Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:053:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 53, 26 ta' Frar 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5104

doi:10.3000/17255104.L_2011.053.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 53

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 54
26 ta' Frar 2011


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2011/129/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tat-13 ta’ Settembru 2010 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed mill-Unjoni Ewropea fil-Kumitat Konġunt UE-Svizzera stabbilit fil-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera fil-qasam awdjoviżiv, li jistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tal-Konfederazzjoni Svizzera fil-programm tal-Komunità MEDIA 2007, rigward id-deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt li taġġorna l-Artikolu 1 tal-Anness I għall-Ftehim

1

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 183/2011 tat-22 ta’ Frar 2011 li jemenda l-Annessi IV u VI tad-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi kwadru għall-approvazzjoni ta’ vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta’ sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi (“Direttiva Kwadru”) ( 1 )

4

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 184/2011 tal-25 ta' Frar 2011 dwar l-awtorizzazzjoni ta' Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) bħala addittiv tal-għalf għat-tiġieġ imkabbra biex ibidu, għad-dundjani, għall-ispeċi tat-tjur minuri u għasafar ornamentali u salvaġġi oħrajn, (detentur tal-awtorizzazzjoni Calpis Co. Ltd. Ġappun, irrappreżentat minn Calpis Co. Ltd. Europe Representative Office) ( 1 )

33

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 185/2011 tal-25 ta’ Frar 2011 li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 499/96 f’dak li jirrigwarda l-kwoti tat-tariffi tal-Unjoni għal ċerti prodotti tal-ħut u tas-sajd u ta’ żwiemel ħajjin li joriġinaw fl-Islanda

36

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 186/2011 tal-25 ta' Frar 2011 li jemenda l-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 689/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta' sustanzi kimiċi perikolużi

41

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 187/2011 tal-25 ta' Frar 2011 li jemenda l-Anness I għar-Regolament (KE) Nru 669/2009 li jimplementa r-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar iż-żieda fil-livell tal-kontrolli uffiċjali mwettqa fuq l-importazzjoni ta' ċertu għalf u ikel ta' oriġini mhux mill-annimali ( 1 )

45

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 188/2011 tal-25 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE fir-rigward tal-proċedura għall-valutazzjoni ta' sustanzi attivi li ma kinux fis-suq sentejn wara d-data ta' notifika ta' dik id-Direttiva ( 1 )

51

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 189/2011 tal-25 ta’ Frar 2011 li jemenda l-Annessi VII u IX tar-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabblixxi regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta’ ċertu enċefalopatija sponġiformi li tinxtered ( 1 )

56

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 190/2011 tal-25 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi l-valuri fissi tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħaxix

61

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 191/2011 tal-25 ta’ Frar 2011 dwar il-prezzijiet tal-bejgħ taċ-ċereali bi tweġiba għas-seba' stedina individwali għal sejħa għall-offerti fil-proċeduri ta’ sejħiet għall-offerti miftuħa skont ir-Regolament (UE) Nru 1017/2010

63

 

 

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 192/2011 tal-25 ta’ Frar 2011 li jistabilixxi miżuri speċjali li għandhom x’jaqsmu mal-għajnuna għall-ħżin privat tal-laħam tal-majjal stabbilit mir-Regolament (UE) Nru 68/2011

65

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2011/130/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Frar 2011 li tistabbilixxi rekwiżiti minimi għall-ipproċessar transkonfinali ta' dokumenti ffirmati elettronikament minn awtoritajiet kompetenti skont id-Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-servizzi fis-suq intern (notifikata bid-dokument numru C(2011) 1081)  ( 1 )

66

 

 

2011/131/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta’ Frar 2011 li temenda l-Anness II mad-Deċiżjoni 2006/766/KE rigward l-inklużjoni tal-Fiġi fil-lista ta’ pajjiżi u territorji terzi li l-importazzjonijiet minnhom tal-prodotti tas-sajd għall-konsum mill-bniedem huma permessi (notifikata bid-dokument numru C(2011) 1082)  ( 1 )

73

 

 

Rettifika

 

*

Rettifika għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/870/KE tas-27 ta’ Novembru 2009 li temenda d-Deċiżjoni 2009/821/KE fir-rigward tal-lista ta’ postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntiera ( ĠU L 315, 2.12.2009 )

74

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top