EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:200:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 200, 2022. gada 29. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 200

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 29. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2022/1321 (2022. gada 25. jūlijs), ar ko attiecībā uz fluorīda jonu, oksifluorfēna, piroksulāma, hinmeraka un sulfurilfluorīda maksimālajiem atlieku līmeņiem atsevišķos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1322 (2022. gada 25. jūlijs), ar ko attiecībā uz sarakstiem, kuros norādīti tādi dzīvnieku izcelsmes produkti, dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti un kombinētie produkti, uz kuriem attiecina oficiālās kontroles robežkontroles punktos, groza Īstenošanas regulu (ES) 2021/632 ( 1 )

25

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1323 (2022. gada 27. jūlijs), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

65

 

*

Komisijas Regula (ES) 2022/1324 (2022. gada 28. jūlijs), ar ko attiecībā uz benzovindiflupīra, boskalīda, fenazahīna, fluazifopa-P, flupiradifurona, fluksapiroksāda, fosetilalumīnija, izofetamīda, metaflumizona, piraklostrobīna, spirotetramāta, tiabendazola un tolklofosmetila maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu ( 1 )

68

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1325 (2022. gada 28. jūlijs), ar kuru groza I pielikumu Īstenošanas regulai (ES) 2021/605, ar ko nosaka īpašus kontroles pasākumus attiecībā uz Āfrikas cūku mēri ( 1 )

109

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2022/1326 (2022. gada 18. marts), ar ko groza Padomes Pamatlēmuma 2004/757/TI pielikumu attiecībā uz jaunu psihoaktīvu vielu iekļaušanu narkotiskās vielas definīcijā

148

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/1327 (2022. gada 26. jūlijs), ar ko lūdz Komisiju iesniegt pētījumu par Savienības pasta pakalpojumu iekšējā tirgus situāciju, jo īpaši attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/67/EK piemērošanu, un, ja vajadzīgs, priekšlikumu atkarībā no pētījuma rezultātiem

152

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2022/1328 (2021. gada 30. septembris) par pasākumiem SA.32014, SA.32015, SA.32016 (2011/C) (ex 2011/NN), ko īstenojusi Itālija un Lacio reģions Laziomar un tā ieguvēja CLN labā (izziņots ar dokumenta numuru C(2021) 6989)  ( 1 )

154

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top