EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0445

Κανονισμός (ΕΕ) 2016/445 της Ευρωπαϊκής, της 14ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο (ΕΚΤ/2016/4)

OJ L 78, 24.3.2016, p. 60–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/445/oj

24.3.2016   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 78/60


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/445 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ

της 14ης Μαρτίου 2016

σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο (ΕΚΤ/2016/4)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων (1), και ιδίως το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 6 και το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (2), και ιδίως τα άρθρα 89 παράγραφος 3, 178 παράγραφος 1, 282 παράγραφος 6, 327 παράγραφος 2, 380, 395 παράγραφος 1, 400 παράγραφος 2, 415 παράγραφος 3, 420 παράγραφος 2, 467 παράγραφος 3, 468 παράγραφος 3, 471 παράγραφος 1, 473 παράγραφος 1, 478 παράγραφος 3, 479 παράγραφοι 1 και 4, 480 παράγραφος 3, 481 παράγραφοι 1 και 5, 486 παράγραφος 6 και 495 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2014 της Επιτροπής, της 4ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τον μορφότυπο, τη δομή, τον κατάλογο των περιεχομένων και την ημερομηνία ετήσιας δημοσίευσης των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3), και ιδίως το άρθρο 2 και το παράρτημα ΙΙ,

Έχοντας υπόψη τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/61 της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την απαίτηση κάλυψης του κινδύνου ρευστότητας για τα πιστωτικά ιδρύματα (4), και ιδίως τo άρθρο 12 παράγραφος 3, τo άρθρο 23 παράγραφος 2 και τo άρθρο 24 παράγραφοι 4 και 5,

Έχοντας υπόψη τη δημόσια διαβούλευση που έλαβε χώρα και την ανάλυση που διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013,

Έχοντας υπόψη την πρόταση του εποπτικού συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μπορεί να εκδίδει κανονισμούς δυνάμει του άρθρου 132 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, το άρθρο 132 της Συνθήκης και το άρθρο 34 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (εφεξής το «καταστατικό του ΕΣΚΤ»), παραπέμποντας στο άρθρο 25.2 του καταστατικού του ΕΣΚΤ, αναθέτουν στην ΕΚΤ κανονιστικές εξουσίες στον βαθμό που απαιτείται προκειμένου αυτή να ασκεί ειδικά καθήκοντα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων.

(2)

Σε σχέση με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας στις οποίες υπόκεινται τα πιστωτικά ιδρύματα η ενωσιακή νομοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα των αρμόδιων αρχών να ασκούν δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες.

(3)

Σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία, η ΕΚΤ είναι η αρμόδια αρχή στα συμμετέχοντα κράτη μέλη για σκοπούς άσκησης των μικροπροληπτικών της καθηκόντων στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (ΕΕΜ) με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 σε σχέση με τα πιστωτικά ιδρύματα που χαρακτηρίζονται σημαντικά σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού και τις διατάξεις του μέρους IV και του άρθρου 147 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2014/17) (5). Ως εκ τούτου διαθέτει όλες τις εξουσίες και υπέχει όλες τις υποχρεώσεις τις οποίες διαθέτουν και υπέχουν, αντίστοιχα, οι αρμόδιες αρχές βάσει της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας. Η ΕΚΤ έχει ιδίως την εξουσία άσκησης των ως άνω δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο.

(4)

Η ΕΚΤ ασκεί τα εποπτικά της καθήκοντα στο πλαίσιο του ΕΕΜ, ο οποίος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η εφαρμογή της πολιτικής της Ένωσης σχετικά με την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων χαρακτηρίζεται από συνοχή και είναι αποτελεσματική, ότι το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο στα πιστωτικά ιδρύματα σε όλα τα οικεία κράτη μέλη και ότι τα εν λόγω ιδρύματα υπόκεινται σε εποπτεία ύψιστης ποιότητας. Κατά την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της η ΕΚΤ θα πρέπει να λαμβάνει πλήρως υπόψη την ποικιλομορφία των πιστωτικών ιδρυμάτων, το μέγεθος και τα επιχειρησιακά μοντέλα τους, καθώς και τα συστημικά οφέλη από την ποικιλομορφία του τραπεζικού κλάδου στην Ένωση.

(5)

Προκειμένου να διασφαλιστεί η προοδευτική σύγκλιση του επιπέδου ιδίων κεφαλαίων με τις προληπτικές προσαρμογές στις οποίες υπόκειται ο καθορισμός των ιδίων κεφαλαίων ανά την Ένωση, καθώς και ο καθορισμός τους στη διάρκεια μεταβατικών περιόδων σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, ενδείκνυται η σταδιακή εισαγωγή απαιτήσεων περί ιδίων κεφαλαίων.

(6)

Η συνεπής εφαρμογή των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας όσον αφορά τα πιστωτικά ιδρύματα στα κράτη μέλη που συμμετέχουν στον ΕΕΜ αποτελεί συγκεκριμένο στόχο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 (ΕΚΤ/2014/17) και έχει ανατεθεί στην ΕΚΤ.

(7)

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1024/2013, η ΕΚΤ εφαρμόζει όλη τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία και, στην περίπτωση που αυτή αποτελείται από οδηγίες, την εθνική νομοθεσία η οποία τις μεταφέρει στην οικεία εσωτερική έννομη τάξη. Στην περίπτωση που η σχετική ενωσιακή νομοθεσία αποτελείται από κανονισμούς και αυτοί ήδη παρέχουν ρητά δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες στα κράτη μέλη, η ΕΚΤ θα πρέπει να εφαρμόζει και την εθνική νομοθεσία διά της οποίας ασκούνται αυτά τα δικαιώματα και οι διακριτικές ευχέρειες. Η εν λόγω εθνική νομοθεσία δεν θα πρέπει να επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του ΕΕΜ, για την οποία υπεύθυνη είναι η ΕΚΤ.

(8)

Τα εν λόγω δικαιώματα και οι διακριτικές ευχέρειες δεν περιλαμβάνουν τα δικαιώματα και τις ευχέρειες που διαθέτουν μόνον οι αρμόδιες αρχές και που μόνον η ΕΚΤ είναι αρμόδια να ασκεί, και θα πρέπει να ασκεί, όπου ενδείκνυται.

