EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0593

2006/593/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής, της 4ης Αυγούστου 2006 , για τον καθορισμό ενδεικτικής κατανομής, ανά κράτος μέλος, των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του στόχου περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση κατά την περίοδο 2007-2013 [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3472]

OJ L 243, 6.9.2006, p. 32–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 13–17 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 121 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 121 - 125
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 13 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 22/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/593/oj

6.9.2006   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 243/32


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 4ης Αυγούστου 2006

για τον καθορισμό ενδεικτικής κατανομής, ανά κράτος μέλος, των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του στόχου «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» κατά την περίοδο 2007-2013

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3472]

(2006/593/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999 (1), και ιδίως το άρθρο 18 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, ο στόχος «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» αποβλέπει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας των περιφερειών.

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β) του εν λόγω κανονισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 το Ταμείο Συνοχής παρεμβαίνει επίσης στις περιφέρειες μη επιλέξιμες για ενίσχυση στο πλαίσιο του στόχου σύγκλισης οι οποίες ανήκουν σε κράτη μέλη που είναι επιλέξιμα για ενίσχυση από το εν λόγω Ταμείο.

(3)

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, το 15,95 % των διαθέσιμων πόρων για την ανάληψη υποχρεώσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (εφεξής «τα Ταμεία») για την περίοδο 2007 έως 2013 χορηγείται στο πλαίσιο του στόχου «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», συμπεριλαμβανομένου του 21,14 % για τη μεταβατική και ειδική ενίσχυση που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

(4)

Είναι αναγκαίο να πραγματοποιείται η ενδεικτική κατανομή ανά κράτος μέλος των πόρων που πρέπει να χορηγηθούν για το στόχο «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση». Σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, αυτό πραγματοποιείται σύμφωνα με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία που ορίζεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

(5)

Στο σημείο 4 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ορίζεται η μέθοδος για την κατανομή των διαθέσιμων πόρων στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 6 του εν λόγω κανονισμού.

(6)

Στο σημείο 6 στοιχείο β) του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ορίζεται η μέθοδος για τον προσδιορισμό των κονδυλίων στο πλαίσιο των μεταβατικών ενισχύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού.

(7)

Στο σημείο 7 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ορίζεται το ανώτατο επίπεδο μεταβίβασης πόρων από τα Ταμεία σε κάθε επιμέρους κράτος μέλος.

(8)

Στα σημεία 12 έως 31 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 ορίζονται τα ποσά που αφορούν ορισμένες ειδικές περιπτώσεις για την περίοδο 2007 έως 2013.

(9)

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, το 0,25 % των διαθέσιμων πόρων για την ανάληψη υποχρεώσεων από τα Ταμεία για την περίοδο 2007 έως 2013 πρέπει να διατεθούν στη χρηματοδότηση τεχνικής βοήθειας με πρωτοβουλία της Επιτροπής· στην ενδεικτική κατανομή ανά κράτος μέλος πρέπει συνεπώς να εξαιρείται το ποσό που αντιστοιχεί στην τεχνική βοήθεια,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Τα ενδεικτικά ποσά ανά κράτος μέλος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του στόχου «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών ποσών που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού, διαμορφώνονται όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος I.

Η ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος ανά έτος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο πραγματοποιείται όπως ορίζεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος I.

Άρθρο 2

Τα ενδεικτικά ποσά ανά κράτος μέλος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τη μεταβατική και ειδική ενίσχυση από τα διαρθρωτικά ταμεία, στο πλαίσιο του στόχου «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006, συμπεριλαμβανομένων των συμπληρωματικών ποσών που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού, διαμορφώνονται όπως ορίζεται στον πίνακα 1 του παραρτήματος ΙΙ.

Η ετήσια κατανομή ανά κράτος μέλος ανά έτος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο πραγματοποιείται όπως αναφέρεται στον πίνακα 2 του παραρτήματος ΙΙ.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 4 Αυγούστου 2006.

Για την Επιτροπή

Danuta HÜBNER

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ενδεικτική κατανομή ανά κράτος μέλος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του στόχου «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013

(EUR)

Κράτος μέλος

Πίνακας 1 —

Ποσό των κονδυλίων (τιμές του 2004)

Επιλέξιμες περιφέρειες στο πλαίσιο του στόχου «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»

Συμπληρωματική χρηματοδότηση που αναφέρεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 σύμφωνα με το σημείο:

16

20

23

25

26

28

29

Βέλγιο

1 264 522 294

 

 

 

 

 

 

 

Τσεχική Δημοκρατία

172 351 284

199 500 000

 

 

 

 

 

 

Δανία

452 135 320

 

 

