Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:078:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 78, 24. marca 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 78

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 59
24. marca 2016


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácie o nadobudnutí platnosti Dohody o stabilizácii a pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Kosovom na strane druhej ( 1 )

1

 

*

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/437 z 10. marca 2016 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Peruánskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch

2

 

 

Dohoda medzi Európskou úniou a Peruánskou republikou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch

4

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/438 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokiaľ ide o povinnosti depozitárov ( 2 )

11

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/439 z 23. marca 2016, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o Cydia pomonella granulovírus (CpGV), acetylid vápenatý, jodid draselný, hydrogénuhličitan sodný, reskalur, Beauveria bassiana kmeň ATCC 74040 a Beauveria bassiana kmeň GHA ( 2 )

31

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/440 z 23. marca 2016, ktorým sa menia prílohy II, III a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí atrazínu v alebo na určitých výrobkoch ( 2 )

34

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/441 z 23. marca 2016, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokiaľ ide o používanie glykozidov steviolu (E 960) ako sladidla v horčici ( 2 )

47

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/442 z 23. marca 2016, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 170/2013, ktorým sa ustanovujú prechodné opatrenia v sektore cukru z dôvodu pristúpenia Chorvátska

49

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/443 z 23. marca 2016, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu (ES) č. 669/2009, pokiaľ ide o zoznam krmív a potravín neživočíšneho pôvodu podliehajúcich zvýšenej miere úradných kontrol pri dovoze ( 2 )

51

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/444 z 23. marca 2016, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

58

 

*

Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/445 zo 14. marca 2016 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie (ECB/2016/4)

60

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/446 z 23. marca 2016, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2013/34/SZBP o vojenskej misii Európskej únie na podporu výcviku ozbrojených síl Mali (EUTM Mali) a predlžuje sa jeho účinnosť

74

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/447 z 22. marca 2016, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie (EÚ) 2015/2460 o určitých ochranných opatreniach v súvislosti s vysokopatogénnou aviárnou influenzou podtypu H5 vo Francúzsku [oznámené pod číslom C(2016) 1608]  ( 2 )

76

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/448 z 23. marca 2016, ktorým sa menia prílohy I a II k rozhodnutiu 2003/467/ES, pokiaľ ide o úradný status stád hovädzieho dobytka bez výskytu tuberkulózy a brucelózy na Malte [oznámené pod číslom C(2016) 1697]  ( 2 )

78

 


 

(1)   Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

 

(2)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top