EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:142M:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, LM 142, 05 ta' Ġunju 2007


Display all documents published in this Official Journal
  The document is unavailable in your User interface language.
 

ISSN 1725-5104

Il-Ġurnal Uffiċjali

ta’ l-Unjoni Ewropea

Ħarġa Speċjali ( 1 )

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 50
5 ta' Ġunju 2007


Werrej

 

Paġna

 

*

Nota lill-Qarrejja

s5

 

 

 

 

2006/589/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-31 ta' Awwissu 2006 li tirrikonoxxi fil-prinċipju l-kompletezza tad-dossiers li tressqu għal eżaminazzjoni dettalljata bil-ħsieb ta' l-inklużjoni possibbli ta' l-aviglycine HCl, mandipropamidmeptyldinocap fl-Anness I mad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE. (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 3858)  ( 4 )

1

 

 

2006/590/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-1 ta' Settembru 2006 li temenda d-Deċiżjonijiet 94/360/KE u 2001/812/KE fir-rigward ta' kontrolli veterinarji fuq prodotti minn pajjiżi terzi (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 3868)  ( 4 )

3

 

 

2006/591/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-1 ta' Settembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2005/393/KE dwar iż-żoni ristretti fir-rigward tal-bluetongue (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 3947)  ( 4 )

7

 

 

Corrigendum għad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/441/KE tat-23 ta' Ġunju 2006 li taċċetta l-impenji offruti f'relazzjoni mal-proċedimenti anti-dumping rigward importazzjonijiet ta' ċertu pajpijiet u tubi bla ġonot, tal-ħadid u ta' l-azzar, li joriġinaw, inter alia, mir-Rumanija ( ĠU L 175, 29.6.2006 )

12

 

 

2006/593/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-4 ta' Awwissu 2006 li tiffissa allokazzjoni indikattiva skond l-Istat Membru ta' l-approprjazzjonijiet ta' l-impenn għall-għan ta' kompetittività u impjiegi Reġjonali għall-perjodu 2007-2013 (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 3472)

13

 

 

2006/594/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-4 ta' Awwissu 2006 li tiffissa allokazzjoni indikattiva minn Stat Membru ta' l-approprjazzjonijiet ta' impenn għall-obbjettiv ta' Konverġenza għall-perjodu 2007-2013 (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 3474)

18

 

 

2006/595/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-4 ta’ Awwissu 2006 li tfassal lista tar-reġjuni li huma eliġibbli għall-iffinanzjar mill-Fondi Strutturali skond l-obbjettiv tal-Konverġenza għall-perijodu 2007-2013 (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 3475)

25

 

 

2006/596/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-4 ta' Awwissu 2006 li tfassal lista ta’ l-Istati Membri eliġibbli għall-iffinanzjar mill-Fond tal-Koeżjoni għall-perijodu 2007-2013 (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 3479)

28

 

 

2006/597/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-4 ta’ Awwissu 2006 li tfassal lista tar-reġjuni eliġibbli għall-iffinanzjar mill-Fond Strutturali fuq bażi tranżizzjonali u speċifika skond l-obbjettiv Reġjunali tal-kompetittività u ta’ l-impjegar għall-perijodu 2007-2013 (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 3480)

30

 

 

2006/600/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-4 ta' Settembru 2006 li tistabbilixxi l-klassijiet ta' prestazzjoni waqt nar minn barra għal ċerti prodotti tal-bini fir-rigward ta' panils mimlija b'kisja doppja tal-metall għall-bjut (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 3883)  ( 4 )

32

 

 

2006/601/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Settembru 2006 dwar il-miżuri ta' emerġenza rigward l-organiżmu ġenetikament modifikat mhux awtorizzat “LL RICE 601” fi prodotti tar-ross (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 3932)  ( 4 )

35

 

 

2006/602/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Settembru 2006 dwar il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità fil-qerda tal-marda ta' Newcastle fir-Renju Unit fl-2005 (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 3918)

38

 

 

2006/603/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Settembru 2006 rigward il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità għall-qerda tal-marda ta' Newcastle fi Franza fl-2005 (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 3929)

40

 

 

2006/604/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Settembru 2006 li tistabbilixxi l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità lejn l-infieq li sar fil-kuntest tal-miżuri ta' emerġenza li ttieħdu fil-ġlieda kontra l-marda tal-bluetongue fl-Italja fl-2001 u fl-2002 (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 3933)

41

 

 

2006/605/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta’ Settembru 2006 dwar ċerti miżuri ta’ protezzjoni fir-rigward ta’ kummerċ intrakomunitarju tat-tjur maħsuba għall-popolament mill-ġdid tal-provvista ta’ annimali tal-kaċċa (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 3940)  ( 4 )

43

 

 

2006/606/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Settembru 2006 dwar il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità għall-qerda tad-deni klassiku tal-ħnieżer fis-Slovakkja fl-2005 (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 3944)

46

 

 

2006/609/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-4 ta' Awwissu 2006 li tistabbilixxi allokazzjoni indikattiva għal kull Stat Membru ta' l-approprjazzjonijiet ta' impenn għall-għan ta' koperazzjoni territorjali Ewropea għall-perijodu 2007-2013 (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 3473)

47

 

 

2006/614/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Settembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 92/452/KEE fir-rigward ta' ċerti gruppi ta’ ġbir u produzzjoni ta’ l-embrijuni fl-Istati Uniti ta’ l-Amerika (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4085)  ( 4 )

51

 

 