(9)

Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών η ΕΚΤ, ως αρμόδια αρχή, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου και, συγκεκριμένα, τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αναλογικότητας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων.

(10)

Σε ό,τι αφορά τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων, η ΕΚΤ αναγνωρίζει την ανάγκη πρόβλεψης μεταβατικών περιόδων στις περιπτώσεις στις οποίες η άσκηση από την ίδια των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών παρεκκλίνει σημαντικά από την προσέγγιση την οποία υιοθετούν οι εθνικές αρμόδιες αρχές πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Ειδικότερα, στην περίπτωση που η ΕΚΤ ασκεί τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειές της σε σχέση με τις μεταβατικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να προβλέπει κατάλληλες μεταβατικές περιόδους.

(11)

Το άρθρο 143 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2013/36/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6) απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές να δημοσιεύουν τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων και των διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός εξειδικεύει ορισμένα δικαιώματα και διακριτικές ευχέρειες που ασκεί η ΕΚΤ και που παρέχει στις αρμόδιες αρχές η ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας στις οποίες υπόκεινται τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι διατάξεις του εφαρμόζονται αποκλειστικά σε σχέση με τα πιστωτικά ιδρύματα που χαρακτηρίζονται σημαντικά σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 και με τις διατάξεις του μέρους IV και του άρθρου 147 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 (ΕΚΤ/2014/17).

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2013, του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 468/2014 (ΕΚΤ/2014/17) και του άρθρου 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Άρθρο 3

Άρθρο 89 παράγραφος 3 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013: Στάθμιση κινδύνου και απαγόρευση ειδικών συμμετοχών εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα

Με την επιφύλαξη του άρθρου 90 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και για τους σκοπούς υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων σύμφωνα με το τρίτο μέρος του εν λόγω κανονισμού, τα πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν συντελεστή στάθμισης κινδύνου 1 250 % στο μεγαλύτερο από τα εξής στοιχεία:

α)

στο ποσό των ειδικών συμμετοχών στις επιχειρήσεις του άρθρου 89 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το οποίο υπερβαίνει το 15 % του αποδεκτού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος· και

β)

στο συνολικό ποσό των ειδικών συμμετοχών στις επιχειρήσεις του άρθρου 89 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, το οποίο υπερβαίνει το 60 % του αποδεκτού κεφαλαίου του πιστωτικού ιδρύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 4

Άρθρο 178 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013: Αθέτηση πιστούχου

Για τις κατηγορίες ανοιγμάτων του άρθρου 178 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 τα πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν το πρότυπο της «καθυστέρησης πληρωμών άνω των 90 ημερών», ανεξαρτήτως της εθνικής μεταχείρισης πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 5

Άρθρο 282 παράγραφος 6 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013: Αντισταθμιστικά σύνολα

Για τις συναλλαγές του άρθρου 282 παράγραφος 6 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013 τα πιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν τη μέθοδο αποτίμησης με τιμές αγοράς (mark-to-market) που προβλέπεται στο άρθρο 274 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 6

Άρθρο 327 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013: Συμψηφισμός

1.   Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να πραγματοποιούν συμψηφισμό μεταξύ ενός μετατρέψιμου τίτλου και μιας αντισταθμιστικής θέσης στο υποκείμενο μέσο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 327 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013, εφόσον πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

η εθνική αρμόδια αρχή, πριν από τις 4 Νοεμβρίου 2014, υιοθέτησε προσέγγιση η οποία λαμβάνει υπόψη την πιθανότητα μετατροπής ενός συγκεκριμένου μετατρέψιμου τίτλου· ή

β)

η εθνική αρμόδια αρχή, πριν από τις 4 Νοεμβρίου 2014, επέβαλε απαίτηση ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη κάθε ενδεχόμενης ζημίας που θα μπορούσε να προκύψει από τη μετατροπή.

2.   Οι εθνικές προσεγγίσεις που υιοθετήθηκαν από τις εθνικές αρμόδιες αρχές κατά την παράγραφο 1 εξακολουθούν να εφαρμόζονται έως ότου η ΕΚΤ υιοθετήσει τη δική της προσέγγιση δυνάμει του άρθρου 327 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013.

Άρθρο 7

Άρθρο 380 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013: Απαλλαγή

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας συστήματος διακανονισμού κατά την έννοια του άρθρου 380 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013, την οποία η ΕΚΤ επιβεβαιώνει με δημόσια δήλωσή της, έως ότου η ίδια δηλώσει δημοσίως ότι η συγκεκριμένη κατάσταση διορθώθηκε, έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες διατάξεις:

α)

τα πιστωτικά ιδρύματα δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων των άρθρων 378 και 379 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013· και

β)

ο μη διακανονισμός συναλλαγής από αντισυμβαλλόμενο δεν θεωρείται αθέτηση για τους σκοπούς του πιστωτικού κινδύνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ

Άρθρο 8

Άρθρο 395 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013: Όρια για μεγάλα ανοίγματα

Ανεξαρτήτως της εθνικής μεταχείρισης πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, το όριο όσον αφορά την αξία ορισμένου μεγάλου ανοίγματος κατά την έννοια του άρθρου 395 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013 δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 150 εκατομμυρίων ευρώ.

Άρθρο 9

Άρθρο 400 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013: Εξαιρέσεις

1.   Τα ανοίγματα του άρθρου 400 παράγραφος 2 στοιχείο α) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013 εξαιρούνται από την εφαρμογή του άρθρου 395 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού για το 80 % της ονομαστικής αξίας των καλυμμένων ομολόγων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 400 παράγραφος 3 αυτού.

2.   Τα ανοίγματα του άρθρου 400 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013 εξαιρούνται από την εφαρμογή του άρθρου 395 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού για το 80 % της αξίας ανοίγματος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 400 παράγραφος 3 αυτού.

