν τις καλύτερες δυνατές ισορροπίες μέσω των συνδυασμών.

Μέχρι τα μέσα του ου 19 αιώνα, ο μηλίτης παρασκευαζόταν στο αγρόκτημα. Αργότερα, και με τη βοήθεια της αύξησης της κατανάλωσης, οι τεχνίτες και οι παραγωγοί μαζικής παρασκευής ξεκίνησαν την παραγωγή του εν λόγω ποτού βασιζόμενοι στη δεξιοτεχνία τους στη διαδικασία μεταποίησης (τεχνικές διαύγασης, αποθήκευση σε ψυχρό περιβάλλον, παστερίωση, μετατροπή σε αεριούχο) προκειμένου να αναπτυχθούν.

Οι τεχνικές μηχανικής έκθλιψης επέτρεψαν τη βελτίωση της μετατροπής σε χυμό χωρίς να επηρεάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μήλων.

Από τις αρχές του 20ού αιώνα, αναπτύχθηκε επίσης σταδιακά η διήθηση για την επίτευξη καλύτερης σταθερότητας του μηλίτη. Γύρω στη δεκαετία του 1950, τα αποστακτήρια μηλίτη άρχισαν να παστεριώνουν τους γλυκούς μηλίτες ώστε να επιτυγχάνουν πιο μακρά συντήρηση, να εμποδίζουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών και να μπορούν να αποστέλλουν τον μηλίτη στους πιο απομακρυσμένους προορισμούς με τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο.

Η Βρετάνη είναι η δεύτερη σημαντικότερη περιοχή μηλοκαλλιέργειας για την παρασκευή μηλίτη στη Γαλλία και μία από τις σημαντικότερες περιοχές για την παραγωγή μηλίτη στην Ευρώπη.

Ο μηλίτης «Cidre breton», διαυγής ή θολός και με χρώμα λιγότερο ή περισσότερο έντονο αναλόγως της ποικιλίας των μήλων για μηλίτη που χρησιμοποιούνται και των διαδικασιών που εφαρμόζονται, είναι ένας αφρώδης μηλίτης που παρασκευάζεται αποκλειστικά από μήλα για την παρασκευή μηλίτη, τα οποία προέρχονται από τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Προσφέρει μεγάλη γκάμα γεύσεων, αποτέλεσμα της σύμμειξης των διαφορετικών ειδών μήλων για μηλίτη, που επιτρέπουν την επίτευξη των επιθυμητών ισορροπιών μεταξύ πικρού, όξινου και των υπολειμματικών σακχάρων που προκύπτουν από τη ζύμωση.

Το προϊόν «Cidre de Bretagne»/«Cidre breton» χαίρει μεγάλης φήμης.

Ο οπωρώνας μήλων για την παρασκευή μηλίτη και η σημαντική τεχνογνωσία στην παρασκευή του μηλίτη είναι οι δύο βασικοί πυλώνες στους οποίους βασίζεται η φήμη του προϊόντος «Cidre de Bretagne».

Σε αυτήν την περιοχή όπου βασιλεύουν τα μήλα, οι άνθρωποι προσαρμόστηκαν και αναπτύχθηκε η τεχνογνωσία των παραγωγών μηλίτη. Η γνώση τους για τα μήλα και τα χαρακτηριστικά τους επιτρέπει συμμείξεις που επιτυγχάνουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ πικρού, όξινου και γλυκού.

Οι τεχνικές μηχανικής έκθλιψης, διαύγασης πριν από και μετά τη ζύμωση, ζύμωσης και σταθεροποίησης επέτρεψαν την ανάπτυξη του προϊόντος «Cidre de Bretagne»/«Cidre breton».

Με την πάροδο του χρόνου, η ισχυρή τοπική ταυτότητα και η ανάπτυξη συγκεκριμένου κλάδου ισχυροποίησαν τη φήμη του προϊόντος «Cidre de Bretagne»/«Cidre breton» σε ακτίνα μεγαλύτερη από εκείνη της περιοχής παραγωγής.

Στη Βρετάνη, οι μεσαιωνικοί θρύλοι, όπως αυτός των ιπποτών της στρογγυλής τραπέζης, χαρακτηρίζουν τη μηλιά «ευγενές δέντρο» και τον καρπό της «σύμβολο ευτυχίας».

