EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:053:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 53, 26. veebruar 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

doi:10.3000/17255082.L_2011.053.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 53

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
26. veebruar 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2011/129/EL

 

*

Nõukogu otsus, 13. september 2010, milles käsitletakse Euroopa Liidu seisukohta ELi ja Šveitsi ühiskomitees, mis asutati Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise audiovisuaalvaldkonda käsitleva lepinguga (millega kehtestatakse tingimused Šveitsi Konföderatsiooni osalemiseks ühenduse programmis MEDIA 2007), seoses ühiskomitee otsusega lepingu I lisa artikli 1 ajakohastamise suhtes

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 183/2011, 22. veebruar 2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/46/EÜ (millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv)) IV ja VI lisa (1)

4

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 184/2011, 25. veebruar 2011, milles käsitletakse Bacillus subtilis’e C-3102 (DSM 15544) lubamist munakanade, kalkunite, vähem tähtsate linnuliikide ning muude dekoratiiv- ja jahilindude söödalisandina (loa omanik Calpis Co. Ltd. Jaapan, keda Euroopa Liidus esindab Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) (1)

33

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 185/2011, 25. veebruar 2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 499/96 teatavate Islandilt pärit kalade ja kalandustoodete ning elushobuste Euroopa Liidu tariifikvootide osas

36

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 186/2011, 25. veebruar 2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 689/2008 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) I lisa

41

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 187/2011, 25. veebruar 2011, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 669/2009 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil) I lisa (1)

45

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 188/2011, 25. veebruar 2011, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ rakendamiseks seoses selliste toimeainete hindamismenetlusega, mis kaks aastat pärast kõnealuse direktiivi teatavakstegemist ei olnud veel turule viidud (1)

51

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 189/2011, 25. veebruar 2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) VII ja IX lisa (1)

56

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 190/2011, 25. veebruar 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

61

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 191/2011, 25. veebruar 2011, määrusega (EL) nr 1017/2010 avatud hankemenetluse raames toimuvas seitsmendas pakkumisvoorus esitatud teravilja müügihindade kohta

63

 

 

Komisjoni määrus (EL) nr 192/2011, 25. veebruar 2011, millega kehtestatakse erimeetmed määruse (EL) nr 68/2011 kohaselt sealiha eraladustamiseks antava abi suhtes

65

 

 

OTSUSED

 

 

2011/130/EL

 

*

Komisjoni otsus, 25. veebruar 2011, millega kehtestatakse pädevate asutuste poolt elektrooniliselt allkirjastatud dokumentide piiriülese töötlemise miinimumnõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul (teatavaks tehtud numbri K(2011) 1081 all)  (1)

66

 

 

2011/131/EL

 

*

Komisjoni otsus, 25. veebruar 2011, millega muudetakse otsuse 2006/766/EÜ II lisa seoses Fidži kandmisega loetellu kolmandatest riikidest ja territooriumidest, millest on lubatud importida inimtoiduks ettenähtud kalatooteid (teatavaks tehtud numbri K(2011) 1082 all)  (1)

73

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 27. novembri 2009. aasta otsuse 2009/870/EÜ (millega muudetakse otsust 2009/821/EÜ piirikontrollipunktide nimekirja osas) parandus (ELT L 315, 2.12.2009)

74

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top