EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:222:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 222, 26 юни 2018 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 222

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 61
26 юни 2018 г.


Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейска комисия

2018/C 222/01

Становище на Комисията от 25 юни 2018 година относно плана за погребване на радиоактивни отпадъци, възникнали при демонтирането на атомната електроцентрала Gundremmingen KRB-II, намираща се в провинция Бавария, Германия

1


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2018/C 222/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8927 — Sumitomo Corporation/Sumitomo Mitsui Financial Group/Sumitomo Mitsui Finance and Leasing Company)  (1 )

3


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2018/C 222/03

Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение 2013/184/ОВППС на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2018/900 на Съвета, и в Регламент (EС) № 401/2013 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (EС) 2018/898 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Мианмар/Бирма

4

2018/C 222/04

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Регламент (EС) № 401/2013 на Съвета относно ограничителни мерки по отношение на Мианмар/Бирма

5

2018/C 222/05

Известие на вниманието на лицата, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2017/2074 на Съвета, изменено с Решение (ОВППС) 2018/901 на Съвета, и в Регламент (EС) 2017/2063 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/899 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела

6

2018/C 222/06

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 2017/2063 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението във Венесуела

7

 

Европейска комисия

2018/C 222/07

Обменен курс на еврото

8

2018/C 222/08

Известие до вносителите относно прилагането на системата за регистрирани износители в рамките на общата система за преференции на Европейския съюз

9

 

Европейски орган за безопасност на храните

2018/C 222/09

Свързване в мрежа на организациите, работещи в областите на компетентност на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

11

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2018/C 222/10

Актуализиране на списъка на разрешенията за пребиваване, посочени в член 2, параграф 16 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)

12


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2018/C 222/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8936 — Cinven/Partner in Pet Foods Holdings) — Дело кандидат за опростена процедура  (1 )

17

2018/C 222/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8797 — Thales/Gemalto)  (1 )

19

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2018/C 222/13

Публикация на заявление за изменение съгласно член 50, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни

20


 

Поправки

2018/C 222/14

Поправка на Съобщение на Комисията в рамките на изпълнението на Регламент (ЕС) 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета относно личните предпазни средства и за отмяна на Директива 89/686/ЕИО на Съвета ( ОВ C 209, 15.6.2018 г. )

30


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

 

Top