EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:249:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 249, 19 september 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2013.249.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 249

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

56 årgången
19 september 2013


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 895/2013 av den 18 september 2013 om ändring för tvåhundrandra gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

1

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 896/2013 av den 18 september 2013 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

3

 

 

BESLUT

 

 

2013/459/EU

 

*

Rådets beslut av den 16 september 2013 om utnämning av en svensk ledamot i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

5

 

 

2013/460/EU

 

*

Kommissionens genomförandebeslut av den 17 september 2013 om avslående av en ansökan om undantag från rådets beslut 2001/822/EG när det gäller ursprungsreglerna för socker från Curaçao [delgivet med nr C(2013) 5826]

6

 

 

REKOMMENDATIONER

 

 

2013/461/EU

 

*

Kommissionens rekommendation av den 17 september 2013 om principerna för Solvit (1)

10

 

 

III   Andra akter

 

 

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

 

*

Beslut av Eftas övervakningsmyndighet nr 178/13/KOL av den 30 april 2013 om medgivande av undantag från Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster när det gäller prospektering efter och utvinning av råolja och naturgas på den norska kontinentalsockeln (Norge)

16

 

 

 

*

Meddelande till läsarna – Rådets förordning (EU) nr 216/2013 av den 7 mars 2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning (se omslagets tredje sida)

s3

 

*

Meddelande till läsaren – Sättet att hänvisa till rättsakter (se omslagets tredje sida)

s3

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top