EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0459

2013/459/EL: Nõukogu otsus, 16. september 2013 , Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Rootsi liikme ametisse nimetamise kohta

ELT L 249, 19.9.2013, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
ELT L 314, 23.11.2013, p. 13–13 (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/09/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/459/oj

19.9.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 249/5


NÕUKOGU OTSUS,

16. september 2013,

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Rootsi liikme ametisse nimetamise kohta

(2013/459/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 302,

võttes arvesse Rootsi valitsuse ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni arvamust

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 13. septembril 2010 vastu otsuse 2010/570/EL, Euratom Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmete ametisse nimetamise kohta ajavahemikuks 21. septembrist 2010 kuni 20. septembrini 2015 (1).

(2)

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitees on vabanenud liikmekoht seoses Annika BRÖMSI volituste lõppemisega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Jonas BERGGREN, Head of the Brussels office of the Confederation of Swedish Enterprise, nimetatakse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmeks järelejäänud ametiajaks kuni 20. septembrini 2015.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 16. september 2013

Nõukogu nimel

eesistuja

L. LINKEVIČIUS


(1)  ELT L 251, 25.9.2010, lk 8.


Top