EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0459

2013/459/ЕС: Решение на Съвета от 16 септември 2013 година за назначаване на член от Швеция в Европейския икономически и социален комитет

OB L 249, 19.9.2013, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OB L 314, 23.11.2013, p. 13–13 (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/09/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/459/oj

19.9.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 249/5


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 16 септември 2013 година

за назначаване на член от Швеция в Европейския икономически и социален комитет

(2013/459/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 302 от него,

като взе предвид предложението на правителството на Швеция,

като взе предвид становището на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

На 13 септември 2010 г. Съветът прие Решение 2010/570/ЕС, Евратом за назначаване на членовете на Европейския икономически и социален комитет за периода от 21 септември 2010 г. до 20 септември 2015 г. (1).

(2)

След изтичането на мандата на г-жа Annika BRÖMS се освободи едно място за член на Европейския икономически и социален комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Назначава се за член на Европейския икономически и социален комитет за остатъка от мандата, а именно до 20 септември 2015 г., г-н Jonas BERGGREN, ръководител на Представителството на Конфедерацията на шведските предприятия в Брюксел.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 16 септември 2013 година.

За Съвета

Председател

L. LINKEVIČIUS


(1)  ОВ L 251, 25.9.2010 г., стр. 8.


Top