2006/615/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Settembru 2006 li tagħti approvazzjoni temporanja għas-sistemi għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta' l-annimali ovini u kaprini fir-Renju Unit f'konformità mar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4086)

54

 

 

2006/632/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta’ Settembru 2006 rigward il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-Komunità għas-sena 2006 għal-laboratorji ta’ referenza Komunitarji għall-bruċellosi u l-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4124)

56

 

 

2006/633/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Settembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2005/393/KE dwar iż-żoni ristretti fir-rigward tal-bluetongue (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4132)  ( 4 )

58

 

 

2006/613/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-19 ta' Lulju 2006 li tadotta, skond id-Direttiva tal-Kunsill 92/43/KEE, l-elenku ta' siti ta' importanza Komunitarja għar-reġjun bijoġeografiku Meditteranju (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 3261)

64

 

 

2006/635/Euratom

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-4 ta' April 2006 dwar il-konklużjoni, permezz ta' firma, ta' Ftehim għall-Koperazzjoni fl-Użu Paċifiku ta' l-Enerġija Nukleari bejn il-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika (EURATOM) u l-Kabinett tal-Ministri ta' l-Ukraina

168

Ftehim Bejn il-Komunità Ewropea dwar l-enerġija atomika u l-kabinett tal-ministri ta' l-ukraina għall-kooperazzjoni fl-użi paċifiċi ta' l-enerġija nukleari

169

 

 

2006/644/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-20 ta' Settembru 2006 li tistabbilixxi l-Grupp ta’ Livell Għoli dwar il-Multilingwiżmu

174

 

 

2006/645/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-20 ta’ Settembru 2006 li temenda d-Deċiżjonijiet 2005/723/KE u 2005/873/KE tal-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità għall-programmi għall-qerda u l-monitoraġġ ta’ ċerti Enċefalopatiji spongiformi li jittieħdu (TSEs) fl-Istati Membri għas-sena 2006 (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4150)

176

 

 

2006/647/KE

 

 

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Settembru 2006 dwar l-effikaċja tal-prodotti għall-protezzjoni kontra x-xemx u l-indikazzjonijiet relatati magħhom (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4089)  ( 4 )

179

 

 

2006/649/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Settembru 2006 dwar it-tiġdid tal-ħażniet tal-Komunità ta' vaċċin ħaj mitigat kontra d-deni klassiku tal-ħnieżer (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4197)

184

 

 

2006/650/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Settembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2005/393/KE dwar żoni ristretti fir-rigward tal-bluetongue (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4227)  ( 4 )

185

 

 

2006/652/KE

 

 

Deċiżjoni Nru 1/2006 tal-Kumitat Konġunt ta' l-UE-Żvizzera tas-6 ta' Lulju 2006 li jemenda l-Anness II (Sigurtà Soċjali) tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, min-naħa l-waħda, u l-Konfederazzjoni Żvizzera, min-naħa l-oħra, dwar il-Moviment Liberu tal-Persuni

188

 

 

2006/656/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-20 ta' Settembru 2006 li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet sanitarji ta' l-annimali u r-rekwiżiti ta' ċertifikazzjoni għall-importazzjonijiet ta' ħut għal fini ornamentali (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4149)  ( 4 )

193

 

 

2006/660/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Settembru 2006 li tikkonferixxi rikonoxximent Komunitarju limitat għar-Reġistru Pollakk tat-Tbaħħir (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4107)  ( 4 )

203

 

 

2006/661/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Settembru 2006 fir-rigward ta' kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità għas-sena 2006, lil ċerti laboratorji ġodda ta' referenza tal-Komunita fil-qasam tal-kontroll ta' l-ikel u l-għalf (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4277)

204

 

 

2006/662/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Settembru 2006 rigward kontribuzzjoni finanzjarja mill-Komunità lejn stħarriġ bażilineari dwar il-prevalenza ta' Salmonella fid-dundjani li għandu jitwettaq fl-Istati Membri (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4308)

208

 

 

2006/665/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta’ Ottubru 2006 li tawtorizza temporanjament lil Spanja sabiex tapprova t-tqegħid fis-suq ta’ l-ispeċi Pinus radiata u li tiżra’ n-nebbiet prodott minn din iż-żerriegħa impurtata minn New Zealand li ma tissodisfax ir-rekwiżiti tad-Direttiva tal-Kunsill 199/105/KE fir-rigward ta’ l-identifikazzjoni u t-tikkettar (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4320)

213

 

 

2006/668/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta' Settembru 2006 li tikkonċerna kontribuzzjoni finanzjarja mill-Komunità għal servej bażilineari dwar il-prevalenza tas-Salmonella fil-ħnieżer għall-qatla li għandu jitwettaq fl-Istati Membri (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4306)

216

 

 

2006/673/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Ottubru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2003/43/KE li tistabbilixxi l-klassijiet ta' prestazzjoni tar-reazzjoni għan-nar għal ċerti prodotti tal-bini fir-rigward tat-twavel tal-ġipsum (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4360)  ( 4 )

227

 

 

2006/674/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Ottubru 2006 li temenda l-Annessi I u II tad-Deċiżjoni 2002/308/KE li tistabbilixxi l-listi ta' żoni approvati u postijiet ta' tkabbir rigward waħda jew aktar mill-mard tal-ħut viral haemorrhagic septicaemia (VHS) u infectious haematopoietic necrosis (IHN) (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4362)  ( 4 )

230

 

 

