EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:243:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 243, 06. september 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 243

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
6. septembra 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1318/2006 z 5. septembra 2006, ktorým sa určujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien určitých druhov ovocia a zeleniny

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1319/2006 z 5. septembra 2006 o výmene určitých informácií medzi členskými štátmi a Komisiou týkajúcich sa bravčového mäsa (kodifikované znenie)

3

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1320/2006 z 5. septembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá prechodu na podporu rozvoja vidieka stanovené v nariadení Rady (ES) č. 1698/2005

6

 

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 1321/2006 z 5. septembra 2006, ktorým sa stanovujú dovozné clá uplatniteľné v prípade určitých druhov lúpanej ryže od 6. septembra 2006

20

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 5. mája 2006 o podpísaní a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a vládou Singapurskej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

21

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Singapurskej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb

22

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2006, ktorým sa stanovuje indikatívne pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť na obdobie rokov 2007–2013 [oznámené pod číslom K(2006) 3472]

32

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2006, ktorým sa stanovuje indikatívne pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov rozčlenených podľa členských štátov v rámci cieľa Konvergencia na obdobie rokov 2007–2013 [oznámené pod číslom K(2006) 3474]

37

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2006, ktorým sa zostavuje zoznam regiónov, ktoré sú oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Konvergencia v období rokov 2007–2013 [oznámené pod číslom K(2006) 3475]

44

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2006, ktorým sa zostavuje zoznam členských štátov, ktoré sú oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu na obdobie rokov 2007–2013 [oznámené pod číslom K(2006) 3479]

47

 

*

Rozhodnutie Komisie zo 4. augusta 2006, ktorým sa zostavuje zoznam regiónov, ktoré sú na prechodnom a špecifickom základe oprávnené na financovanie zo štrukturálnych fondov v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v období rokov 2007–2013 [oznámené pod číslom K(2006) 3480]

49

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top