EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1818

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1818, 15. oktoober 2021, millega käivitatakse Euroopa Liidu sõjaline väljaõppemissioon Mosambiigis (EUTM Mozambique)

ST/12218/2021/INIT

OJ L 368, 18.10.2021, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1818/oj

18.10.2021   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 368/5


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2021/1818,

15. oktoober 2021,

millega käivitatakse Euroopa Liidu sõjaline väljaõppemissioon Mosambiigis (EUTM Mozambique)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 42 lõiget 4 ja artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 12. juuli 2021. aasta otsust (ÜVJP) 2021/1143, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist väljaõppemissiooni Mosambiigis (EUTM Mozambique) (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 12. juulil 2021. aastal vastu otsuse (ÜVJP) 2021/1143, mis käsitleb Euroopa Liidu sõjalist väljaõppemissiooni Mosambiigis (EUTM Mozambique).

(2)

Poliitika- ja julgeolekukomitee leppis 28. septembril 2021 kokku, et EUTM Mozambique’i missiooni plaan, sealhulgas jõukasutusreeglid, tuleks heaks kiita.

(3)

EUTM Mozambique tuleks käivitada 15. oktoobril 2021 ELi missiooni ülema soovitust järgides.

(4)

Kooskõlas Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatud protokolli nr 22 (Taani seisukoha kohta) artikliga 5 ei osale Taani liidu kaitsepoliitilise tähendusega otsuste ja meetmete väljatöötamises ning rakendamises. Sellest tulenevalt ei osale Taani käesoleva otsuse vastuvõtmisel, see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav, ning seetõttu ei osale ta EUTM Mozambique’i rahastamises,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kiidetakse heaks EUTM Mozambique’i missiooni plaan, sealhulgas jõukasutusreeglid.

Artikkel 2

EUTM Mozambique käivitatakse 15. oktoobril 2021.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 15. oktoober 2021

Nõukogu nimel

eesistuja

J. CIGLER KRALJ


(1)  ELT L 247, 13.7.2021, lk 93.


Top