Υπό το Παλαιό Καθεστώς, το κοινοβούλιο της Βρετάνης επέβαλε βαριά φορολογία στην κυκλοφορία του μηλίτη, ιδιαίτερα στην επικράτεια του Βασιλείου της Γαλλίας, γεγονός που περιόρισε τη διάδοσή του μέχρι την Επανάσταση. Μετά το 1789, η κυκλοφορία του βρετονικού μηλίτη διευρύνεται και, στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, η διάδοσή του επιταχύνεται σημαντικά. Οι μηλίτες του Βορρά της Βρετάνης αποστέλλονται στη Νέα Γη και στις Αποικίες, καθώς έχουν την ιδιαιτερότητα να αντέχουν στη θάλασσα (σύμφωνα με το «dictionnaire universel portatif du commerce» (παγκόσμιο φορητό λεξικό εμπορίου), Léopold/1819). Άλλωστε, έχουν μεγάλη ζήτηση στην Αμερική [σύμφωνα με το «Inventaire du patrimoine culinaire de la France, Bretagne» (Απογραφή γαστρονομικής κληρονομιάς της Γαλλίας, Βρετάνη), Albin Michel/CNAC/1994)].

Το πρώτο μισό του 20ού αιώνα είναι «η χρυσή εποχή του μηλίτη στη Βρετάνη» σύμφωνα με τον Yves le Goas [«Le Cidre en Goëlo» (Ο μηλίτης στο Goëlo)/Ar Men αριθ. 41/Φεβρουάριος 1992].

Το 1956 ο René Dumont αναφέρει ότι στη Βρετάνη «ο μηλίτης περιλαμβάνεται πλέον σε όλα τα γεύματα, και στο κυριακάτικο τραπέζι». Ωστόσο, ο μηλίτης παραμένει ποτό των αγροτικών περιοχών κυρίως και, γι’ αυτόν τον λόγο, αφού η κατανάλωση κορυφώθηκε στην αρχή του αιώνα, σταδιακά μειώθηκε από τη δεκαετία του 1920, ιδίως λόγω της αγροτικής μετανάστευσης.

Ο μηλίτης αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της βρετονικής πολιτισμικής και γαστρονομικής κληρονομιάς. Συνδέεται στενά με την κατανάλωση κρέπας και πίτας και είναι, μαζί με τις κρεπερί, ένα από τα ισχυρότερα και πλέον εμβληματικά στοιχεία της βρετονικής ταυτότητας. Η επέκταση των κρεπερί εκτός Βρετάνης οδήγησε στην ανάπτυξη της κατανάλωσης μηλίτη και συνέβαλε τα μέγιστα στη διάδοση της φήμης του και εκτός των γαλλικών συνόρων.

Οι πολυάριθμοι τουρίστες που διατρέχουν τη Βρετάνη είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τους τοπικούς μηλίτες και να γίνουν πρεσβευτές τους, ενώ η ταξιδιωτική και επιχειρηματική ιδιοσυγκρασία των Βρετόνων συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη της κατανάλωσης μηλίτη στις επιχειρήσεις εστίασης που ίδρυαν εκτός βρετονικής επικράτειας.

Επίσης, οι πολυάριθμες γιορτές για τον μηλίτη, όπως της Poul-Fetan στο Morbihan ή του Temple-de-Bretagne στη Loire-Atlantique, μαρτυρούν την προσήλωση στο προϊόν και τη ζωντανή παράδοση του μηλίτη στην επικράτεια της γεωγραφικής περιοχής της ΠΓΕ. Γι’ αυτό ο Gilles Pudlowski του περιοδικού Saveurs (Ιούνιος 1995) είπε ότι τα μήλα για μηλίτη και τα παράγωγά τους είναι «βρετονικές λιχουδιές που εξακολουθούν να υπάρχουν και να διατηρούν την ποιότητά τους».

