EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0593

2006/593/EK: A Bizottság határozata ( 2006. augusztus 4. ) a regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív felosztásának a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő rögzítéséről (az értesítés a C(2006) 3472. számú dokumentummal történt)

OJ L 243, 6.9.2006, p. 32–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 13–17 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 14 Volume 002 P. 121 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 14 Volume 002 P. 121 - 125
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 13 - 17

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 22/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/593/oj

6.9.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 243/32


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. augusztus 4.)

„a regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív felosztásának a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő rögzítéséről

(az értesítés a C(2006) 3472. számú dokumentummal történt)

(2006/593/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 18. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

Az 1083/2006/EK rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés a versenyképességet és a régiók vonzerejének erősítését kívánja elérni.

(2)

Az 1083/2006/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Szociális Alap hozzájárul e rendelet 3. cikke (2) bekezdésének b) pontjában említett célkitűzések megvalósításához. A 4. cikk (2) bekezdése értelmében a Kohéziós Alap azon „konvergencia” célkitűzésben nem támogatható régiók számára is hozzáférhető, amelyek az említett Alapból támogatható tagállam területén találhatók.

(3)

Az 1083/2006/EK rendelet 20. cikkének értelmében a 2007-től 2013-ig terjedő időszakban a kötelezettségvállaláshoz az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból (a továbbiakban: az Alapok) rendelkezésre álló források 15,95 %-át a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzésre kell előirányozni, melynek 21,14 %-át az említett rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében említett átmeneti és különleges támogatásra kell fordítani.

(4)

Szükséges a regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzésre fordítandó források tagállamonkénti indikatív lebontását elkészíteni. Az 1083/2006/EK rendelet 18. cikkének (2) bekezdése értelmében ezt az 1083/2006/EK rendelet II. mellékletében meghatározott kritériumok és módszerek szerint kell elvégezni.

(5)

Az 1083/2006/EK rendelet II. mellékletének 4. pontja meghatározza az említett rendelet 6. cikkének értelmében támogatásra jogosult tagállamok és régiók számára rendelkezésre álló források felosztásának módszerét.

(6)

Az 1083/2006/EK rendelet II. melléklete 6. pontjának b) alpontja meghatározza az említett rendelet 8. cikkének (2) bekezdésében előírt átmeneti támogatások címén előirányzott összegek kiszámításának módszerét.

(7)

Az 1083/2006/EK rendelet II. mellékletének 7. pontja meghatározza az Alapokból az egyes tagállamok felé történő átcsoportosítás maximális mértékét.

(8)

Az 1083/2006/EK rendelet II. mellékletének 12–31. pontja rögzíti az egyes különleges esetekre vonatkozó összegeket a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra.

(9)

Az 1083/2006/EK rendelet 24. cikke értelmében a 2007-től 2013-ig terjedő időszakban a kötelezettségvállaláshoz az Alapokból rendelkezésre álló források 0,25 %-át a Bizottság kezdeményezésére a technikai segítségnyújtás finanszírozására kell fordítani, a tagállamonkénti indikatív felosztásból ennélfogva ki kell zárni a technikai segítségnyújtásra szánt összeget,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az 1083/2006/EK rendelet 6. cikkében említett a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés keretében a Strukturális Alapokból támogatásra jogosult régiók kötelezettségvállalási előirányzatainak tagállamonkénti indikatív összegei, beleértve az említett rendelet II. mellékletében meghatározott pótlólagos összegeket is, e határozat I. mellékletének 1. táblázatában szerepelnek.

Az előző bekezdésben említett kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti éves lebontásai e határozat I. mellékletének 2. táblázatában szerepelnek.

2. cikk

Az 1083/2006/EK rendelet 8. cikke (2) bekezdésében említett a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés keretében a Strukturális Alapokból kifizetett átmeneti és különleges támogatásra vonatkozó kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív összegei, beleértve az említett rendelet II. mellékletében meghatározott pótlólagos összegeket, e határozat II. mellékletének 1. táblázatában szerepelnek.

Az előző bekezdésben említett kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti éves lebontásai e határozat II. mellékletének 2. táblázatában szerepelnek.

3. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. augusztus 4-én.

a Bizottság részéről

Danuta HÜBNER

a Bizottság tagja


(1)  HL L 210., 2006.7.31., 25. o.


