EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:243:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 243, 06 september 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 243

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
6 september 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1318/2006 av den 5 september 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1319/2006 av den 5 september 2006 om utbyte av viss information om griskött mellan medlemsstaterna och kommissionen (kodifierad version)

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1320/2006 av den 5 september 2006 om bestämmelser för övergång till det stöd för landsbygdsutveckling som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1698/2005

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1321/2006 av den 5 september 2006 om fastställande av importtullar för vissa sorter av råris från och med den 6 september 2006

20

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 5 maj 2006 om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Singapores regering om vissa luftfartsaspekter

21

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Singapores regering om vissa luftfartsaspekter

22

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 4 augusti 2006 om fastställande av en vägledande fördelning per medlemsstat av åtagandebemyndiganden inom ramen för målet regional konkurrenskraft och sysselsättning för perioden 2007–2013 [delgivet med nr K(2006) 3472]

32

 

*

Kommissionens beslut av den 4 augusti 2006 om fastställande av en vägledande fördelning per medlemsstat av åtagandebemyndiganden inom ramen för konvergensmålet för perioden 2007–2013 [delgivet med nr K(2006) 3474]

37

 

*

Kommissionens beslut av den 4 augusti 2006 om upprättande av en förteckning över regioner som är berättigade till stöd från strukturfonderna enligt konvergensmålet för 2007–2013 [delgivet med nr K(2006) 3475]

44

 

*

Kommissionens beslut av den 4 augusti 2006 om upprättande av en förteckning över medlemsstater som är berättigade till stöd från Sammanhållningsfonden för 2007–2013 [delgivet med nr K(2006) 3479]

47

 

*

Kommissionens beslut av den 4 augusti 2006 om upprättande av en förteckning över regioner som under en övergångsperiod och på särskilda grunder är berättigade till stöd från strukturfonderna enligt det regionala konkurrens- och sysselsättningsmålet för 2007–2013 [delgivet med nr K(2006) 3480]

49

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top