2006/677/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Settembru 2006 li jistabbilixxi l-linji ta' gwida li jistipulaw il-kriterji għat-twettiq tal-verifiki skond ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar kontrolli uffiċjali mwettqa sabiex jassiguraw il-verifika tal-konformità mal-liġi ta’ l-għalf u l-ikel, u mar-regoli tas-saħħa ta’ l-annimali u l-benessri ta' l-annimali (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4026)  ( 4 )

259

 

 

2006/680/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Ottubru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2003/858/KE fir-rigward tal-lista ta' territorji li minnhom hija awtorizzata l-importazzjoni ta' ċerti speċi ta' ħut ħaj, il-bajd u l-gameti tagħhom li huma maħsuba għall-biedja fil-Komunità Ewropea (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4361)  ( 4 )

268

 

 

2006/681/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-10 ta’ Ottubru 2006 li jaġġusta l-koeffiċjenti korrettivi applikabbli mill-1 ta' Awwissu 2005, l-1 ta' Settembru 2005, l-1 ta' Ottubru 2005, l-1 ta' Novembru 2005, l-1 ta' Diċembru 2005 u l-1 ta' Jannar 2006 li jaffettwaw il-pagi ta' l-uffiċjali, l-aġenti temporanji u l-aġenti kuntrattwali tal-Komunitajiet Ewropej issekondatai fil-pajjiżi terzi

271

 

 

2006/685/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Ottubru 2006 li temenda l-Annessi I u II tad-Deċiżjoni 2003/634/KE li tapprova l-programmi bl-għan li jinkiseb l-istatus ta' żoni u stabbilimenti ta' akkwakultura approvati f'żoni li mhumiex approvati, b'rabta mas-settiċemija emorraġika tad-demm (VHS) u tan-nekrożi emapojetika infettiva (IHN) fil-ħut (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4363)  ( 4 )

274

 

 

2006/687/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Ottubru 2006 dwar programmi li fl-2007 jikkwalifikaw għal kontribuzzjoni finanzjarja mill-Komunità għall-eradikazzjoni u l-monitoraġġ ta' ċertu mard ta' l-annimali, għall-prevenzjoni taż-żoonożi, għall-monitoraġġ tat-TSEs kif ukoll għal programmi għall-eradikazzjoni tal-BSE u l-iscrapie (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4784)

280

 

 

2006/689/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-3 ta' Ottubru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2005/710/KE dwar ċerti miżuri ta' protezzjoni li għandhom x'jaqsmu ma' l-influwenza tat-tjur ta' patoġeniċità għolja fir-Rumanija (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4321)  ( 4 )

288

 

 

2006/690/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Ottubru 2006 li temenda, għar-raġunijiet ta' adattament skond il-progress teknoloġiku, l-Anness mad-Direttiva 2002/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta' l-eżenzjonijiet fl-applikazzjonijiet taċ-ċomb fil-ħġieġ tal-kristall (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4789)  ( 4 )

291

 

 

2006/692/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Ottubru 2006 li temenda, għar-raġunijiet ta' adattament skond il-progress teknoloġiku, l-Anness mad-Direttiva 2002/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-K unsill fir-rigward ta' l-eżenzjonijiet fl-applikazzjonijiet il-kromju eżavalenti (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4791)  ( 4 )

292

 

 

2006/693/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Ottubru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2005/393/KE li għandha x'taqsam mal-kundizzjonijiet li japplikaw għall-moviment minn jew minn ġewwa żoni ristretti fir-rigward tal-bluetongue (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4813)  ( 4 )

294

 

 

2006/694/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Ottubru 2006 li tipprojbixxi t-tqegħid fis-suq ta’ ġobon moxx immanifatturat fi stabbiliment tal-ħalib fir-Renju Unit (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4877)  ( 4 )

301

 

 

2006/698/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Ottubru 2006 dwar miżuri ta' emerġenza li japplikaw għal prodotti tas-sajd impurtati mill-Brażil u li huma intenzjonati għall-konsum mill-bniedem (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4819)  ( 4 )

304

 

 

2006/704/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-20 ta' Ottubru 2006 dwar il-pubblikazzjoni b’restrizzjoni tar-referenza ta’ l-istandard EN 848-3:1999 “Sigurtà tal-magni għax-xogħol ta' l-injam – Magni ta’ naħa waħda li jagħmlu l-forom b’għodda li ddur – Parti 3: Magni tat-tħaffir u magni għar-routing b’kontroll numeriku (KN)”skond id-Direttiva 98/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (innotifikata taħt document numru C(2006) 4901)  ( 4 )

306

 

 

2006/705/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-20 ta' Ottubru 2006 li tapprova l-pjan għal tilqima ta' prevenzjoni kontra l-influwenza tat-tjur tas-sottotip H5 f'ċerti stabbilimenti fin-Nord Rhine-Westphalia imressaq mill-Ġermanja skond id-Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE (innotifikata taħt document numru C(2006) 4906)

309

 

 

2006/706/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-20 ta' Ottubru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 92/452/KEE fir-rigward ta' ċerti gruppi ta’ ġbir u produzzjoni ta’ l-embrijuni fl-Istati Uniti ta’ l-Amerika (innotifikata taħt document numru C(2006) 4907)  ( 4 )

311

 

 

2006/707/KE

 

 

Deċiżjoni Nru 06/KE/2006 tal-Kumitat Konġunt imwaqqaf skond il-Ftehim dwar l-Għarfien Reċiproku bejn il-Komunità Ewropea u l-Ġappun tat-12 ta' Ġunju 2006 relatat mar-reġistrazzjoni tal-Korp għall-Evalwazzjoni tal-Konformità skond l-Anness Settorali dwar it-Tagħmir Terminali tat-Telekomunikazzjoni u t-Tagħmir tar-Radju