3.   Τα ανοίγματα πιστωτικού ιδρύματος κατά το άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013 έναντι των επιχειρήσεων που αναφέρονται στην εν λόγω διάταξη εξαιρούνται πλήρως από την εφαρμογή του άρθρου 395 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 400 παράγραφος 3 αυτού, όπως εξειδικεύονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού, και στον βαθμό που οι εν λόγω επιχειρήσεις υπόκεινται στην ίδια εποπτεία επί ενοποιημένης βάσεως σύμφωνα με τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 575/2013, την οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7) ή ισοδύναμους κανόνες που ισχύουν σε τρίτη χώρα, όπως εξειδικεύονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού.

4.   Τα ανοίγματα του άρθρου 400 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013 εξαιρούνται πλήρως από την εφαρμογή του άρθρου 395 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 400 παράγραφος 3 αυτού, όπως εξειδικεύονται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος κανονισμού.

5.   Τα ανοίγματα του άρθρου 400 παράγραφος 2 στοιχεία ε) έως ια) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013 εξαιρούνται πλήρως ή, στην περίπτωση του άρθρου 400 παράγραφος 2 στοιχείο θ), έως το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσό, από την εφαρμογή του άρθρου 395 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 400 παράγραφος 3 αυτού.

6.   Τα πιστωτικά ιδρύματα αξιολογούν κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 400 παράγραφος 3 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013 και στο σχετικό παράρτημα του παρόντος κανονισμού που είναι εφαρμοστέο στο συγκεκριμένο άνοιγμα. Η ΕΚΤ μπορεί να επαληθεύει ανά πάσα στιγμή την εν λόγω αξιολόγηση και, στο πλαίσιο αυτό, να ζητεί από τα πιστωτικά ιδρύματα να υποβάλλουν τα στοιχεία τεκμηρίωσης που καθορίζονται στο σχετικό παράρτημα.

7.   Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται μόνο όταν το οικείο κράτος μέλος δεν έχει ασκήσει το δικαίωμα χορήγησης πλήρους ή μερικής εξαίρεσης για το συγκεκριμένο άνοιγμα βάσει του άρθρου 493 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

Άρθρο 10

Άρθρο 415 παράγραφος 3 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013: Υποχρέωση παροχής στοιχείων

Με την επιφύλαξη λοιπών υποχρεώσεων παροχής στοιχείων που τυχόν προβλέπει η εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν στην ΕΚΤ, σύμφωνα με το άρθρο 415 παράγραφος 3 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013, τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της εθνικής νομοθεσίας για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις εθνικές απαιτήσεις ρευστότητας, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες δεν έχουν ήδη παρασχεθεί σε εθνικές αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 11

Άρθρο 420 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013 και άρθρο 23 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (EΕ) 2015/61: Εκροές ρευστότητας

Κατά την αξιολόγηση των εκροών ρευστότητας που πηγάζουν από εκτός ισολογισμού στοιχεία χρηματοδότησης του εμπορίου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 420 παράγραφος 2 και στο παράρτημα I του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013, και έως ότου η ΕΚΤ ορίσει συγκεκριμένα ποσοστά εκροών σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61, τα πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν ποσοστό εκροών 5 % κατά τα οριζόμενα στα ως άνω άρθρα 420 παράγραφος 2 και 23 παράγραφος 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/61. Οι αντίστοιχες εκροές αναφέρονται σύμφωνα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής (8).

Άρθρο 12

Άρθρο 12 παράγραφος 3 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (EΕ) 2015/61: Στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β

1.   Πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία βάσει του καταστατικού τους δεν επιτρέπεται να κατέχουν τοκοφόρα στοιχεία ενεργητικού για λόγους αναγόμενους στο θρήσκευμα, μπορούν να περιλαμβάνουν στα ρευστά στοιχεία ενεργητικού επιπέδου 2Β εταιρικούς χρεωστικούς τίτλους σύμφωνα με όλες τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β), περιλαμβανομένων των σημείων ii) και iii), του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (EΕ) 2015/61.

2.   Η ΕΚΤ μπορεί να επανεξετάζει περιοδικά την απαίτηση της παραγράφου 1 σε σχέση με τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα και να επιτρέπει την εξαίρεσή τους από την εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 1 στοιχείο β), σημεία ii) και iii), του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (EΕ) 2015/61, εφόσον έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού.

Άρθρο 13

Άρθρο 24 παράγραφοι 4 και 5 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (EΕ) 2015/61: Εκροές από σταθερές καταθέσεις λιανικής

Τα πιστωτικά ιδρύματα πολλαπλασιάζουν επί 3 % το ποσό των σταθερών καταθέσεων λιανικής που καλύπτονται από σύστημα εγγύησης καταθέσεων κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 24 παράγραφος 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (EΕ) 2015/61, εφόσον προηγουμένως η Επιτροπή έχει παράσχει την έγκρισή της σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 5 του ίδιου κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού και επιβεβαιώσει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 24 παράγραφος 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (EΕ) ΑΡΙΘ. 575/2013

Άρθρο 14

Άρθρο 467 παράγραφος 3 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013: Μη πραγματοποιηθείσες ζημίες από αποτίμηση στην εύλογη αξία

1.   Από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 τα πιστωτικά ιδρύματα περιλαμβάνουν στον υπολογισμό των στοιχείων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 μόνο το εφαρμοστέο ποσοστό των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών κατά την έννοια του άρθρου 467 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013, περιλαμβανομένων των ζημιών για ανοίγματα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων που είναι ταξινομημένα στην κατηγορία «διαθέσιμα προς πώληση».

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 το εφαρμοστέο ποσοστό διαμορφώνεται ως εξής:

α)

60 % από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016· και

β)

80 % από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017.

3.   Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου τελεί υπό την επιφύλαξη ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας η οποία έχει εισαχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και προβλέπει υψηλότερα εφαρμοστέα ποσοστά από εκείνα της παραγράφου 2.

