EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:078:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 78, 24. märts 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 78

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

59. köide
24. märts 2016


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teave ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Kosovo vahelise stabiliseerimis- ja assotsieerimislepingu jõustumise kohta ( 1 )

1

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2016/437, 10. märts 2016, Euroopa Liidu ja Peruu Vabariigi vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta

2

 

 

Euroopa Liidu ja Peruu Vabariigi vaheline lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlev leping

4

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/438, 17. detsember 2015, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ seoses depositooriumide kohustustega ( 2 )

11

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2016/439, 23. märts 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 IV lisa seoses Cydia pomonella granuloosviiruse (CpGV), kaltsiumkarbiidi, kaaliumjodiidi, naatriumvesinikkarbonaadi, reskaluuri ning Beauveria bassiana tüvega ATCC 74040 ja Beauveria bassiana tüvega GHA ( 2 )

31

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2016/440, 23. märts 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses atrasiinijääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal ( 2 )

34

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2016/441, 23. märts 2016, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses stevioolglükosiidide (E 960) kasutamisega magusainena sinepis ( 2 )

47

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/442, 23. märts 2016, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 170/2013, milles sätestatakse üleminekumeetmed suhkrusektoris seoses Horvaatia ühinemisega

49

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/443, 23. märts 2016, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 669/2009 I lisas olevat nimekirja sellise mitteloomse sööda ja toidu osas, mille suhtes kehtib kõrgendatud rangusastmega ametlik kontrollimine impordil ( 2 )

51

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2016/444, 23. märts 2016, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

58

 

*

Euroopa Keskpanga määrus (EL) 2016/445, 14. märts 2016, liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (EKP/2016/4)

60

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2016/446, 23. märts 2016, millega muudetakse otsust 2013/34/ÜVJP, mis käsitleb Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidavat Euroopa Liidu sõjalist missiooni (EUTM Mali), ja pikendatakse selle kehtivust

74

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/447, 22. märts 2016, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2015/2460, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripiga Prantsusmaal (teatavaks tehtud numbri C(2016) 1608 all)  ( 2 )

76

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2016/448, 23. märts 2016, millega muudetakse otsuse 2003/467/EÜ I ja II lisa seoses Malta ametliku tuberkuloosi- ja brutselloosivaba staatusega veisekarjade puhul (teatavaks tehtud numbri C(2016) 1697 all)  ( 2 )

78

 


 

(1)   Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/99 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.

 

(2)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top