313

 

 

2006/714/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Ottubru 2006 li tissospendi d-dazju definittiv ta' l-antidumping impost mir-Regolament (KE) Nru 215/2002 fuq importazzjonijiet tal-ferro-molibdenu li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina

314

 

 

2006/696/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Awwissu 2006 li tistabbilixxi lista ta' pajjiżi terzi li minnhom tjur, bajd għat-tifqis, flieles ta' ġurnata, laħam ta' tjur, ta' ratiti u ta' tjur selvaġġi tal-kaċċa, bajd u prodotti tal-bajd u bajd speċifikat bħala liberu mill-patoġeni jistgħu jiġu importati ġewwa u jgħaddu mill-Komunità u l-kondizzjonijiet applikabbli għaċ-ċertifikazzjoni veterinarja, u li temenda d-Deċiżjonijiet 93/342/KEE, 2000/585/KE u 2003/812/KE (innotifikata taħt dokument numru C (2006) 3821)  ( 4 )

316

 

 

2006/720/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Ottubru 2006 dwar l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq taż-żejt tad-diacylglycerol veġetali bħala ikel ġdid skond ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4971)

392

 

 

2006/721/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Ottubru 2006 dwar l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta' lycopene mill-Blakeslea trispora bħala ingredjent ta' l-ikel ġdid skond ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4973)

395

 

 

2006/722/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-24 ta' Ottubru 2006 dwar l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta' “żejt tal-kolza b'livell għoli ta' sustanza li ma tistax tinbidel fsapun” bħala ingredjent ġdid ta' l-ikel skond ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4975)

399

 

 

2006/723/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-24 ta’ Ottubru 2006 li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta’ “żejt tan-nebbieta tal-qamħirrum b’sustanza insaponifikabbli għolja” bħala ingredjent ta’ l-ikel ġdid taħt ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4980)

402

 

 

2006/724/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-25 ta' Ottubru 2006 li tirrevoka d-Deċiżjoni 2004/262/KE dwar ċerti miżuri ta' protezzjoni dwar żwiemel reġistrati li ġejjin mill-Afrika t'Isfel (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5020)  ( 4 )

405

 

 

2006/726/KE

 

 

Deċiżjoni Nru 05/JP/2006 tal-Kumitat Konġunt imwaqqaf taħt il-Ftehim dwar l-Għarfien Reċiproku bejn il-Komunità Ewropea u l-Ġappun tas-26 ta' Settembru 2006 relatat mar-reġistrazzjoni tal-Korp għall-Valutazzjoni tal-Konformità skond l-Anness Settorjali dwar it-Tagħmir Terminali tat-Telekomunikazzjoni u t-Tagħmir tar-Radju

406

 

 

2006/727/KE

 

 

Deċiżjoni Nru 1/2006 Tal-kumitat tal-komunità/l-iżvizzera dwar it-trasport bl-ajru tat-18 ta' Ottubru 2006 li temenda l-Anness tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar it-Trasport bl-Ajru

408

 

 

2006/728/KE

 

 

Deċiżjoni Nru 2/2006 Tal-kumitat konġunt dwar l-avjazzjoni komunità/żvizzera tat-18 ta' Ottubru 2006 li temenda l-Anness għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar it-Trasport bl-Ajru

410

 

 

2006/731/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Ottubru 2006 dwar il-pubblikazzjoni b'restrizzjoni tar-referenza ta' l-istandard EN 13000:2004 “Krejnijiet – Krejnijiet mhux fissi” b'konformità mad-Direttiva 98/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5059)  ( 4 )

412

 

 

2006/732/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Ottubru 2006 li ma tippubblikax ir-referenza ta' l-istandard EN 13683:2003 “Tagħmir tal-ġonna – apparat għat-tqattigħ/għall-iċċipjar (shredders/chippers) bil-mutur integrat – Sigurtà” skond id-Direttiva 98/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5060)  ( 4 )

415

 

 

2006/733/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta’ Ottubru 2006 biex ma tippubblikax ir-referenza għall-istandard EN ISO 14122-4:2004 “Sigurtà tal-makkinarju – Mezz permanenti għall-aċċess għall-makkinarju – Parti 4: Slielem fissi” skond id-Direttiva 98/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5062)  ( 4 )

416

 

 

2006/749/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-31 ta' Ottubru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2004/4/KE li tawtorizza temporanjament lill-Istati Membri biex jieħdu miżuri ta' emergenza kontra t-tixrid tal-Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith fir-rigward ta' l-Eġittu (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5109)

418

 

 

2006/750/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-31 ta' Ottubru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2005/359/KE rigward l-ħatt fil-portijiet taz-zkuk tas-siġar tal-ballut (Quercus L.) bil-qoxra mwaħħla magħhom li joriġinaw mill-Istati Uniti (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5142)

420

 

 

2006/751/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-27 ta' Ottubru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2000/147/KE li timplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE f'dak li għandu x'jaqsam mal-klassifikazzjoni tar-reazzjoni għan-nar ta' prodotti għall-bini (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5063)  ( 4 )

422

 

 

2006/754/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Novembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2006/601/KE dwar miżuri ta' emerġenza fir-rigward ta' organiżmu ġenetikament immodifikat li mhuwiex awtorizzat “LL RICE 601” fil-prodotti tar-ross (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5266)  ( 4 )

427

 

 

2006/759/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Novembru 2006 li tapprova ċerti programmi nazzjonali għall-kontroll ta' salmonella f'qatgħat għat-tgħammir ta' Gallus gallus (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5281)  ( 4 )