Άρθρο 15

Άρθρο 468 παράγραφος 3 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013: Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από αποτίμηση στην εύλογη αξία

1.   Από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 τα πιστωτικά ιδρύματα αφαιρούν από τον υπολογισμό των στοιχείων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 το εφαρμοστέο ποσοστό των μη πραγματοποιηθέντων κερδών κατά την έννοια του άρθρου 468 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013, περιλαμβανομένων των κερδών για ανοίγματα έναντι κεντρικών κυβερνήσεων που είναι ταξινομημένα στην κατηγορία «διαθέσιμα προς πώληση».

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 το εφαρμοστέο ποσοστό διαμορφώνεται ως εξής:

α)

40 % από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016· και

β)

20 % από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017.

3.   Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου τελεί υπό την επιφύλαξη ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας η οποία έχει εισαχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και προβλέπει υψηλότερα εφαρμοστέα ποσοστά από εκείνα της παραγράφου 2.

Άρθρο 16

Άρθρο 471 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013: Εξαίρεση από την αφαίρεση τοποθετήσεων σε ασφαλιστικές εταιρείες από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1

1.   Από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα να μην αφαιρούν από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 κεφαλαιακές τοποθετήσεις σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με τη μεταχείριση που προβλέπουν εθνικές διατάξεις, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 471 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013.

2.   Από την 1η Ιανουαρίου 2019 τα πιστωτικά ιδρύματα απαιτείται να αφαιρούν από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 κεφαλαιακές τοποθετήσεις σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου.

3.   Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου τελεί υπό την επιφύλαξη αποφάσεων που τυχόν λαμβάνει η αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013.

Άρθρο 17

Άρθρο 473 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013: Εισαγωγή τροποποιήσεων στο διεθνές λογιστικό πρότυπο αριθ. 19

1.   Από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να προσθέτουν στο οικείο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 το γινόμενο του ποσού του άρθρου 473 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013 με τον εφαρμοστέο κατά περίπτωση συντελεστή:

α)

0,6 % από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016·

β)

0,4 % από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017·

γ)

0,2 % από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018.

2.   Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου τελεί υπό την επιφύλαξη προηγούμενων αποφάσεων των εθνικών αρμόδιων αρχών ή ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας η οποία έχει εισαχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, εφόσον οι εν λόγω αποφάσεις ή εθνική νομοθεσία δεν επιτρέπουν στα ιδρύματα να προσθέτουν στο οικείο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 το ποσό της παραγράφου 1.

Άρθρο 18

Άρθρο 478 παράγραφος 3 στοιχεία α), γ) και δ) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013: Εφαρμοστέα ποσοστά για αφαίρεση από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, από τα πρόσθετα στοιχεία της κατηγορίας 1 και από τα στοιχεία της κατηγορίας 2

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 478 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013, το εφαρμοστέο ποσοστό διαμορφώνεται ως εξής:

α)

60 % από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016·

β)

80 % από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017·

γ)

100 % από την 1η Ιανουαρίου 2018.

2.   Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία.

3.   Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου τελεί υπό την επιφύλαξη ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας η οποία έχει εισαχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και προβλέπει υψηλότερα ποσοστά από εκείνα της παραγράφου 1.

Άρθρο 19

Άρθρο 478 παράγραφος 3 στοιχεία α) και β) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013: Εφαρμοστέα ποσοστά για αφαίρεση από τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 σημαντικών επενδύσεων σε οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα και αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων που βασίζονται σε μελλοντική κερδοφορία

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 478 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013, το εφαρμοστέο ποσοστό για τους σκοπούς του άρθρου 469 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) του εν λόγω κανονισμού διαμορφώνεται ως εξής:

α)

60 % από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016·

β)

80 % από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017·

γ)

100 % από την 1η Ιανουαρίου 2018.

2.   Για τους σκοπούς του άρθρου 478 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013, το εφαρμοστέο ποσοστό διαμορφώνεται ως εξής:

α)

60 % από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016·

β)

80 % από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017·

γ)

100 % από την 1η Ιανουαρίου 2018.

3.   Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, εφόσον για τους σκοπούς του άρθρου 478 παράγραφος 2 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013 η οικεία εθνική νομοθεσία προβλέπει δεκαετή περίοδο σταδιακής εξάλειψης, το εφαρμοστέο ποσοστό διαμορφώνεται ως εξής:

α)

40 % από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016·

β)

60 % από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017·

γ)

80 % από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018·

δ)

100 % από την 1η Ιανουαρίου 2019.

4.   Οι παράγραφοι 2 και 3 δεν εφαρμόζονται σε πιστωτικά ιδρύματα τα οποία, κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού, υπόκεινται στην εφαρμογή σχεδίων αναδιάρθρωσης που έχει εγκρίνει η Επιτροπή.

5.   Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 4 και επί του οποίου εφαρμόζεται σχέδιο αναδιάρθρωσης, εξαγοράζεται από άλλο ή συγχωνεύεται με άλλο όσο διαρκεί η εφαρμογή του εν λόγω σχεδίου χωρίς οποιαδήποτε μεταβολή ως προς την προληπτική αντιμετώπιση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, η εξαίρεση της παραγράφου 4 εφαρμόζεται στο εξαγοράζον πιστωτικό ίδρυμα, στο νέο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο προκύπτει από τη συγχώνευση ή στο πιστωτικό ίδρυμα το οποίο απορροφά το εξαφανιζόμενο, στον ίδιο βαθμό που εφαρμοζόταν στο εξαγοραζόμενο ή συγχωνευόμενο κατά περίπτωση πιστωτικό ίδρυμα.

6.   Η ΕΚΤ μπορεί να επανεξετάσει την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 το έτος 2020 στο πλαίσιο παρακολούθησης της κατάστασης των οικείων πιστωτικών ιδρυμάτων.

7.   Σε περίπτωση απρόβλεπτης αύξησης του αντίκτυπου της αφαίρεσης κατά τις παραγράφους 2 και 3, επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα να μην εφαρμόσουν τις εν λόγω παραγράφους, εφόσον η ΕΚΤ θεωρεί την αύξηση σημαντική.

8.   Εφόσον δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 και 3, τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να εφαρμόζουν εθνικές νομοθετικές διατάξεις.

9.   Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου τελεί υπό την επιφύλαξη ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας η οποία έχει εισαχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και προβλέπει υψηλότερα ποσοστά από εκείνα των παραγράφων 1, 2 και 3.