 

 

 

 

 

Γερμανία

8 273 934 718

 

 

 

74 812 500

 

 

 

Ισπανία

2 925 887 307

 

 

 

 

199 500 000

 

 

Γαλλία

9 000 763 163

 

 

 

 

 

 

99 750 000

Ιρλανδία

260 155 399

 

 

 

 

 

 

 

Ιταλία

4 539 667 937

 

 

 

 

 

209 475 000

 

Λουξεμβούργο

44 796 164

 

 

 

 

 

 

 

Κάτω Χώρες

1 472 879 499

 

 

 

 

 

 

 

Αυστρία

761 883 269

 

 

 

149 625 000

 

 

 

Πορτογαλία

435 196 895

 

 

 

 

 

 

 

Σλοβακία

398 057 758

 

 

 

 

 

 

 

Φινλανδία

778 631 938

 

153 552 511

 

 

 

 

 

Σουηδία

1 077 567 589

 

215 598 656

149 624 993

 

 

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

5 335 717 800

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο

37 194 148 334

199 500 000

369 151 167

149 624 993

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000


(EUR)

Κράτος μέλος

Πίνακας 2 —

Ετήσια κατανομή των κονδυλίων (τιμές του 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Βέλγιο

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

Τσεχική Δημοκρατία

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

Δανία

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

Γερμανία

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

Ισπανία

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

Γαλλία

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

Ιρλανδία

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

Ιταλία

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

Λουξεμβούργο

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

Κάτω Χώρες

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

Αυστρία

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

Πορτογαλία

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

Σλοβακία

59 287 258

57 274 995

54 915 823

51 153 834

53 136 512

56 208 234

66 081 102

Φινλανδία

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

Σουηδία

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

Ηνωμένο Βασίλειο

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

Σύνολο

5 523 220 006

5 521 207 743

5 518 848 571

5 515 086 582

5 517 069 260

5 520 140 982

5 530 013 850


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ενδεικτική κατανομή ανά κράτος μέλος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για τις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία, σε ειδική και μεταβατική βάση, στο πλαίσιο του στόχου «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013

(EUR)

Κράτος μέλος

Πίνακας 1 —

Ποσό των κονδυλίων (τιμές του 2004)

Επιλέξιμες περιφέρειες υπό μεταβατικό καθεστώς στο πλαίσιο του στόχου «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση»

Συμπληρωματική χρηματοδότηση που αναφέρεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 σύμφωνα με το σημείο:

15

19

20

26

27

Ελλάδα

582 395 315

 

 

 

 

 

Ισπανία

3 649 807 023

 

99 749 993

434 492 233

299 250 000

 

Ιρλανδία

418 744 086

 

 

 

 

 

Ιταλία

626 325 208

 

 

 

 

250 372 500

Κύπρος

361 895 758

 

 

 

 

 

Ουγγαρία

1 720 653 088

139 732 594

 

 

 

 

Πορτογαλία

347 157 850

 

 

58 848 251

 

 

Φινλανδία

324 544 537

 

 

164 835 524

 

 

Ηνωμένο Βασίλειο

880 529 981

 

 

 

 

 

Σύνολο

8 912 052 846

139 732 594

99 749 993

658 176 008

299 250 000

250 372 500


(EUR)

Κράτος μέλος

Πίνακας 2 —

Ετήσια κατανομή των κονδυλίων (τιμές του 2004)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ελλάδα

205 317 626

157 827 178

110 336 730

62 846 282

15 355 833

15 355 833

15 355 833

Ισπανία

1 206 899 743

986 622 023

766 344 304

546 066 584

325 788 865

325 788 865

325 788 865

Ιρλανδία

143 368 343

110 877 547

78 386 752

45 895 958

13 405 162

13 405 162

13 405 162

Ιταλία

216 111 659

180 773 664

145 435 670

110 097 675

74 759 680

74 759 680

74 759 680

Κύπρος

101 752 415

82 287 352

62 822 288

43 357 223

23 892 160

23 892 160

23 892 160

Ουγγαρία

646 048 749

498 162 329

350 275 909

202 389 488

54 503 069

54 503 069

54 503 069

Πορτογαλία

102 050 610

87 367 364

72 684 118

58 000 871

43 317 626

28 634 379

13 951 133

Φινλανδία

99 696 384

89 768 069

79 839 753

69 911 437

59 983 122

50 054 806

40 126 490

Ηνωμένο Βασίλειο

285 202 703

223 208 873

161 215 043

99 221 213

37 227 383

37 227 383

37 227 383

Σύνολο

3 006 448 232

2 416 894 399

1 827 340 567

1 237 786 731

648 232 900

623 621 337

599 009 775


Top