431

 

 

2006/754/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' Novembru 2006 li tistabbilixxi, għas-sena tas-suq 2006/2007, is-somom ta' l-għajnuna għad-diversifikazzjoni, l-għajnuna addizzjonali għad-diversifikazzjoni u l-għajnuna tranżizzjonali, li għandhom jingħataw taħt l-iskema temporanja għar-ristrutturazzjoni ta' l-industrija taz-zokkor tal-Komunità (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5266)

434

 

 

2006/761/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' Novembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2005/393/KE dwar żoni ristretti fir-rigward tal-bluetongue (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5311)  ( 4 )

436

 

 

2006/762/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' Novembru 2006 rigward ċerti miżuri ta' ħarsien kontra l-bluetongue fil-Bulgarija (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5315)  ( 4 )

441

 

 

2006/769/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-31 ta' Ottubru 2006 li tfassal il-lista ta' reġjuni u żoni eliġibbli għal finanzjament mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali taħt il-fergħat transkonfinali u transnazzjonali ta' l-objettiv tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea għall-perjodu 2007-2013 (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5144)

443

 

 

2006/772/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-10 ta' Novembru 2006 li tagħti lil ċerti partijiet eżenzjoni mill-estensjoni ta' dazju kontra l-iddampjar għal ċerti partijiet tar-roti fuq roti li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina impost mir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2474/93, miżmum u emendat l-aħħar mir-Regolament (KE) Nru 1095/2005, u li jneħħi s-sospensjoni tal-ħlas tad-dazju kontra l-iddampjar estiż għal ċertu partijiet tar-roti li joriġinaw fir-Repubblika Popolari taċ-Ċina mogħti lil ċerti partijiet skond ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 88/97

455

 

 

2006/775/KE

 

 

Deċiżjoni tal-kummissjoni tat-13 ta' Novembru 2006 li temenda l-Anness D tad-Direttiva tal-Kunsill 95/70/KE fir-rigward tal-lista tal-mard tal-molluski eżotiċi soġġetti għall-miżuri ta' kontrolli armonizzati tal-Komunità (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5309)  ( 4 )

465

 

 

2006/776/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Novembru 2006 dwar l-ammonti li għandhom jiġu imposti għall-kwantitajiet żejda ta' zokkor mhux eliminati (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5370)

467

 

 

2006/777/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-14 ta' Novembru 2006 dwar kontribuzzjoni finanzjarja mill-Komunità lejn il-qerda tad-deni klassiku tal-ħnieżer fil-Ġermanja fl-2006 (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5375)

469

 

 

2006/778/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' Novembru 2006 li tikkonċerna r-rekwiżiti minimi għall-ġbir ta' l-informazzjoni waqt l-ispezzjonijiet tas-siti ta' produzzjoni li fihom jinżammu ċerti annimali għal skopijiet ta' biedja (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5384)  ( 4 )

471

 

 

2006/779/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' Novembru 2006 rigward miżuri tranżitorji għall-kontroll tas-saħħa ta' l-annimali fir-rigward tad-deni klassiku tal-ħnieżer fir-Rumanija (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5387)  ( 4 )

480

 

 

2006/780/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Novembru 2006 dwar li jiġi evitat l-għadd doppju tat-tnaqqis ta' l-emissjonijiet tal-gassijiet ta' l-effett tas-serra skond l-iskema Komunitarja ta' l-iskambju ta' l-emissjonijiet għall-attivitajiet tal-proġetti skond il-Protokoll ta' Kyoto 2003/87/KE (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5362)  ( 4 )

482

 

 

2006/781/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Novembru 2006 li ttemm il-proċediment anti-dumping li jikkonċerna l-importazzjoni ta' tubi ta' l-istampa tat-televiżjoni tal-kulur li jużaw ir-raġġ katodiku li joriġinaw fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina, fir-Repubblika tal-Korea, fil-Malażja u fit-Tajlandja

488

 

 

2006/757/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Settembru 2006 dwar l-emendar tal-Manwal Sirene (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 4094)

505

 

 

2006/758/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ 22 ta’ Settembru 2006 dwar l-emendar tal-Manwal Sirene

545

 

 

2006/785/KE

 

 

Deċiżjoni 3/2006 tal-Kumitat bejn il-Komunità u l-Iżvizzera dwar it-trasport bl-ajru ta’ 27 ta’ Ottubru 2006 li temenda l-Anness mal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar it-Trasport bl-Ajru

585

 

 

2006/786/KE

 

 

Deċiżjoni Nru 4/2006 tal-Kumitat tat-Trasport ta' l-Ajru tal-Komunita' l-Iżvizzera tas-27 ta' Ottubru 2006 li temenda l-Anness għall-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar it-Trasport bl-Ajru.