Άρθρο 20

Άρθρο 479 παράγραφοι 1 και 4 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013: Αναγνώριση μέσων και στοιχείων που δεν είναι αποδεκτά ως δικαιώματα μειοψηφίας στο ενοποιημένο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1

1.   Από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 το εφαρμοστέο ποσοστό των στοιχείων του άρθρου 479 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013 που θα ήταν αποδεκτά ως ενοποιημένα αποθεματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις που μεταφέρουν το άρθρο 65 της οδηγίας 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9) στην εθνική νομοθεσία, θεωρείται ενοποιημένο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 σύμφωνα με τα κάτωθι ποσοστά.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 το εφαρμοστέο ποσοστό διαμορφώνεται ως εξής:

α)

40 % από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016· και

β)

20 % από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017.

3.   Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου τελεί υπό την επιφύλαξη ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας η οποία έχει εισαχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και προβλέπει χαμηλότερα ποσοστά από εκείνα της παραγράφου 2.

Άρθρο 21

Άρθρο 480 παράγραφος 3 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013: Αναγνώριση των δικαιωμάτων μειοψηφίας και του αποδεκτού πρόσθετου κεφαλαίου της κατηγορίας 1 και κεφαλαίου της κατηγορίας 2 στα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια

1.   Από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 480 παράγραφος 3 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013, η τιμή του εφαρμοστέου συντελεστή του άρθρου 480 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού διαμορφώνεται ως εξής:

α)

0,6 % από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016· και

β)

0,8 % από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017.

2.   Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου τελεί υπό την επιφύλαξη ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας η οποία έχει εισαχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και προβλέπει υψηλότερους συντελεστές από εκείνους της παραγράφου 1.

Άρθρο 22

Άρθρο 481 παράγραφοι 1 και 5 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013: Πρόσθετες προσαρμογές και αφαιρέσεις

1.   Από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, για τους σκοπούς εφαρμογής προσαρμογών ή αφαιρέσεων οι οποίες απαιτούνται βάσει των σχετικών εθνικών διατάξεων μεταφοράς και αναφέρονται στο άρθρο 481 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου, τα εφαρμοστέα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

α)

40 % από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016· και

β)

20 % από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017.

2.   Από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 τα πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζουν τη μεταχείριση που επιφυλάσσει η οικεία εθνική νομοθεσία στο υπολειπόμενο ποσό κατόπιν των προσαρμογών ή αφαιρέσεων σύμφωνα με την παράγραφο 1.

3.   Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου τελεί υπό την επιφύλαξη ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας η οποία έχει εισαχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και προβλέπει αυστηρότερες απαιτήσεις από εκείνες της παραγράφου 1.

Άρθρο 23

Άρθρο 486 παράγραφος 6 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013: Όρια για την αποδοχή του προϋφιστάμενου καθεστώτος εντός των στοιχείων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1, των πρόσθετων στοιχείων της κατηγορίας 1 και των στοιχείων της κατηγορίας 2

1.   Για τους σκοπούς του άρθρου 486 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013, τα εφαρμοστέα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής:

α)

60 % από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016·

β)

50 % από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2017·

γ)

40 % από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018·

δ)

30 % από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2019·

ε)

20 % από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020·

στ)

10 % από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

2.   Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου τελεί υπό την επιφύλαξη ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας η οποία έχει εισαχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και προβλέπει χαμηλότερα ποσοστά από εκείνα της παραγράφου 1.

Άρθρο 24

Άρθρο 495 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013: Αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε μετοχές δυνάμει της προσέγγισης των εσωτερικών διαβαθμίσεων (ΠΕΔ)

Οι κατηγορίες ανοιγμάτων σε μετοχές οι οποίες απαλλάσσονται από την εφαρμογή της ΠΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 495 παράγραφος 1 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013 περιλαμβάνουν, έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, μόνο τις κατηγορίες ανοιγμάτων σε μετοχές οι οποίες την 31η Δεκεμβρίου 2013 απολάμβαναν ήδη απαλλαγής από την εφαρμογή της ΠΕΔ σύμφωνα με το άρθρο 2 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (EΕ) 2015/1556 της Επιτροπής (10).

Άρθρο 25

Έναρξη ισχύος

1.   Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Οκτωβρίου 2016.

2.   Το άρθρο 4 εφαρμόζεται από την 31η Δεκεμβρίου 2016, ενώ το άρθρο 13 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφωνα με τις Συνθήκες.

Φρανκφούρτη, 14 Μαρτίου 2016.

Για το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ

Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ

Mario DRAGHI


(1)  ΕΕ L 287 της 29.10.2013, σ. 63.

(2)  ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1.

(3)  ΕΕ L 185 της 25.6.2014, σ. 1.

(4)  ΕΕ L 11 της 17.1.2015, σ. 1.

(5)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2014, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ) (EΚΤ/2014/17) (ΕΕ L 141 της 14.5.2014, σ. 1).

(6)  Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

(7)  Οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 93/6/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ, και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 98/78/ΕΚ και 2000/12/ΕΚ (ΕΕ L 35 της 11.2.2003, σ. 1).

(8)  Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 680/2014 της Επιτροπής, της 16ης Απριλίου 2014, για τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή εποπτικών αναφορών από τα ιδρύματα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 28.6.2014, σ. 1).

(9)  Οδηγία 2006/48/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 177 της 30.6.2006, σ. 1).

(10)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/1556 της Επιτροπής, της 11ης Ιουνίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τη μεταβατική αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε μετοχές δυνάμει της προσέγγισης IRB (ΕΕ L 244 της 19.9.2015, σ. 9).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Προϋποθέσεις για την αξιολόγηση των εξαιρέσεων από το όριο για τα μεγάλα ανοίγματα κατά το άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013 και το άρθρο 9 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού

1.

