EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0900

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 900/2012 της Επιτροπής, της 2ας Οκτωβρίου 2012 , για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Agneau de lait des Pyrénées (ΠΓΕ)]

ΕΕ L 268 της 3.10.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Το έγγραφο αυτό έχει δημοσιευτεί σε ειδική έκδοση (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/900/oj

3.10.2012   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 268/1


ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 900/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 2ας Οκτωβρίου 2012

για την καταχώριση ονομασίας στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων [Agneau de lait des Pyrénées (ΠΓΕ)]

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (1), και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006, η αίτηση της Γαλλίας της 10ης Δεκεμβρίου 2007 για καταχώριση της ονομασίας «Agneau de lait des Pyrénées» ως προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (2).

(2)

Η Ισπανία υπέβαλε ένσταση κατά της καταχώρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006. Η ένσταση κρίθηκε παραδεκτή βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και γ) του εν λόγω κανονισμού.

(3)

Με επιστολή της 8ης Νοεμβρίου 2010, η Επιτροπή ζήτησε από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη να επιδιώξουν συμφωνία μεταξύ τους με βάση τις εσωτερικές τους διαδικασίες.

(4)

Δεδομένου ότι δεν υπήρξε συμφωνία μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, η Επιτροπή οφείλει να λάβει απόφαση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006.

(5)

Η ένσταση της Ισπανίας ήταν εστιασμένη ιδίως στην εικαζόμενη ανάρμοστη οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής και την εικαζόμενη απουσία ιδιαίτερου δεσμού μεταξύ των χαρακτηριστικών του προϊόντος και της οροσειράς των Πυρηναίων. Εντούτοις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εντόπισε ούτε οιοδήποτε πρόδηλο σφάλμα όσον αφορά τα σχετικά στοιχεία της υποβληθείσας αίτησης ούτε τυχόν ασυνέπεια μεταξύ της εν λόγω αίτησης και των απαιτήσεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006.

(6)

Η Ισπανία επιπλέον θεώρησε στην ένστασή της ότι η καταχώριση της ονομασίας «Agneau de lait des Pyrénées» ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση όσον αφορά την πραγματική προέλευση του προϊόντος, δεδομένου ότι τα Πυρηναία δεν είναι αποκλειστικά γαλλική οροσειρά και ότι προϊόντα παρεμφερή με αυτά που καλύπτονται από την αίτηση παράγονται παραδοσιακά στο ισπανικό τμήμα της οροσειράς των Πυρηναίων, συμπεριλαμβανομένης της ήδη προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης «Cordero de Navarra».

(7)

Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία κατόπιν της υποβολής ένστασης, η Επιτροπή λαμβάνει απόφαση βάσει του άρθρου 7 παράγραφος 5 τρίτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006. Η ένδειξη «Agneau de lait des Pyrénées» χρησιμοποιούμενη σε μετάφραση, και ιδίως στην ισπανική γλώσσα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγχυση τους καταναλωτές όσον αφορά την πραγματική προέλευση του προϊόντος. Ενώ δεν υπάρχει λόγος να μην καταχωριστεί η ένδειξη «Agneau de lait des Pyrénées», είναι απαραίτητο να αποφευχθεί η σύγχυση αυτού του είδους και να διασφαλιστεί η θεμιτή χρήση. Επομένως, η γεωγραφική συνιστώσα της ονομασίας «Agneau de lait des Pyrénées» δεν πρέπει να μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες όταν διατίθεται στο εμπόριο το προϊόν που αντιστοιχεί στις προδιαγραφές του «Agneau de lait des Pyrénées». Τα ανωτέρω θα ισχύουν για τη χρήση της εν λόγω μετάφρασης τόσο στην ετικέτα όσο και στις παρουσιάσεις ή διαφημίσεις του προϊόντος. Επιπλέον, όσον αφορά τις ετικέτες, η χώρα καταγωγής πρέπει να αναγράφεται στο ίδιο οπτικό πεδίο όπως και η ένδειξη «Agneau de lait des Pyrénées», με χαρακτήρες του ίδιου μεγέθους με αυτούς που χρησιμοποιούνται για την εν λόγω ένδειξη.

(8)

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ονομασία «Agneau de lait des Pyrénées» πρέπει να καταχωριστεί στο «Μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης και προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων».

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προέλευσης,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Καταχωρίζεται η ονομασία που αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Οι αναφορές στην ένδειξη «Pyrénées» δεν πρέπει να μεταφράζονται κατά την εμπορική διάθεση προϊόντων σύμφωνων με τις προδιαγραφές της ονομασίας που εμφαίνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Στις ετικέτες που περιλαμβάνουν την ονομασία η οποία εμφαίνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού η χώρα προέλευσης αναγράφεται στο ίδιο οπτικό πεδίο, με χαρακτήρες ίδιου μεγέθους με αυτούς της ονομασίας.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

José Manuel BARROSO


(1)  ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σ. 12.

(2)  ΕΕ C 93 της 13.4.2010, σ. 20.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τρόφιμα που αναφέρονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006:

Κλάση 1.1.   Νωπά κρέατα (και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγείων)

ΓΑΛΛΙΑ

Agneau de lait des Pyrénées (ΠΓΕ)


Top