596

 

 

2006/790/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Novembru 2006 li tikkonċerna l-bidu ta’ proċeduri ta’ soluzzjoni għat-tilwim kontra l-Indja skond il-Fehma dwar ir-Regoli u l-Proċeduri li Jiggvernaw is-Soluzzjoni tat-Tilwim u dispożizzjonijiet tad-WTO rilevanti oħrajn fir-rigward ta’ l-ostaklu fil-kummerċ kostitwit minn Dazju Addizzjonali fuq inbid u spirti importati u Dazju Extra Addizzjonali fuq spirti importati u miżmuma mill-Indja, u projbizzjoni fuq il-bejgħ ta’ inbid u spirti importati u miżmuma mill-Istat Indjan ta’ Tamil Nadu

597

 

 

2006/794/KE

 

 

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-16 ta' Novembru 2006 dwar il-monitoraġġ tal-livelli tad-dijossina, PCBs li jixbħu d-dijossina u PCBs mhux bħad-dijossina fil-prodotti ta' l-ikel (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5425)  ( 4 )

600

 

 

2006/797/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Novembru 2006 li tikkonċerna in-non inklużjoni ta' l-ammonium sulphamate, hexaconazole, sodium tetrathiocarbonate u l-8-hydroxyquinoline fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar ta' l-awtorizzazzjonijiet għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom dawn is-sustanzi attivi (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5535)  ( 4 )

608

 

 

2006/798/KE

 

 

Deċiżjoni Nru 1/2006 tad-29 ta' Settembru 2006 tal-Kumitat stabbilit taħt il-Ftehim dwar l-Għarfien Reċiproku bejn il-Komunità Ewropea u l-Konfederazzjoni Żvizzera dwar l-emenda għal Kapitolu 11 ta' l-Anness 1

611

 

 

2006/800/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Novembru 2006 li tapprova l-pjanijiet għall-eradikazzjoni tad-deni klassiku tal-ħnieżer fil-ħnieżer slavaġ u l-vaċċinazzjoni ta' emerġenza għal dawk il-ħnieżer kontra dik il-marda fil-Bulgarija (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5468)  ( 4 )

617

 

 

2006/801/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Novembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2005/432/KE li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet tas-saħħa ta' l-annimali u tas-saħħa pubblika u ċ-certifikati mudell għall-importazzjonijiet tal-prodotti tal-laħam għall-konsum mill-bniedem minn pajjiżi terzi u li tirrevoka d-Deċiżjonijiet 97/41/KE, 97/221/KE u 97/222/KE (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5444)  ( 4 )

619

 

 

2006/802/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-23 ta' Novembru 2006 li tapprova l-pjanijiet għall-eradikazzjoni tad-deni klassiku tal-ħnieżer fi ħnieżer slavaġ u l-vaċċinazzjoni ta' emerġenza kontra din il-marda ta' dawn il-ħnieżer u ta' ħnieżer f'irziezet fir-Rumanija (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5426)  ( 4 )

627

 

 

2006/805/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-24 ta' Novembru 2006 dwar miżuri ta' kontroll tas-saħħa ta' l-annimali marbuta mad-deni klassiku tal-ħnieżer f'ċerti Stati Membri (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5538)  ( 4 )

631

 

 

2006/806/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-24 ta' Novembru 2006 li tirrikonoxxi fil-prinċipju l-kompletezza tad-dossier li tressaq għal eżaminazzjoni dettalljata bil-ħsieb ta' l-inklużjoni possibbli ta' l-orthosulfamuron fl-Anness I għad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5539)  ( 4 )

638

 

 

2006/858/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Novembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2005/393/KE dwar żoni ristretti fir-rigward tal-bluetongue (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5607)  ( 4 )

640

 

 

2006/859/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta' Novembru 2006 li tagħti lil Malta deroga minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2003/54/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5642)

646

 

 

2006/864/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Novembru 2006 li tirrevoka d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/613/KE li taċċetta impenji offruti b'konnessjoni mal-proċediment anti-dumping fir-rigward ta' l-importazzjonijiet ta' fibri prinċipali tal-poliester li joriġinaw, inter alia, fl-Għarabja Sawdita (innotifikata taħt document numru C(2006) 5776)

648

 

 

2006/875/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Novembru 2006 li tapprova l-programmi għall-eradikazzjoni u monitoraġġ ta' ċertu mard ta' l-annimali, ta' ċerti TSEs, u għall-prevenzjoni taż-żoonosi ppreżentati mill-Istati Membri għas-sena 2007 (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5677)  ( 4 )

649

 

 

2006/876/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Novembru 2006 li tapprova l-programmi għall-qerda u s-sorveljanza ta' mard ta' l-annimali, ta' ċerti TSEs, u għall-prevenzjoni taż-żoonożi ppreżentati mill-Bulgarija u r-Rumanija għas-sena 2007 u li temenda d-Deċiżjoni 2006/687/KE (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5702)

660

 

 

2006/854/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Lulju 2006 li tapprova f'isem il-Komunità Ewropea emendi għall-Annessi V u VIII tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u New Zealand dwar miżuri sanitarji applikabbli għan-negozju fl-annimali ħajjin u l-prodotti ta' l-annimali (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 3327)  ( 4 )

671

Ftehim f'forma ta' skambju ta' ittri li jikkostitwixxi Ftehim ma' New Zealand dwar l-emendi fl-Annessi V u VIII tal-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u New Zealand dwar miżuri sanitarji li jgħoddu għan-negozju fl-annimali ħajjin u l-prodotti ta' l-annimali

673

 

 

2006/855/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-24 ta' Awwissu 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2003/56/KE dwar iċ-ċertifikati tas-saħħa għall-importazzjoni ta' l-annimali ħajjin u l-prodotti ta' l-annimali minn New Zealand (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 3708)  ( 4 )

715

 

 

2006/883/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2006/80/KE fir-rigward tas-Slovenja (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5797)

741

 

 

2006/884/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Diċembru 2006 li tiddetermina l-pożizzjoni Komunitarja għal Deċiżjoni tal-Kumitat Konġunt stabbilit skond il-Ftehim bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Uniti ta' l-Amerika dwar Rikonoxximent Reċiproku taċ-Ċertifikati ta' Konformità għall-Apparat Marittimu, li jadotta r-Regoli ta' Proċedura tiegħu