Το παρόν παράρτημα εφαρμόζεται σε σχέση με εξαιρέσεις από το όριο για τα μεγάλα ανοίγματα κατά το άρθρο 9 παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού. Για τους σκοπούς του εν λόγω άρθρου 9 παράγραφος 3 τρίτες χώρες οι οποίες περιλαμβάνονται στον σχετικό κατάλογο του παραρτήματος Ι της εκτελεστικής απόφασης 2014/908/ΕΕ της Επιτροπής (1) θεωρείται ότι εφαρμόζουν ισοδύναμες απαιτήσεις.

2.

Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια όταν αξιολογούν εάν ορισμένο άνοιγμα κατά το άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013 πληροί τις προϋποθέσεις της εφαρμογής εξαίρεσης από το όριο για τα μεγάλα ανοίγματα σύμφωνα με το άρθρο 400 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού.

α)

Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα, προκειμένου να αξιολογήσουν εάν η ειδική φύση του ανοίγματος, ο αντισυμβαλλόμενος ή η σχέση τους με αυτόν αποκλείει ή μειώνει τον κίνδυνο του ανοίγματος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 400 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013:

i)

εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 113 παράγραφος 6 στοιχεία β), γ) και ε) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013 και, ιδίως, εάν ο αντισυμβαλλόμενος υπόκειται στις ίδιες διαδικασίες αξιολόγησης, μέτρησης και ελέγχου των κινδύνων με εκείνα και εάν τα πληροφοριακά συστήματα είναι ενοποιημένα ή, τουλάχιστον, πλήρως ευθυγραμμισμένα. Επίσης, εάν υφίστανται ή αναμένεται ότι θα υπάρξουν ουσιώδη πρακτικά ή νομικά κωλύματα σε ό,τι αφορά την έγκαιρη εξόφληση του ποσού του ανοίγματος από τον αντισυμβαλλόμενο προς εκείνα, εκτός των περιπτώσεων ανάκαμψης ή εξυγίανσης οι οποίες επιτάσσουν την εφαρμογή των περιορισμών που καθορίζονται στην οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2)·

ii)

εάν η δομή χρηματοδότησης του ομίλου δικαιολογεί τα προτεινόμενα ανοίγματα εντός του ομίλου·

iii)

εάν η διαδικασία λήψης απόφασης για την έγκριση ανοιγμάτων έναντι αντισυμβαλλομένων εντός του ομίλου και η εφαρμοζόμενη διαδικασία παρακολούθησης και εξέτασης των εν λόγω ανοιγμάτων, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, κατά περίπτωση, είναι παρόμοιες με εκείνες που εφαρμόζονται στη δανειοδότηση τρίτων·

iv)

εάν οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικής αναφοράς και τα πληροφοριακά τους συστήματα τούς επιτρέπουν να παρακολουθούν διαρκώς τα μεγάλα ανοίγματα έναντι επιχειρήσεων του ομίλου και να διασφαλίζουν ότι αυτά συνάδουν με τη στρατηγική των ιδίων όσον αφορά την ανάληψη κινδύνων, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, κατά περίπτωση.

β)

Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα, προκειμένου να αξιολογήσουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης οποιουδήποτε εναπομένοντος κινδύνου συγκέντρωσης με άλλους, εξίσου αποτελεσματικούς τρόπους, όπως το πλαίσιο, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 81 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 400 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013:

i)

εάν τα ίδια διαθέτουν αξιόπιστες διαδικασίες και μηχανισμούς ελέγχου, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, κατά περίπτωση, που να διασφαλίζουν ότι η εφαρμογή εξαίρεσης δεν θα οδηγήσει σε κίνδυνο συγκέντρωσης ο οποίος κείται εκτός της στρατηγικής τους όσον αφορά την ανάληψη κινδύνων και προσκρούει στις αρχές της χρηστής διαχείρισης της ρευστότητας εντός του ομίλου·

ii)

εάν τα ίδια θεωρούν και τυπικά ότι ο κίνδυνος συγκέντρωσης που πηγάζει από ανοίγματα εντός του ομίλου αποτελεί μέρος του συνολικού πλαισίου τους για την αξιολόγηση των κινδύνων·

iii)

εάν τα ίδια διαθέτουν πλαίσιο ελέγχου κινδύνων σε ατομική και ενοποιημένη βάση, κατά περίπτωση, το οποίο παρακολουθεί επαρκώς τα προτεινόμενα ανοίγματα·

iv)

εάν ο κίνδυνος συγκέντρωσης που ανακύπτει έχει ήδη εντοπιστεί ή θα εντοπιστεί με σαφήνεια στο πλαίσιο της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας (internal capital adequacy assessment process — ICAAP) που εφαρμόζουν τα ίδια και θα αποτελέσει αντικείμενο ενεργούς διαχείρισης. Το πλαίσιο, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί διαχείρισης του κινδύνου συγκέντρωσης θα αξιολογούνται κατά τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης·

v)

εάν υπάρχουν στοιχεία που τεκμηριώνουν ότι η διαχείριση του κινδύνου συγκέντρωσης συνάδει με το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου.

3.

Προκειμένου να ελέγξει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να ζητεί από ορισμένο πιστωτικό ίδρυμα να υποβάλει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

επιστολή υπογεγραμμένη από τον νομικό εκπρόσωπο και εγκεκριμένη από το όργανο διοίκησης του πιστωτικού ιδρύματος, η οποία να αναφέρει ότι το πιστωτικό ίδρυμα πληροί όλες τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση εξαίρεσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και στο άρθρο 400 παράγραφος 3 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013·

β)

νομική γνωμοδότηση η οποία εκπονείται από τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο ή από τις οικείες νομικές υπηρεσίες και φέρει την έγκριση του οργάνου διοίκησης, η οποία να καταδεικνύει την απουσία εμποδίων προερχόμενων από εφαρμοστέες κανονιστικές διατάξεις, μεταξύ άλλων και δημοσιονομικές, ή δεσμευτικές συμβάσεις, σε ό,τι αφορά την έγκαιρη εξόφληση ανοιγμάτων από ορισμένο αντισυμβαλλόμενο προς το πιστωτικό ίδρυμα·

γ)

δήλωση υπογεγραμμένη από τον νομικό εκπρόσωπο και εγκεκριμένη από το όργανο διοίκησης, η οποία να αναφέρει ότι:

i)

