EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:200:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 200, 29 юли 2022 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 200

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 65
29 юли 2022 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) 2022/1321 на Комисията от 25 юли 2022 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от флуориден йон, оксифлуорфен, пироксулам, хинмерак и сулфурил флуорид във или върху определени продукти ( 1 )

1

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1322 на Комисията от 25 юли 2022 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/632 по отношение на списъците на продукти от животински произход, странични животински продукти и съставни продукти, подлежащи на официален контрол на граничните контролни пунктове ( 1 )

25

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1323 на Комисията от 27 юли 2022 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 по отношение на фиксирането на представителните цени в секторите на птичето месо и яйцата, както и за яйчния албумин

65

 

*

Регламент (ЕС) 2022/1324 на Комисията от 28 юли 2022 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от бензовиндифлупир, боскалид, феназахин, флуазифоп-P, флупирадифурон, флуксапироксад, фосетил-Al, изофетамид, метафлумизон, пираклостробин, спиротетрамат, тиабендазол и толклофос-метил във или върху определени продукти ( 1 )

68

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/1325 на Комисията от 28 юли 2022 година за изменение на приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете ( 1 )

109

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Делегирана директива (ЕС) 2022/1326 на Комисията от 18 март 2022 година за изменение на приложението към Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета във връзка с включването на нови психоактивни вещества в определението за „наркотици“

148

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2022/1327 на Съвета от 26 юли 2022 година за отправяне на искане към Комисията да представи проучване относно ситуацията на вътрешния пазар на пощенските услуги в Съюза, по-специално относно прилагането на Директива 97/67/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, както и предложение, ако е целесъобразно, предвид резултатите от проучването

152

 

*

Решение (ЕС) 2022/1328 на Комисията от 30 септември 2021 година относно мерките SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN), приведени в действие от Италия и регион Лацио в полза на Laziomar и неговия приобретател CLN (нотифицирано под номер С(2021) 6989)  ( 1 )

154

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top