743

 

 

2006/885/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Diċembru 2006 dwar kontribuzzjoni finanzjarja mill-Komunità għall-2006 li tkopri n-nefqa mġarrba mill-Belġju u l-Ġermanja għall-iskop li jiġu miġġielda organiżmi ta' ħsara lill-pjanti u lill-prodotti tal-pjanti (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5894)

747

 

 

2006/886/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Diċembru 2006 li ttemm investigazzjoni mill-ġdid ta' anti-assorbiment li tikkonċerna l-importazzjonijiet ta' pallet trucks ta' l-idejn u l-partijiet essenzjali tagħhom li joriġinaw fir-Repubblika tal-Poplu taċ-Ċina

750

 

 

2006/890/Euratom

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-4 ta’ Diċembru 2006 li tikkonċerna l-konklużjoni f'isem il-Komunità Ewropea dwar l-Enerġija Atomika ta’ Ftehim ta’ Qafas dwar Programm Ambjentali Nukleari Multilaterali fil-Federazzjoni Russa u tal-Protokoll dwar Talbiet, Proċeduri Legali u Indennizz għal Ftehim ta’ Qafas dwar il-Programm Ambjentali Nukleari Multilaterali fil-Federazzjoni Russa (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5219)

753

Protocol on Claims, Legal Proceedings and Indemnification to the Framework Agreement on a Multilateral Nuclear Environmental Programme in the Russian Federation

760

 

 

2006/891/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-4 ta' Diċembru 2006 dwar l-użu ta' l-informazzjoni imħejjija skond standards internazzjonali ta' kontabilità minn emittenti ta' titoli f'pajjiżi terzi (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5804)

764

 

 

2006/892/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Deċiżjonijiet 2006/7/KE, 2006/265/KE u 2006/533/KE f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-estensjoni tal-perjodu ta' applikazzjoni tagħhom (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5860)  ( 4 )

767

 

 

2006/893/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Diċembru 2006 dwar l-irtirar tar-referenza ta' l-istandard EN 10080:2005 “Azzar għat-tisħiħ tal-konkrit – Azzar li jsaħħaħ li jista' jiġi wweldjat – Ġenerali” skond id-Direttiva tal-Kunsill 89/106/KEE (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5869)  ( 4 )

770

 

 

2006/911/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-5 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 64/432/KEE, 90/539/KEE, 92/35/KEE, 92/119/KEE, 93/53/KEE, 95/70/KE, 2000/75/KE, 2001/89/KE, 2002/60/KE u d-Deċiżjoni 2001/618/KE fir-rigward il-listi tal-laboratorji nazzjonali tar-referenzi u l-istituti Statali (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5856)  ( 4 )

772

 

 

2006/912/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-8 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Deċiżjonijiet 2005/723/KE u 2005/873/KE fir-rigward tar-rijallokazzjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja Komunitarja għall-programmi ta' ċerti Stati Membri għall-qerda u l-monitoraġġ tal-mard ta' l-annimali u għall-verifiki bil-għan li jipprevjenu ż-żoonosi għall-2006 (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5937)

790

 

 

2006/915/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Diċembru 2006 li testendi l-perjodu ta' validità tad-Deċiżjoni 2002/887/KE marbuta ma' pjanti li jinżammu nani b'mod naturali jew artifiċjali ta' Chamaecyparis Spach, Juniperus L. u Pinus L., li joriġinaw fil-Ġappun (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5997)

798

 

 

2006/916/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Diċembru 2006 li tipprovdi għal deroga minn ċerti dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE fir-rigward ta' pjanti ta' Vitis L., għajr għall-frott, li joriġinaw fil-Kroazja jew l-ex Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 6365)

799

 

 

2006/917/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Diċembru 2006 li tistabbilixxi l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-Komunità lejn l-infiq li sar fil-kuntest tal-miżuri ta' emerġenza li ttieħdu fil-ġlieda kontra l-marda tal-bluetongue fi Franza fl-2004 u fl-2005 (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 6382)

803

 

 

2006/894/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Diċembru 2002 dwar proċediment skond l-Artikolu 65 tat-Trattat KEFA kontra Alfa Acciai S.p.A., Feralpi Siderurgica S.p.A., Ferriere Nord S.p.A, IRO Industrie Riunite Odolesi S.p.A., Leali S.p.A., Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. li tinsab f'likwidazzjoni, Lucchini S.p.A., Siderpotenza S.p.A., Riva Acciaio S.p.A., Valsabbia Investimenti S.p.A., Ferriera Valsabbia S.p.A. u kontra l-assoċjazzjoni ta' l-intrapriżi Federacciai, Federazione delle Imprese Siderurgiche Italiane. (Każ C.37.956 – Vireg li jirrinforzaw il-Konkrit f'Għamla Tonda) (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5807)

804

 

 

2006/922/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta' Diċembru 2006 li jaġġusta l-koeffiċjenti korrettivi applikabbli mill-1 ta' Frar 2006, l-1 ta' Marzu 2006, l-1 ta' April 2006, l-1 ta' Mejju 2006 u l-1 ta' Ġunju 2006 li jaffettwaw il-pagi ta' l-uffiċjali, l-aġenti temporanji u l-aġenti kuntrattwali tal-Komunitajiet Ewropej issekondatai fil-pajjiżi terzi

808

 

 

2006/923/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Diċembru 2006 dwar kontribut finanzjarju Komunitarju għall-2006 u l-2007 biex ikopri n-nefqa mġarrba mill-Portugall bl-iskop li jiġġieled il-Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematodu ta' l-injam ta' l-arżnu) (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 6433)