δεν υπάρχουν πρακτικά εμπόδια σε ό,τι αφορά την έγκαιρη εξόφληση ανοιγμάτων από ορισμένο αντισυμβαλλόμενο προς το πιστωτικό ίδρυμα·

ii)

η δομή χρηματοδότησης του ομίλου δικαιολογεί τα ανοίγματα εντός του ομίλου·

iii)

η διαδικασία λήψης απόφασης για την έγκριση ανοιγμάτων έναντι αντισυμβαλλομένου εντός του ομίλου και η εφαρμοζόμενη διαδικασία παρακολούθησης και εξέτασης των εν λόγω ανοιγμάτων, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, κατά περίπτωση, είναι παρόμοιες με εκείνες που εφαρμόζονται στη δανειοδότηση τρίτων·

iv)

ο κίνδυνος συγκέντρωσης που πηγάζει από ανοίγματα εντός του ομίλου έχει θεωρηθεί ότι αποτελεί μέρος του συνολικού πλαισίου του πιστωτικού ιδρύματος για την αξιολόγηση των κινδύνων·

δ)

έγγραφα υπογεγραμμένα από τον νομικό εκπρόσωπο και εγκεκριμένα από το όργανο διοίκησης του πιστωτικού ιδρύματος, με τα οποία να βεβαιώνεται ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης, μέτρησης και ελέγχου του κινδύνου τις οποίες αυτό εφαρμόζει είναι ίδιες με εκείνες του αντισυμβαλλομένου και ότι τα πληροφοριακά συστήματά του και οι διαδικασίες διαχείρισης του κινδύνου και εσωτερικής αναφοράς του επιτρέπουν στο όργανο διοίκησής του τη διαρκή παρακολούθηση, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, κατά περίπτωση, του επιπέδου του μεγάλου ανοίγματος και της συμβατότητάς του με τη στρατηγική του πιστωτικού ιδρύματος όσον αφορά την ανάληψη κινδύνων και με τις αρχές της χρηστής διαχείρισης της ρευστότητας εντός του ομίλου·

ε)

έγγραφα που να καταδεικνύουν ότι η ICAAP εντοπίζει με σαφήνεια τον κίνδυνο συγκέντρωσης που πηγάζει από τα μεγάλα ανοίγματα εντός του ομίλου και ότι ο εν λόγω κίνδυνος αποτελεί αντικείμενο ενεργούς διαχείρισης·

στ)

έγγραφα που να καταδεικνύουν ότι η διαχείριση του κινδύνου συγκέντρωσης συνάδει με το σχέδιο ανάκαμψης του ομίλου.


(1)  Εκτελεστική απόφαση 2014/908/ΕΕ της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την ισοδυναμία των εποπτικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων ορισμένων τρίτων χωρών και εδαφών για τους σκοπούς της αντιμετώπισης ανοιγμάτων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 359 της 16.12.2014, σ. 155).

(2)  Οδηγία του 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 190).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Προϋποθέσεις για την αξιολόγηση των εξαιρέσεων από το όριο για τα μεγάλα ανοίγματα κατά το άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013 και το άρθρο 9 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού

1.

Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια όταν αξιολογούν εάν ορισμένο άνοιγμα κατά το άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013 πληροί τις προϋποθέσεις της εφαρμογής εξαίρεσης από το όριο για τα μεγάλα ανοίγματα σύμφωνα με το άρθρο 400 παράγραφος 3 του εν λόγω κανονισμού.

α)

Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα, προκειμένου να αξιολογήσουν εάν η ειδική φύση του ανοίγματος, ο περιφερειακός ή κεντρικός οργανισμός ή η σχέση των ιδίων με οποιονδήποτε εξ αυτών αποκλείει ή μειώνει τον κίνδυνο του ανοίγματος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 400 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013:

i)

εάν υφίστανται ή αναμένεται ότι θα υπάρξουν ουσιώδη πρακτικά ή νομικά κωλύματα σε ό,τι αφορά την έγκαιρη εξόφληση του ποσού του ανοίγματος από τον αντισυμβαλλόμενο προς εκείνα, εκτός των περιπτώσεων ανάκαμψης ή εξυγίανσης οι οποίες επιτάσσουν την εφαρμογή των περιορισμών που καθορίζονται στην οδηγία 2014/59/ΕΕ·

ii)

εάν τα προτεινόμενα ανοίγματα συνάδουν με τη συνήθη πορεία των εργασιών και με το επιχειρησιακό μοντέλο των ιδίων ή δικαιολογούνται βάσει της δομής χρηματοδότησης του δικτύου·

iii)

εάν η διαδικασία λήψης απόφασης για την έγκριση ανοιγμάτων έναντι του κεντρικού οργανισμού τους και η εφαρμοζόμενη διαδικασία παρακολούθησης και εξέτασης των εν λόγω ανοιγμάτων, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, κατά περίπτωση, είναι παρόμοιες με εκείνες που εφαρμόζονται στη δανειοδότηση τρίτων·

iv)

εάν οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικής αναφοράς και τα πληροφοριακά τους συστήματα τούς επιτρέπουν να παρακολουθούν διαρκώς τα μεγάλα ανοίγματα έναντι του περιφερειακού ή κεντρικού οργανισμού τους και να διασφαλίζουν ότι αυτά συνάδουν με τη στρατηγική των ιδίων όσον αφορά την ανάληψη κινδύνων.

