EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:200:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 200, 29. juli 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

Den Europæiske Unions

Tidende

L 200

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

65. årgang
29. juli 2022


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2022/1321 af 25. juli 2022 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af fluoridion, oxyfluorfen, pyroxsulam, quinmerac og sulfurylfluorid i eller på visse produkter ( 1 )

1

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1322 af 25. juli 2022 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2021/632 for så vidt angår listerne over animalske produkter, animalske biprodukter og sammensatte produkter, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder ( 1 )

25

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1323 af 27. juli 2022 om ændring af forordning (EF) nr. 1484/95 for så vidt angår fastsættelse af repræsentative priser for fjerkrækød og æg samt ægalbumin

65

 

*

Kommissionens forordning (EU) 2022/1324 af 28. juli 2022 om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for restkoncentrationer af benzovindiflupyr, boscalid, fenazaquin, fluazifop-P, flupyradifuron, fluxapyroxad, fosetyl-Al, isofetamid, metaflumizon, pyraclostrobin, spirotetramat, thiabendazol og tolclofos-methyl i eller på visse produkter ( 1 )

68

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1325 af 28.7.2022 om ændring af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2021/605 om særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest ( 1 )

109

 

 

DIREKTIVER

 

*

Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2022/1326 af 18. marts 2022 om ændring af bilaget til Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA for så vidt angår inkluderingen af nye psykoaktive stoffer i definitionen af »narkotika«

148

 

 

AFGØRELSER

 

*

Rådets afgørelse (EU) 2022/1327 af 26. juli 2022 om anmodning til Kommissionen om at forelægge en undersøgelse af situationen på Unionens indre marked for posttjenester, navnlig i forbindelse med anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/67/EF, og om nødvendigt et forslag på baggrund af resultatet af undersøgelsen

152

 

*

Kommissionens afgørelse (EU) 2022/1328 af 30. september 2021 vedrørende foranstaltningerne SA.32014, SA.32015 og SA. 32016 (2011/C) (ex 2011/NN) gennemført af Italien og regionen Lazio til fordel for Laziomar og dets køber, CLN (meddelt under nummer C(2021) 6989)  ( 1 )

154

 


 

(1)   EØS-relevant tekst.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top