I. MELLÉKLET

A „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés keretében a Strukturális Alapokból támogatásra jogosult régiók kötelezettségvállalási előirányzatainak tagállamonkénti indikatív összegei a 2007. január 1-től a 2013. december 31-ig terjedő időszakra

(EUR)

Tagállam

1. TÁBLÁZAT –

Az előirányzatok összege (2004-es áron)

a „Regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés keretében támogatható régiók

Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet II. mellékletében említett kiegészítő támogatások:

16

20

23

25

26

28

29

België/Belgique

1 264 522 294

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika

172 351 284

199 500 000

 

 

 

 

 

 

Danmark

452 135 320

 

 

 

 

 

 

 

Deutschland

8 273 934 718

 

 

 

74 812 500

 

 

 

España

2 925 887 307

 

 

 

 

199 500 000

 

 

France

9 000 763 163

 

 

 

 

 

 

99 750 000

Ireland

260 155 399

 

 

 

 

 

 

 

Italia

4 539 667 937

 

 

 

 

 

209 475 000

 

Luxembourg

44 796 164

 

 

 

 

 

 

 

Nederland

1 472 879 499

 

 

 

 

 

 

 

Österreich

761 883 269

 

 

 

149 625 000

 

 

 

Portugal

435 196 895

 

 

 

 

 

 

 

Slovensko

398 057 758

 

 

 

 

 

 

 

Suomi-Finland

778 631 938

 

153 552 511

 

 

 

 

 

Sverige

1 077 567 589

 

215 598 656

149 624 993

 

 

 

 

United Kingdom

5 335 717 800

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

37 194 148 334

199 500 000

369 151 167

149 624 993

224 437 500

199 500 000

209 475 000

99 750 000


(EUR)

Tagállam

2. TÁBLÁZAT –

Az előirányzatok éves lebontása (2004-es áron)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

België/Belgique

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

180 646 042

Česká republika

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

53 121 612

Danmark

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

64 590 760

Deutschland

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

1 192 678 174

España

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

446 483 901

France

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

1 300 073 309

Ireland

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

37 165 057

Italia

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

678 448 991

Luxembourg

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

6 399 452

Nederland

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

210 411 357

Österreich

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

130 215 467

Portugal

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

62 170 985

Slovensko

59 287 258

57 274 995

54 915 823

51 153 834

53 136 512

56 208 234

66 081 102

Suomi-Finland

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

133 169 207

Sverige

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

206 113 034

United Kingdom

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

762 245 400

Összesen

5 523 220 006

5 521 207 743

5 518 848 571

5 515 086 582

5 517 069 260

5 520 140 982

5 530 013 850


II. MELLÉKLET

A „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés keretében a Strukturális Alapokból különleges és átmeneti alapon támogatásra jogosult régiók kötelezettségvállalási előirányzatainak tagállamonkénti indikatív összegei a 2007. január 1-től2013. december 31-ig terjedő időszakra

(EUR)

Tagállam

1. TÁBLÁZAT –

Az előirányzatok összege (2004-es áron)

a „Regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés átmeneti szabályozása alapján támogatható régiók

Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet II. mellékletének bekezdésében említett kiegészítő támogatások:

§ 15

§ 19

§ 20

§ 26

§ 27

Ellada

582 395 315

 

 

 

 

 

España

3 649 807 023

 

99 749 993

434 492 233

299 250 000

 

Ireland

418 744 086

 

 

 

 

 

Italia

626 325 208

 

 

 

 

250 372 500

Kypros

361 895 758

 

 

 

 

 

Magyarország

1 720 653 088

139 732 594

 

 

 

 

Portugal

347 157 850

 

 

58 848 251

 

 

Suomi-Finland

324 544 537

 

 

164 835 524

 

 

United Kingdom

880 529 981

 

 

 

 

 

Összesen

8 912 052 846

139 732 594

99 749 993

658 176 008

299 250 000

250 372 500


(EUR)

Tagállam

2. TÁBLÁZAT –

Az előirányzatok éves lebontása (2004-es áron)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ellada

205 317 626

157 827 178

110 336 730

62 846 282

15 355 833

15 355 833

15 355 833

España

1 206 899 743

986 622 023

766 344 304

546 066 584

325 788 865

325 788 865

325 788 865

Ireland

143 368 343

110 877 547

78 386 752

45 895 958

13 405 162

13 405 162

13 405 162

Italia

216 111 659

180 773 664

145 435 670

110 097 675

74 759 680

74 759 680

74 759 680

Kypros

101 752 415

82 287 352

62 822 288

43 357 223

23 892 160

23 892 160

23 892 160

Magyarország

646 048 749

498 162 329

350 275 909

202 389 488

54 503 069

54 503 069

54 503 069

Portugal

102 050 610

87 367 364

72 684 118

58 000 871

43 317 626

28 634 379

13 951 133

Suomi-Finland

99 696 384

89 768 069

79 839 753

69 911 437

59 983 122

50 054 806

40 126 490

United Kingdom

285 202 703

223 208 873

161 215 043

99 221 213

37 227 383

37 227 383

37 227 383

Összesen

3 006 448 232

2 416 894 399

1 827 340 567

1 237 786 731

648 232 900

623 621 337

599 009 775


Top