Παραπομπή στη δημοσίευση των προδιαγραφών του προϊόντος

(άρθρο 6 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του παρόντος κανονισμού)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-01730da0-67f0-4587-bdf0-a9cdea491fae/telechargement


(1)  ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1


Διορθωτικά

26.6.2018   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 222/30


Διορθωτικό στην ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/425 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας και για την κατάργηση της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου

( Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 209 της 15ης Ιουνίου 2018 )

(2018/C 222/14)

Στα ακόλουθα πρότυπα, κατ’ αντιστοιχία:

αντί:

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης (1)

Στοιχείo αναφοράς και τίτλος του προτύπου

(Έγγραφο αναφοράς)

Ημερομηνία έναρξης του τεκμηρίου συμμόρφωσης — Σημείωση 0

Έγγραφο αναφοράς

Ημερομηνία λήξης της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης του αντικατασταθέ-ντος προτύπου Σημείωση 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 342:2017

Προστατευτική ενδυμασία — Σύνολα ενδυμασίας και ενδύματα για προστασία έναντι ψύχους

21.4.2018

EN 342:2004

Σημείωση 2.1

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Mέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων — Ανακόπτες πτώσης καθοδηγούμενου τύπου που περιλαμβάνουν φορέα αγκύρωσης — Μέρος 1: Ανακόπτες πτώσης καθοδηγούμενου τύπου που περιλαμβάνουν άκαμπτο φορέα αγκύρωσης

21.4.2018

EN 353-1:2014

Σημείωση 2.1

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Ατομική προστασία ματιών — Αυτόματα φίλτρα συγκόλλησης

21.4.2018

EN 379:2003

Σημείωση 2.1

 

CEN

EN 565:2017

Εξοπλισμός ορειβασίας — Ταινία — Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής

21.4.2018

EN 565:2006

Σημείωση 2.1

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Βιομηχανικά κράνη υψηλής απόδοσης

21.4.2018

EN 14052:2012

Σημείωση 2.1

 

CEN

EN 14058:2017

Προστατευτική ενδυμασία — Ενδύματα για προστασία έναντι ψυχρού περιβάλλοντος

21.4.2018

EN 14058:2004

Σημείωση 2.1

 

CEN

EN 14225-1:2017

Στολές καταδύσεων — Μέρος 1: Στολές υγρού τύπου — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

21.4.2018

EN 14225-1:2005

Σημείωση 2.1

 

CEN

EN 14225-2:2017

Στολές καταδύσεων — Μέρος 2: Στεγανές στολές — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

21.4.2018

EN 14225-2:2005

Σημείωση 2.1

 

CEN

EN 14225-3:2017

Στολές καταδύσεων — Μέρος 3: Συστήματα και εξαρτήματα για στολές με ενεργή θέρμανση ή ψύξη — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

21.4.2018

EN 14225-3:2005

Σημείωση 2.1

 

διάβαζε:

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης (1)

Στοιχείo αναφοράς και τίτλος του προτύπου

(Έγγραφο αναφοράς)

Ημερομηνία έναρξης του τεκμηρίου συμμόρφωσης — Σημείωση 0

Έγγραφο αναφοράς

Ημερομηνία λήξης της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης του αντικατασταθέντος προτύπου — Σημείωση 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

CEN

EN 342:2017

Προστατευτική ενδυμασία — Σύνολα ενδυμασίας και ενδύματα για προστασία έναντι ψύχους

21.4.2018

 

 

CEN

EN 353-1:2014+A1:2017

Mέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων — Ανακόπτες πτώσης καθοδηγούμενου τύπου που περιλαμβάνουν φορέα αγκύρωσης — Μέρος 1: Ανακόπτες πτώσης καθοδηγούμενου τύπου που περιλαμβάνουν άκαμπτο φορέα αγκύρωσης

21.4.2018

 

 

CEN

EN 379:2003+A1:2009

Ατομική προστασία ματιών — Αυτόματα φίλτρα συγκόλλησης

21.4.2018

 

 

CEN

EN 565:2017

Εξοπλισμός ορειβασίας — Ταινία — Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14052:2012+A1:2012

Βιομηχανικά κράνη υψηλής απόδοσης

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14058:2017

Προστατευτική ενδυμασία — Ενδύματα για προστασία έναντι ψυχρού περιβάλλοντος

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14225-1:2017

Στολές καταδύσεων — Μέρος 1: Στολές υγρού τύπου — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14225-2:2017

Στολές καταδύσεων — Μέρος 2: Στεγανές στολές — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

21.4.2018

 

 

CEN

EN 14225-3:2017

Στολές καταδύσεων — Μέρος 3: Συστήματα και εξαρτήματα για στολές με ενεργή θέρμανση ή ψύξη — Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

21.4.2018