β)

Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα, προκειμένου να αξιολογήσουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης οποιουδήποτε εναπομένοντος κινδύνου συγκέντρωσης με άλλους, εξίσου αποτελεσματικούς τρόπους, όπως το πλαίσιο, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 81 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 400 παράγραφος 3 στοιχείο β) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013:

i)

εάν τα ίδια διαθέτουν αξιόπιστες διαδικασίες και μηχανισμούς ελέγχου που να διασφαλίζουν ότι η εφαρμογή εξαίρεσης δεν θα οδηγήσει σε κίνδυνο συγκέντρωσης ο οποίος κείται εκτός της στρατηγικής τους όσον αφορά την ανάληψη κινδύνων·

ii)

εάν τα ίδια θεωρούν και τυπικά ότι ο κίνδυνος συγκέντρωσης που πηγάζει από ανοίγματα έναντι του περιφερειακού ή κεντρικού τους οργανισμού αποτελεί μέρος του συνολικού πλαισίου τους για την αξιολόγηση των κινδύνων·

iii)

εάν τα ίδια διαθέτουν πλαίσιο ελέγχου κινδύνων το οποίο παρακολουθεί επαρκώς τα προτεινόμενα ανοίγματα· και

iv)

εάν ο κίνδυνος συγκέντρωσης που ανακύπτει έχει ήδη εντοπιστεί ή θα εντοπιστεί με σαφήνεια στο πλαίσιο της εσωτερικής διαδικασίας αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας (internal capital adequacy assessment process — ICAAP) που εφαρμόζουν τα ίδια και θα αποτελέσει αντικείμενο ενεργούς διαχείρισης. Το πλαίσιο, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί διαχείρισης του κινδύνου συγκέντρωσης θα αξιολογούνται κατά τη διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης.

2.

Πέραν των προϋποθέσεων της παραγράφου 1, τα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να αξιολογήσουν εάν ο περιφερειακός ή κεντρικός οργανισμός με τον οποίο είναι συνδεδεμένα στο πλαίσιο δικτύου είναι υπεύθυνος για την εκκαθάριση συναλλαγών επί ρευστών διαθεσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013, υποχρεούνται να λαμβάνουν υπόψη εάν οι εσωτερικοί κανονισμοί ή οι καταστατικές διατάξεις του εν λόγω οργανισμού προβλέπουν ρητά τις σχετικές αρμοδιότητες, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ακόλουθων:

α)

χρηματοδότησης από την αγορά για το όλο δίκτυο·

β)

εκκαθάρισης ρευστότητας εντός του δικτύου, στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 575/2013·

γ)

παροχής ρευστότητας σε συνδεδεμένα πιστωτικά ιδρύματα·

δ)

απορρόφησης πλεονάζουσας ρευστότητας συνδεδεμένων πιστωτικών ιδρυμάτων.

3.

Προκειμένου να ελέγξει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να ζητεί από ορισμένο πιστωτικό ίδρυμα να υποβάλει τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

επιστολή υπογεγραμμένη από τον νομικό εκπρόσωπο και εγκεκριμένη από το όργανο διοίκησης του πιστωτικού ιδρύματος, η οποία να αναφέρει ότι το ίδρυμα πληροί όλες τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση εξαίρεσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 400 παράγραφος 2 στοιχείο δ) και στο άρθρο 400 παράγραφος 3 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 575/2013·

β)

νομική γνωμοδότηση η οποία εκπονείται από τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο ή από τις οικείες νομικές υπηρεσίες και φέρει την έγκριση του οργάνου διοίκησης, η οποία να καταδεικνύει την απουσία εμποδίων προερχόμενων από εφαρμοστέες κανονιστικές διατάξεις, μεταξύ άλλων και δημοσιονομικές, ή δεσμευτικές συμβάσεις, σε ό,τι αφορά την έγκαιρη εξόφληση ανοιγμάτων από ορισμένο περιφερειακό ή κεντρικό οργανισμό προς το πιστωτικό ίδρυμα·

γ)

δήλωση υπογεγραμμένη από τον νομικό εκπρόσωπο και εγκεκριμένη από το όργανο διοίκησης, η οποία να αναφέρει ότι:

i)

δεν υπάρχουν πρακτικά εμπόδια σε ό,τι αφορά την έγκαιρη εξόφληση ανοιγμάτων από ορισμένο περιφερειακό ή κεντρικό οργανισμό προς το πιστωτικό ίδρυμα·

ii)

η δομή χρηματοδότησης του ομίλου δικαιολογεί τα ανοίγματα έναντι περιφερειακού ή κεντρικού οργανισμού·

iii)

η διαδικασία λήψης απόφασης για την έγκριση ανοιγμάτων έναντι περιφερειακού ή κεντρικού οργανισμού και η εφαρμοζόμενη διαδικασία παρακολούθησης και εξέτασης των εν λόγω ανοιγμάτων, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, κατά περίπτωση, είναι παρόμοιες με εκείνες που εφαρμόζονται στη δανειοδότηση τρίτων·

iv)

ο κίνδυνος συγκέντρωσης που πηγάζει από ανοίγματα έναντι του περιφερειακού ή κεντρικού οργανισμού έχει θεωρηθεί ότι αποτελεί μέρος του συνολικού πλαισίου του πιστωτικού ιδρύματος για την αξιολόγηση των κινδύνων·

δ)

έγγραφα υπογεγραμμένα από τον νομικό εκπρόσωπο και εγκεκριμένα από το όργανο διοίκησης του πιστωτικού ιδρύματος, με τα οποία να βεβαιώνεται ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης, μέτρησης και ελέγχου του κινδύνου τις οποίες αυτό εφαρμόζει είναι ίδιες με εκείνες του περιφερειακού ή κεντρικού οργανισμού και ότι τα πληροφοριακά συστήματά του και οι διαδικασίες διαχείρισης του κινδύνου και εσωτερικής αναφοράς τού επιτρέπουν τη διαρκή παρακολούθηση, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, κατά περίπτωση, του επιπέδου του μεγάλου ανοίγματος και της συμβατότητάς του με τη στρατηγική του πιστωτικού ιδρύματος όσον αφορά την ανάληψη κινδύνων και με τις αρχές της χρηστής διαχείρισης της ρευστότητας εντός του δικτύου·

ε)

έγγραφα που να καταδεικνύουν ότι η ICAAP εντοπίζει με σαφήνεια τον κίνδυνο συγκέντρωσης που πηγάζει από τα μεγάλα ανοίγματα έναντι του περιφερειακού ή κεντρικού οργανισμού και ότι ο εν λόγω κίνδυνος αποτελεί αντικείμενο ενεργούς διαχείρισης·

στ)

έγγραφα που να καταδεικνύουν ότι η διαχείριση του κινδύνου συγκέντρωσης συνάδει με το σχέδιο ανάκαμψης του δικτύου.


Top