811

 

 

2006/924/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2005/176/KE li tistipula l-forma kodifikata u l-kodiċi għan-notifikazzjoni ta' mard ta' l-annimali skond id-Direttiva tal-Kunsill 82/894/KEE (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 6437)  ( 4 )

817

 

 

2006/925/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 92/452/KEE dwar ċerti gruppi ta' ġbir u produzzjoni ta' embrijuni fil-Kanada, fi New Zealand u fl-Istati Uniti ta' l-Amerika (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 6441)  ( 4 )

819

 

 

2006/926/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta’ Diċembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2001/881/KE dwar il-lista ta' stazzjonijiet ta' l-ispezzjoni fil-fruntiera fid-dawl ta' l-adeżjoni tal-Bulgarija u r-Rumanija (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 6454)  ( 4 )

821

 

 

2006/927/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Diċembru 2006 li tirrikonoxxi fil-prinċipju l-kompletezza tad-dossiers li tressqu għal eżaminazzjoni dettaljata bil-ħsieb ta' l-inklużjoni possibbli tal- fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 6457)  ( 4 )

823

 

 

2006/928/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Diċembru 2006 dwar it-twaqqif ta' mekkaniżmu għall-kooperazzjoni u l-verfika tal-progress fir-Rumanija sabiex jiġu indirizzati punti ta' riferiment speċifiċi fl-oqsma tar-riforma ġudizzjarja u tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 6569)

825

 

 

2006/929/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-13 ta' Diċembru 2006 dwar it-twaqqif ta' mekkaniżmu għall-kooperazzjoni u l-verifika tal-progress fil-Bulgarija sabiex tindirizza punti ta' riferiment speċifiċi fl-oqsma tar-riforma ġudizzjarja u tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 6570)

827

 

 

2006/931/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta' l-14 ta' Diċembru 2006 li temenda d-Deċiżjoni 2006/698/KE fir-rigward ta' estensjoni tal-perjodu ta' applikazzjoni tagħha (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5783)  ( 4 )

830

 

 

2006/933/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-14 ta’ Diċembru 2006 dwar l-issoktar fis-sena 2007 ta’ provi u testijiet komparattivi Komunitarji fuq materjal ta’ propagazzjoni u ta’ taħwil tal-Prunus domestica L. u tal-Malu Mill. skond id-Direttiva tal-Kunsill 92/34/KEE li ngħataw bidu fl-2003 u l-2004

831

 

 

2006/934/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-14 ta' Diċembru 2006 dwar l-issoktar fis-sena 2007 ta' provi u testijiet komparattivi Komunitarji fuq żrieragħ u materjal ta' propagazzjoni ta' l-Aspargus officinalis L. skond id-Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE li ngħataw bidu fl-2005  ( 4 )

832

 

 

2006/935/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-14 ta' Diċembru 2006 li temenda l-Appendiċi B ta' l-Anness XII għall-Att ta' l-Adeżjoni ta' l-2003 fir-rigward ta' ċerti stabbilimenti fis-setturi tal-laħam, tal-ħut u tal-ħalib fil-Polonja (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 6498)  ( 4 )

833

 

 

2006/943/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta' Novembru 2006 dwar l-Applikazzjoni Provviżorja tal-Ftehim dwar it-Twaqqif ta' l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Enerġija mill-Fużjoni ITER għall-Implimentazzjoni Konġunta tal-Proġett ITER u l-Ftehim dwar il-Privileġġi u l-Immunitajiet ta' l-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Enerġija mill-Fużjoni ITER għall-Implimentazzjoni Konġunta tal-Proġett ITER (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 5557)

835

Ftehim dwar it-Twaqqif ta' l-Organizzazzjoni Internazzjonali ITER għall-Enerġija mill-Fużjoni għall-Implimentazzjoni Konġunta tal-Proġett ITER

837

Ftehim dwar il-privileġġi u l-immunitajiet ta' l-Organizzazzjoni Internazzjonali ITER għall-Enerġija mill-Fużjoni fir-Rigward ta' l-Implimentazzjoni Konġunta tal-Proġett ITER

857

 

 

2006/1009/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 2006 dwar in-non-inklużjoni tad-dimethenamid fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar ta' awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom din is-sustanza (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 6895)  ( 4 )

862

 

 

2006/1010/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 2006 dwar in-non-inklużjoni tal-phosalone fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar ta' awtorizzazzjonijiet għal prodotti għall-ħarsien tal-pjanti li fihom din is-sustanza (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 6897)  ( 4 )

864

 

 

2006/1013/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta' Diċembru 2006 li tagħti deroga mitluba mill-Ġermanja skond id-Direttiva tal-Kunsill 91/676/KEE dwar il-protezzjoni ta' l-ilma kontra t-tniġġis ikkawżat min-nitrati minn sorsi agrikoli (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 7075)

866

 

 

2006/966/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta' Diċembru 2006 li tikkonċerna n-non inklużjoni ta' l-alachlor fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE u l-irtirar ta' l-awtorizzazzjonijiet għall-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom din is-sustanza attiva (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 6567)  ( 4 )

870

 

 

2006/968/KE

 

 

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-15 ta' Diċembru 2006 li timplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 fir-rigward ta' linji gwida u proċeduri għall-identifikazzjoni ta' l-annimali ovini u kaprini (innotifikata taħt dokument numru C(2006) 6522)  ( 4 )

873

 


 

(1)   Din il-Ħarġa Speċjali bil-Malti għanda n-Nru L 142 M.

 

(4)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top